settings icon
share icon
Pitanje

Šta je to dan Gospodnji?

српски

Odgovor


Izraz "dan Gospodnji" obično se odnosi na dešavanja koje će se dogoditi na kraju istorije (Isaija 7:18 -25) i u većini slučajeva povezuje se sa izrazom "taj dan". Jedan od načina kako možemo da razumemo ove izraze je da uvek imamo u vidu da oni predstavljaju period u vremenu kada je i sam Bog lično bio umešan u istoriji, na direktan ili indirektan način, kako bi se ostvario određeni deo Njegovog Plana.

Većina ljudi povezuje dan Gospodnji sa periodom vremena ili određenim danom koji će se dogoditi kada se Volja Božija i Njegova namera za svet budu ispunili. Neki naučnici veruju da će dan Božiji biti duži period vremena a ne samo jedan dan - period u vremenu kada će Hrist vladati svetom pre nego što očisti nebo i zemlju u pripremi za večnost celog čovečanstva. Drugi naučnici veruju da će dan Božiji biti iznenadni događaj kada će se Hrist pojaviti na zemlji kako bi spasio svoje vernike i kako bi nevernike poslao u večito prokletstvo.

"Izraz dan Gospodnji" pominje se devetnaest puta u Starom zavetu (Isaija 2:12;13:6,9; Jezekilj 13:5, 30:3; Joil 1:15,2:1,11,31; 3:14; Amos 5:18,20; Avdija 15; Sofonija 1:7,14; Zaharija 14:1; Malahija 4:5) i četiri puta u Novom zavetu (dela Apostolska 2:20; Druga knjiga Solunjanima 2:2; Druga Petrova 3:10). Takođe se pominje i u drugim spisima ( Otkrivenje Jovanovo 6:17;16:14).

u starom zavetu koji se odnose na Božiji dan dosta često prenose osećaj neizbežnosti, blizine i očekivanja. "Ridajte, jer je blizu dan Gospodnji; doći će kao pustoš od Svemogućeg! "(Isaija 13:6); "Jer je blizu dan, blizu je dan Gospodnji, oblačan dan vreme narodima".( Jezekilj 30:3); "Trubite u trubu na

Sionu, i vičite na svetoj gori mojoj, neka drhću sve stanovnici zemaljski, jer ide dan Gospodnji, jer je blizu". (Joilo 2:1) " Gomile, gomile u dolini sudskoj jer je dan Gospodnji blizu u dolini sudskoj". (Joilo 3: 14); "Žuti pred Gospodom Gospodom, jer je blizu dan Gospodnji, jer je Gospod prigotovio žrtvu i pozvao svoje zvanice" (Sofronije 1:7). To je tako iz razloga što paragrafi Starog zaveta se odnose na dan Božiji i dosta često govore oboma o bližnjem i predstojećem ostvarenju, kao što je slučaj većeg dela proročanstva Starog zaveta. Neki paragrafi Starog zaveta koji se odnose na dan Božiji, opisuju istorijske sudove koji su se delimično dogodili na neki način (Isaija 13:6-22; Jezekilj 30:2-19; Joilo 1:15; Amos 5:18-20; Sofronija 1:14 -18), dok se neki odnose na proročke sudove koje će se dositi pre nego što se desi kraj sveta (Joilo 2:30-32; Zaharija 14 :1; Malahija 4:1,5).

Novi zavet ga naziva dan "gneva", dan "posete", kao i "veliki dan Svemogućeg boga "(Otkrivenje Jovanovo 16:14) i odnosi se na tihe buduće događaje kada će gnev Božiji biti prosut na neverni Izraela (Isaija 22; Jeremija 30:1 -17; Joilo 1-2; Amos 5; Sofronija 1) i na nevernog sveta (Jezekilj 38-39; Zaharija 14). Sveto pismo nagoveštava da će Dan Božiji doći skoro, kao lopov u noći (Sofronija 1:14-15; Druga knjiga Solunjana 2:2), i zbog toga Hrišćani moraju biti na oprezu i spremni za dolazak Hristov svakog momenta.

Pored toga što vreme suda, takođe će biti i vreme spašavanja zato što će Bog održati svoje obećanje ostatku Izraela i na taj način ispuniti obećanje da će "sav Izrael biti spašen" (Rimljani 11:26), opraštajući im njihove grehe i vratiti svoje izabranike na zemlju koju je obećao Avramu (Isaija 10:27; Jeremija 30:19-31;40; Mihej 4; Zaharija 13). Ishod dana Božijeg biće " Tada će ponositost ljudska ugnuti i visina se ljudska poniziti, i Gospod će sam biti uzvišen u onaj dan"(Isaija 2:17).

Krajnje ili poslednje ostvarenje proročanstva koje se odnose na dan Božiji je da će doći na kraju istorije kada će Bog, sa čudesnim moćima kazniti zlo i ispuniti svoja obećanja.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je to dan Gospodnji?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries