settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija govori o kraju sveta?

српски

Odgovor


Događaj koji se obično opisuje kao „kraj sveta" opisan je u 2. Petrovoj 3:10: „Toga dana nebesa će uz snažnu huku proći, a zažarene stihije će se raspasti, i zemlja će izgoreti sa svim delima koja su na njoj". Ovo je vrhunac serije događaja pod nazivom „dan Gospodnji", vreme kada će Bog intervenisati u istoriji čovečanstva radi suda. U to vreme, sve što je Bog stvorio, „nebesa i zemlju" (Postanje 1:1), On će uništiti.

Vreme ovog dešavanja, prema većini biblijskih učenjaka, je na kraju hiljadugodišnjeg perioda koje se zove milenijum. Tokom ovih 1000 godina, Hristos će vladati na zemlji kao Car u Jerusalimu, sedeći na Davidovom prestolu (Luka 1:32-33) i vladaće u miru, ali sa „gvozdenom palicom" (Otkrivenje 19:15). Na kraju tih 1000 godina, Satana će biti oslobođen, ponovo poražen i bačen u vatreno jezero (Otkrivenje 20:7.10). Potom, posle krajnjeg Božijeg suda, dešava se kraj sveta kako je opisan u 2. Petrovoj 3:10. Biblija nam govori nekoliko stvari o ovom događaju.

Prvo, biće kataklizmički po svom obimu. „Nebesa" se odnose na fizički svemir – zvezde, planete i galaksije – koji će nestati u nekoj vrsti ogromne eksplozije, možda neke nuklearne ili atomske reakcije koja će progutati i obrisati sve što nam je poznato. Svi elementi koji sačinjavaju svemir biće istopljeni u „zažarenoj stihiji" (2. Petrova 3:12). Ovo će takođe biti bučan događaj, opisan različitim rečima kao „huka", „velika buka" ili „gromovit slom". Neće biti sumnje u vezi sa tim šta se dešava. Svi će to videti i čuti, jer nam je rečeno da će „zemlja i sve na njoj biti golo".

Potom, Bog će stvoriti „novo nebo i novu zemlju (Otkrivenje 21:1), što će uključiti „Novi Jerusalim" (stih 2), glavni grad neba, mesto savršene svetosti, koji će se spustiti sa neba na novu zemlju. Ovo je grad, gde će sveci – oni čija su imena zapisana u „Jagnjetovoj knjizi života" (Otkrivenje 13:8) – živeti zauvek. Petar naziva ovo novo stvorenje „dom pravednosti" (2. Petrova 3:13).

Možda najvažniji deo Petrovog opisa tog dana je njegovo pitanje u stihovima 11-12: „Kad se sve to tako raspada, kakvi morate biti u svetom vladanju i pobožnosti vi koji očekujete i požurujete dolazak Božijeg dana". Hrišćani znaju šta će se desiti i mi treba da živimo tako da to odražava ovo razumevanje. Ovaj život prolazi i naša pažnja treba da bude na novom nebu i novoj zemlji koji dolaze. Naši „sveti i pobožni " životi treba da budu svedočanstvo onima koji ne poznaju Spasitelja i treba da govorimo drugima o Njemu da bi oni mogli da izbegnu strašnu sudbinu koja čeka one koji Ga odbace. Nestrpljivo očekujemo Božijeg „Sina koga je vaskrsao iz mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od gneva koji dolazi" (1. Solunjanima 1:10).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta Biblija govori o kraju sveta?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries