settings icon
share icon
Pitanje

Šta je to Nevolja?

српски

Odgovor


Nevolja je budući sedmogodišnji period kada će Bog dovršiti Svoje kažnjavanje Izraela i završiti sud neverujućeg sveta. Crkva, koja se sastoji od svih koji su poverovali u osobu i delo Gospoda Isusa da ih spasi od kazne zbog greha, neće biti prisutna tokom Nevolje. Crkva će se uzeti sa zemlje u događaju koji je poznat kao Uznesenje (Prva Solunjanima 4:13-18; Prva Korinćanima 15:51-53). Crkva je spašena od gneva koji će doći (Prva Solunjanima 5:9). Kroz celo Pismo, Nevolja se opisuje i drugim imenima kao što su:

1) Dan Gospodnji (Isaija 2:12; 13:6, 9; Joil 1:15, 2:1, 11, 31, 3:14; Prva Solunjanima 5:2)
2) nevolja (Peta Mojsijeva 4:30; Sofonija 1:1)
3) Velika Nevolja koja se odnosi na najintenzivniju drugu polovinu sedmogodišnjeg perioda (Matej 24:21)
4) vreme dana nevolje (Danijel 12:1; Sofonija 1:15)
5) vreme Jakovljeve nevolje (Jeremija 30:7)

Razumevanje Daniela 9:24-27 je neophodno da bi se razumela svrha i vreme perioda Nevolje. Ovaj pasus u Danielu govori o 70 nedelja koje su objavljene protiv "tvog naroda." Danijelov "narod" su Jevreji, Izrealska nacija, i ono o čemu Danijel govori je period vremena koji je Bog dao da: "da se svrši prestup, i da nestane greha i da se očisti bezakonje i da se da večna pravda, i da se zapečati utvara i proroštvo i da se pomaže sveti nad svetima." Bog objavljuje da će u "70 nedelja" ispuniti sve ove stvari. Bitno je da razumemo da kada se pominju "70 nedelja" da se tu ne radi o nedeljama koje mi znamo ( od 7 dana). Jevrejska reč (heptad) koja se prevodi kao nedelja u Danijelu 9:24-27 bukvalno znači "7" i 70 nedelja bukvalno znače 70 sedmica (70 puta 7). Ovaj period o kome Bog govori je u stvari 70 puta 7 goina, ili 490 godina. Ovo je potvrđeno u drugom pasusu u Danijelu. U stihu 25 i 26, Danijel je rekao da će Mesija biti oteran u grob za "7 nedelja i 62 nedelje" (69 nedelja ukupno) koji počinju sa uredbom za obnovljenje Jerusalima. Drugim rečima, 69 puta 7 godina (483 godine) posle uredbe o obnovljenjeu Jerusalima, Mesija će biti ubijen. Biblijski istiričari potvrđuju da je 483 godine prošlo od vremena kada je objavljena uredba o obnovljenju Jerusalima do vremena kada je Isus razapet. Većina hrišćanskih naučnika, nevezano za njihov pogled na eshatologiju (buduće stvari/događaji), imaju gore navedeno razumevanje Danijelovih 70 nedelja.

Sa ovih 483 godine koje su prošle od donošenja uredbe da se obnovi Jerusalim do ubijanja Mesije, ostaje 1 sedmica (7 godina) da se ispuni ono što je rečeno u Danijelu 9:24: " da se svrši prestup, i da nestane greha i da se očisti bezakonje i da se da večna pravda, i da se zapečati utvara i proroštvo i da se pomaže sveti nad svetima." Ovaj poslednji sedmogodišnji period je poznat kao period Nevolje—to je vreme u kome će Bog završiti sa osudom Izraela zbog njihog greha.

Danijel 9:27 daje nekoliko važnih detalja o sedmogodišnjem periodu. Danijel 9:27 kaže: "I utvrdiće zavet sa mnogima za nedelju dana a u polovinu nedelje ukinuće žrtvu i prinos; i krilima morskim, doći će onaj koji pustoši, čak do potpunog uništenja, onaj koji ima vlast će se izliti na onog koji pustoši." Osoba o kojoj se govori u ovim stihovima i koju Isus naziva "gnusoba opustošenja" (Matej 24:15) i u Otkrivenju 13, se zove zver. Danijel 9:27 kaže da će zver napraviti zavet za 1 nedelju (7 godina), ali na polovini ove nedelje (3 1/2 godine Nevolje), on će prekršiti zavet, tako što će prekinuti žrtvu i prinos. Otkrivenje 13 objašnjava da će zver staviti svoju sliku u hram i zahtevaće da ga svet slavi. Otkrivenje 13:5 kaže da će ovo trajati 42 meseca, što je 3 1/2 godine. Pošto Danijel 9:27 kaže da će se ovo dogoditi na polovini nedelje, i Otkrivenje 13:5 kaže da će zver ovo raditi u periodu od 42 meseca, lako se vidi da je ukupna dužina vremena 84 meseca ili 7 godina. Takođe vidi Danijel 7:25 gde "vreme, vremena, i pola vremena" (vreme=1 godina; vremena=2 godine; pola vremena=1/2 godine; ukupno 3 1/2 godine) takođe upućuju na vreme Velike Nevolje, drugu polovinu sedmogodišnjeg perioda kada će "gnusoba opustošenja" (zver) biti na vlasti.

Za više referenci o vremenu Nevolje, vidi Otkrivenje 11:2-3 koje govori o 1,260 dana i 42 meseca, i Danijel 12:11-12 koji govori o 1,290 dana i 1,335 dana, gde svi oni ukazuju na središnju tačku vemena Nevolje. Dodatni dani u Danielu 12 možda uključuju vreme na kraju za sud nacijama (Matej 25:31-46) i vreme za uspostavljanje Hristovog hiljadugodišnjeg carsta (Otkrivenje 20:4-6).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je to Nevolja? Kako znamo da će Nevolja trajati sedam godina? Koji pasusi u Bibliji govore o Nevolji?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries