settings icon
share icon
Pitanje

Šta je Velika nevolja?

српски

Odgovor


Nevolja je period u budućnost kada će Gospod da ostvari bar 2 aspekta svog plana: 1) završiće disciplinovanje svog naroda Izraela (Danilo 9:24) i 2) sudiće nevernim, bezbožnim stanovnicima zemlje (Otkrivenje 6-18). Dužina Nevolje je sedam godina. Ovo je određeno razumevanjem o sedamdeset nedelja opisanih u Danilu (Danilo 9:24-27; vidi takođe članak o Nevolji). Velika nevolja je posledja polovina perioda nevolje, koji će trajati 3 i po godine. Razlikuje se od perioda nevolje, jer će zver ili Antihrist biti otkriven i Božiji gnev će se intenzivirati tokom ovog vremena. Stoga, bitno je naglasiti da Nevolja i Velika nevolja nisu istovetni termini. U okviru eshatologije (studije o budućim dešavanjima), Nevolja se odnosi na puih sedam godina, dok se„Velika nevolja" odnosi na drugi deo Nevolje.

Sam Hristos upotrebio je ovaj izraz „Velika nevolja" misleći na drugi deo Nevolje. U Mateju 24:21 Isus kaže: „Jer će tada biti velika nevolja, kakve nije bilo od postanja sveta do sada, niti će biti". U ovom stihu, Isus misli na događaj iz Mateja 24:15 koji opisuje gnusobe opustošenja, čoveka poznatog kao Antihrista. Takođe, Isus u Mateju 24:29-30 kaže: „Odmah posle nevolje onih dana sunce će potamneti i mesec neće davati svoje svetlosti, i zvezde će padati s neba, i sile nebeske uzdrmaće se. I tada će se na nebu pojaviti znak Sina čovečijeg, pa će tada zakukati sva plemena na zemlji, i ugledaće Sina čovečijeg gde dolazi na oblacima nebeskim sa silom i velikom slavom". U ovom odeljku, Isus definiše Veliku nevolju (stih 21) kao početak otkrivenja gnusobe opustošenja (stih 15) i kraj koji će obeležiti Hristov drugi dolazak (stih 30).

Drugi odeljci koji se odnose na Veliku nevolju su Danilo 12:1b koji kaže „I to će biti vreme teskobe kako ga nije bilo od kako je naroda do tada." Izgleda da je Isus citirao ovaj stih kada je izgovarao reči u Mateju 24:21. Stih koji se odnosi na Veliku nevolju je u Jeremiji 30:7 „Jao, jer je to veliki dan, nikad nije takvog bilo. To je vreme muke za Jakova, al on će se izbaviti". Izraz „muka za Jakova" odnosi se na izraelsku naciju, koja će doživeti progon i prirodne katastrofe kakve ranije nisu viđene.

S obzirom na informacije koje nam je Hristos dao u Mateju 24:15-30, lako je zaključiti da početak Velike nevolje ima veze sa dolaskom gnusobe opustošenja, postupcima Antihrista. U Danilu 9:26-27, vidimo da će ovaj čovek načiniti „savez" (mirovni pakt) sa svetom na sedam godina (jedna „nedelja"; videti ponovo članak o Nevolji). Na pola sedmogodišnjeg perioda – „u sred nedelje", rečeno nam je da će ovaj čovek prekršiti sporazum, zaustavljajuči žrtve i prinose, što se posebno odnosi na njegove postupke u obnovljenom budućem hramu. Otkrivenje 13:1-10 daje nam još detaljniji opis onog što će zver da uradi, a ono što je bitno je da to potvrđuje dužinu vremena koju će on provesti na vlasti. Otkrivenje 13:5 kaže da će on imati vlast 42 meseca, što je 3 i po godine, što predstavlja dužinu Velike nevolje.

Otkrivenje nam daje najviše informacija o Velikoj nevolji. Od Otkrivenja 13 kada zver stupa na scenu do Hristovog povratka u Otkrivenju 19, dat nam je opis Božijeg gneva na zemlji, zbog neverovanja i buntovništva (Otkrivenje 16-18). To takođe opisuje kako Bog istovremeno disciplinuje i štiti svoj narod Izrael (Otkrivenje 14:1-5), dok održava svoje obećanje Izraelu da će uspostaviti zemaljsko carstvo (Otkrivenje 20:4-6).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je Velika nevolja?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries