settings icon
share icon
Pitanje

Šta su Gog i Magog?

српски

Odgovor


Sa istorijske tačke gledišta, Magog je bio Nojev unuk (Postanak 10:2). Magogovi potomci su se naselili na daleki sever, verovatno u Evropu i severnu Aziju (Jezekilj 38:15). Magog je konačno postalo ime zemlje gde su se naselili Magogovi naslednici. Narod Magoga je opisan kao narod veštih ratnika (Jezekilj 38:15; 39:3¬–9). Gog je ime budućeg vođe u Magogu koji će voditi vojsku u napadu na Izrael. Gospod predviđa propast Goga: „Sine čovečji, okreni lice svoje prema Gogu u zemlji Magogu … i prorokuj na nj" (Jezekilj 38:2).

Gog i Magog se pominju u Jezekilju 38—39 i Otkrivenju 20:7–8. Dok ova dva odeljka pominju ista imena, podrobnije proučavanje Svetog pisma pokazuje da se ne odnose na iste ljude i događaje. U proroštvu Jezekilja, Gog će biti vođa velike vojske koja će napasti izraelsku zemlju. Ovo su reči o Gogu: „I reci: Ovako veli Gospod Gospod: evo me na tebe, Gože, kneže i glavo Mesehu i Tuvalu" (Jezekilj 38:2). Bitka Goga i Magoga iz Jezekilja odvija se tokom perioda Velike nevolje, verovatno u toku prve tri i po godine. Najjači dokaz za ovo viđenje je da će napad da dođe kada Izrael bude bio u miru (Jezekilj 38:8, 11)—kad se narod opusti. Izrael sada definitivno nije u miru i nezamislivo je da bi narod odustao od odbrane, osim tokom nekog većeg događaja. Kada stupi na snagu Izraelov savez sa Antihristom na početku Danilove sedamdesete nedelje (sedam godina nevolje – Danilo 9:27a), Izrael će biti u miru. Moguće je da će se bitka odviti baš pre sredine ovog sedmogodišnjeg perioda. Prema Jezekilju, sam Bog će poraziti Goga na planinama Izraela. Pokolj će biti tako veliki da će biti potrebni meseci da se sahrane svi mrtvi (Jezekilj 39:11–12).

Gog i Magog se ponovo pominju u Otkrivenju 20:7-8. Ovo je drugačija bitka, ali ponavljanje imena Gog i Magog pokazuje da se istorija ponavlja. Ponovo ćemo videti istu pobunu protiv Boga iz Jezekilja 38-39.

Knjiga Otkrivenja aludira na proroštvo Jezekilja o Magogu da bi opisala napad u poslednjim vremenima na izraelski narod (Otkrivenje 20:8–9). Ishod ove bitke će biti uništenje svih Božijih neprijatelja a Sotona će konačno naći svoje mesto u vatrenom jezeru (Otkrivenje 20:10).

Dole su navedeni neki od ubedljivijih razloga zbog kojih možemo da smatramo da Jezekilj 38-39 i Otkrivenje 20:7-8 govore o različitim ljudima i bitkama:

1. U bici u Jezekilju 38-39 vojske uglavnom dolaze sa severa i uključuju samo nekoliko naroda na zemlji (Jezekilj 38:6, 15; 39:2). Bitka u Otkrivenju 20:7–9 će uključiti sve narode tako da će vojske dolaziti iz svih pravaca, a ne samo sa severa.

2. U Jezekilju 38—39 se ne pominje Sotona. U Okrivenju 20:7 kontekst jasno postavlja bitku na kraj milenijuma, dok je Sotona glavni njen pokretač.

3. Jezekilj 39:11–12 govori da će se mrtvi sahranjivati sedam meseci. Ako je bitka iz Jezekilja 38-39 ista ona je opisana u Otkrivenju 20:8-9 neće biti potrebe da se sahranjuju mrtvi jer odmah nakon Otkrivenja 20:8-9 sledi suđenje na velikom belom prestolu (20:11–15), i tada će postojeće nebo i zemlja biti uništeni i zamenjeni novim nebom i zemljom (Otkrivenje 21:1). Ako bi se bitka desila tokom početka Velike nevolje, postojala bi potreba da se sahrane mrtvi, jer će zemlja Izraela biti naseljena narednih hiljadu godina, tokom hiljadugodišnjeg carstva (Otkrivenje 20:4–6).

4. Bitka u Jezekilju 38—39 je Božije sredstvo da vrati izraelski narod Sebi (Jezekilj 39:21–29). U Otkrivenju 20, Izrael će biti veran Bogu 1000 godina (hiljadugodišnje carstvo). Pobunjenici iz Otkrivenja 20:7–10 su uništeni bez ikakve prilike da se pokaju.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta su Gog i Magog?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries