settings icon
share icon
Pitanje

Da li Sveto pismo predviđa da će biti Treći svetski rat pre poslednjih vremena?

српски

Odgovor


Nema sumnje da će svetski rat da se desi u budućnosti. Jezekilj predviđa bitku Goga i Magoga, koja će se desiti ili pre Velike nevolje ili negde u sred nje (Jezekilj 38—39). Hrist je jasno podučavao da će biti rata pre Njegovog drugog dolaska (Matej 24:4¬–31). Neki smatraju da je Isus uopšteno govorio o dobu crkve u stihovima 4-14 i o periodu Velike nevolje (sa početkom na njenoj sredini) u stihovima 15-31. Drugi veruju da je Hristos govorio samo o sedmogodišnjoj Velikoj nevolji u ovom odeljku. Iako stihovi 4-14 naizgled daju samo uopštene opise, oni se poklapaju sa opisom koji je dat na početku Otkrivenja 6:1-8, koji beleži detalje u vezi sa početkom Velike nevolje. Matej 24:6–7 kaže: „ A čućete za ratove i glasove o ratovima.... Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo".

Budućnost će doneti bar još jedan svetski rat. Ipak, ne postoji ništa u Svetom pismu što govori da će biti samo određeni broj ratova. Prvi i Drugi svetski rat nisu eksplicitno pomenuti u Pismu, kao ni mogući Treći svetski rat. Pomenut je samo poslednji rat, detaljno, što otvara mogućnost za bilo koje druge ratove pre tog vremena.

Na početku Otkrivenja 6, apostol Jovan je zabeležio ono što je video u budućnoti. Rat se pominje u tom odeljku i nastavlja da bude deo događaja koji će se odvijati do Hristovog drugog dolaska u 19. poglavlju (Otkrivenje 6:2, 4; 11:7; 12:7; 13:4, 7; 16:14; 17:14; 19:11, 19).

Otkrivenje 19:11 kaže: „I videh otvoreno nebo, i vidi, beo konj, i koji sedi na njemu zove se Verni i Istiniti, i on sudi i ratuje po pravdi". U Otkrivenju 19:19 Jovan kaže: „I videh zver i careve zemaljske i njihove vojske skupljene da zarate s onim što sedi na konju (Hristos) i s njegovom vojskom." Ovo je jasan opis rata. Pobednk je Hristos, koji hvata zver/Antihrista i lažnog proroka i baca ih u vatreno jezero i uništava vojske koje ih slede (Otkrivenje 19:20–21). Nema sumnje kakav će biti ishod – pravednost će prevagnuti jer će Hristos, Car nad carevima i Gospod na gospodarima poraziti sve koji mu se suprotstavljaju.

Posle hiljadugodišnjeg Hristovog carstva, biće druga pobuna koja će možda imati razmere svetskog rata. Pre hiljadugodišnje vladavine, Sotona će biti svezan a zatim, posle toga, biće oslobođen. On će odmah povesti pobunu među narodima na zemlji. Hristos će ugasiti ovu pobunu i zauvek osuditi Sotonu, bacivši ga u vatreno jezero, kao što je to uradio i sa zverii/Antihristom i lažnim prorokom (Otkrivenje 20:7–10).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li Sveto pismo predviđa da će biti Treći svetski rat pre poslednjih vremena?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries