settings icon
share icon
Pitanje

Kako da savladam strah od poslednjih vremena?

српски

Odgovor


Isus je rekao da će u poslednja vremena da se dese zastrašujuće stvari. U stvari: „Ljudi će izdisati od straha i očekivanja onoga što ide na svet" (Luka 21:26). Neki ljudi danas se plaše da pomisle na ono što će se desiti. Međutim, Gospod ne želi da se plašimo: „Ne boj se, malo stado; jer se svidelo vašem Ocu da vam da carstvo" (Luka 12:32).

Najbolji način da savladamo strah od poslednjih vremena je da se pripremimo u duhovnom pogledu. Pre svega, moraš da imaš lični odnos sa Isusom Hristom da bi imao večni život (Jovan 3:16; Rimljanima 10:9–10). Jedino preko Njega možeš da primiš oproštaj za grehe i provedeš večnost sa Bogom. Ako je Bog tvoj Otac i Isus tvoj Gospod, ne postoji razlog za brigu (Filipljanima 4:7).

Drugo, svaki hrišćanin bi trebalo da živi dostojno poziva koji imamo u Hristu. Efežanima 4:1-3 podučava: „Molim vas, dakle, ja sužanj u Gospodu, da živite dostojno zvanja u koje ste pozvani, sa svakom poniznošću i krotošću, sa strpljivošću, podnoseći jedan drugoga u ljubavi, starajući se da svezom mira održite duhovno jedinstvo". Poznavanje Hrista i hod Njegovim putem će u velikoj meri umanjiti strah bilo koje vrste.

Treće, hrišćanima je obećano izbavljenje, i to je ohrabrujuće. 1. Solunjanima 4:13–18 kaže:

„Ne želimo, braćo, da ostanete u neznanju u pogledu onih koji su usnuli, da ne budete ožalošćeni kao ostali koji nemaju nade. Ako, naime, verujemo da je Isus umro i vaskrsao, tako će Bog Isusovim posredstvom povesti sa njim i one koji su usnuli. Jer ovo vam kazujemo rečju Gospodnjom — da mi koji živimo i ostajemo do dolaska Gospodnjeg nećemo preteći one koji su usnuli. Jer će sam Gospod na zapovest, na glas arhanđela i na trubu Božiju sići sa neba, te će mrtvi u Hristu vaskrsnuti prvo. Zatim ćemo mi živi, mi koji preostajemo, biti zajedno sa njima odneti na oblacima u vazduh — u susret Gospodu; i tako ćemo svagda biti sa Gospodom. Stoga tešite jedan drugoga ovim rečima."

Budućnost bi trebalo da očekujemo ne sa strahom već radošću. Oni koji su u Hristu biće „odneti" da se sretnu sa Njim, i „bićemo svagda sa Gospodom".

Nadalje, Sveto pismo kaže da ne treba da se plašimo sudnjeg dana: „Ljubav je kod nas došla do savršenstva u tome da mi imamo pouzdanje na sudnji dan; jer kakav je on, takvi smo i mi na ovom svetu. U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah, jer strah ima kaznu; a ko se boji nije došao do savršenstva u ljubavi" (1. Jovanova 4:17–18).

Oni koji ne poznaju Hrista nemaju obećanje da će u budućnosti imati mir. Nevernici će se opravdano brinuti jer nisu doneli odluku gde će da provedu večnost. Nevernici neće biti uzeti tokom Uznesenja i doživeće Velike nevolje i zato imaju razlog za brigu. Vernici se ne plaše poslednjih vremena već streme životu koji je dostojan našeg poziva, učestvuju u Hristovom povratku i imaju mir znajući činjenicu da je naše vreme u Njegovim rukama (Psalam 31:15).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako da savladam strah od poslednjih vremena?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries