settings icon
share icon

Pytania dotyczące Boga

Czy istnieją dowody potwierdzające istnienie Boga?

Czy Bóg istnieje? Czy są jakieś dowody na istnienie Boga?

Czy Bóg istnieje naprawdę? Skąd mogę wiedzieć, że tak jest?

Jakie są Boże cechy? Jaki jest Bóg?

Co Biblia mówi o Trójcy Świętej?

Dlaczego Bóg dopuszcza, by dobrzy ludzie doznawali zła?

Dlaczego obraz Boga jest inny w Starym i Nowym Testamencie?

Czy Bóg stworzył zło?

Czy Bóg nadal przemawia do nas dzisiaj?

Co to znaczy, że Bóg jest miłością?

Kto stworzył Boga? Jak powstał Bóg?

Czym jest bojaźń Pana?

Czy Bóg kocha każdego czy tylko Chrześcijan?

Czy Bóg jest rodzaju męskiego czy żeńskiego?

Czy Bóg zmienia zdanie?

Czy Bóg nadal czyni cuda?

Dlaczego Bóg dopuszcza do naturalnych katastrof, takich jak: trzęsienia ziemi, huragany czy tsunami?

Czy Bóg/ Biblia prezentuje seksizm?

Czy Bóg słyszy/ odpowiada na modlitwy grzesznika/ niewierzącego?

Dlaczego Bóg jest Bogiem zazdrosnym?

Czy monoteizm można udowodnić?

Czy to źle, gdy zadaję Bogu pytania?

Czy ktoś kiedykolwiek widział Boga?

Czy to źle, gdy gniewam się na Boga?

Czy to źle, gdy czuję się rozczarowany/a Bogiem?

Jak powinienem/ powinnam rozumieć koncepcję Boga jako Ojca?

Co to znaczy, że Bóg jest wieczny?

Czy Bóg jest fair?

Co to znaczy, że Bóg jest nieskończony?

Jak wygląda Bóg?

Dlaczego Bóg wymaga naszej wiary?

Czy Bóg pobudza nas do grzechu?

Jaki jest sposób, aby prawdziwie poznać Boga?

Czy Bożą wolą jest, aby wierzący zmagali się czasem z chorobą?

Czym jest chwała Boża?

Co to znaczy, że Bóg jest wszechmocny?

Co to znaczy, że Bóg jest wszechobecny?

Co to znaczy, że Bóg jest wszechwiedzący?

Czy Bóg nas karze gdy popełniamy grzech?

Czym jest Boża wola?

Co to znaczy, że Bóg jest święty, święty, święty?

Skoro Bóg wiedział, że szatan zbuntuje Adama i Ewę by zgrzeszyli, to po co ich stworzył?

Jakie imiona użyte są w odniesieniu do Boga i co one oznaczają?

Gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg gdy doświadczam bólu?

Jakie jest biblijne zrozumienie gniewu Bożego?

Czy to prawda, że WSZYSTKO jest możliwe gdy jestem z Bogiem?

Dlaczego Bóg nakazał eksterminację / zagładę Kananejczyków, w tym również kobiet i dzieci?

Czy Bóg zna przyszłość?

Czy Bóg popełnia błędy?

Czy to źle, gdy jestem rozgniewany na Boga?

Dlaczego Bóg oczekuje lub wymaga od nas, abyśmy Go uwielbiali?

Dlaczego Bóg w czasach biblijnych jest tak wyraźnie obecny, a dzisiaj wydaje się być ukryty?

Czym jest niezmienność Boga?

Jak mogę równocześnie myśleć, że Bóg jest zarówno wspaniały jak i rozgniewany?

Co to znaczy, że Bóg jest światłością?

Co to znaczy, że Bóg jest Duchem?

Czy Bóg sprzeciwia się przyjemności?

Co to znaczy, że Bóg zaopatruje?

Czy boża miłość jest warunkowa czy bezwarunkowa?

Dlaczego Bóg pozwala, aby dobre rzeczy przydarzały się złym ludziom?

Czym jest boża łaska?

Co oznacza oddawanie Bogu czci?

Czy Bóg jest osobą?

Co to znaczy chwalić Boga?

Co to znaczy być w obecności Boga?

Jaki jest Bóg?

Dlaczego powinienem/ powinnam się przejmować tym czy Bóg istnieje?

Z jakiego powodu Bóg nas kocha?

Dlaczego Bóg poddaje nas próbie?

Z jakiego powodu Bóg dopuszcza do narodzin dzieci z wadami wrodzonymi?

Czy Bóg może kłamać?

Czy Bóg może zgrzeszyć? Jeśli Bóg nie może zgrzeszyć, czy rzeczywiście jest wszechmocny?

Jak wierzący powinien reagować na atrybuty Boga?

Czy Bóg stworzył grzech?

Czy Bóg troszczy się o małe rzeczy, które przydarzają się w naszym życiu?

Czy Bóg się złości?

Czy Bóg nienawidzi? Jeśli Bóg jest miłością, jak może nienawidzić?

Czy Bóg mnie kocha?

Dlaczego Bóg pozwala na to, aby ludzie byli niepełnosprawni/ upośledzeni?

Z jakiego powodu Bóg dopuszcza chorobę?

Czy jest coś, czego Bóg nie może uczynić?

Co to znaczy, że Trójca jest Bogiem w trzech Osobach?

Co to znaczy, że Bóg jest dobry?

Co to znaczy, że Bóg jest sprawiedliwy?

Co to znaczy, że Bóg jest z nami?

Co to znaczy, że Bóg patrzy na serce (1 Ks. Samuela 16.7)?

Jaka jest Boża relacja względem czasu?

Czy Bóg jest okrutny?

Z jakiego powodu Bóg pozwala, aby niewinni cierpieli?

Czy Bóg jest suwerenny czy mamy wolną wolę?

Jak mogę lepiej poznać Boga?

Jaki jest Bóg?

Z jakiego powodu Bóg zdaje się nie troszczyć o miliony głodujących dzieci na świecie?

Czy Bóg rzeczywiście zapomina o naszych grzechach? Jak wszechwiedzący Bóg mógłby o czymś zapomnieć?

Czy Bóg ma emocje?

Co robił Bóg zanim stworzył wszechświat?

Dlaczego Bóg tworzy ludzi, gdy wie, że pójdą do piekła?

Dlaczego Bóg dopuszcza zwiedzenie?

Czy Bóg ma poczucie humoru?

Jeśli Bóg jest wszechobecny, czy to oznacza, że Bóg jest w piekle?

Co to znaczy, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać?

W jakim sensie Bóg jest naszym schronieniem?

Czy Bóg ma ciało fizyczne?

Z jakiego powodu Bóg odnosi się do siebie używając liczby mnogiej w 1 Ks. Mojżeszowej 1.26 oraz 3.22?

Czy Bóg może stworzyć kamień tak ciężki, że nie mógłby go podnieść?

Jak wielki jest Bóg?

Czy Bóg jest dziełem człowieka?

Co to znaczy, że Bóg działa w tajemniczy sposób?

Skoro Bóg nie jest mężczyzną, czy powinniśmy przestać używać zaimków męskich w odniesieniu do Boga?

Z jakiego powodu Bóg pozwala ludziom szydzić z Niego?

Jakie są najważniejsze kwestie do zrozumienia na temat natury Boga?

Dlaczego Bóg tolerował tak straszną przemoc w Starym Testamencie?

Jakie jest pochodzenie doktryny o Trójcy Świętej?

Dlaczego szukanie Boga jest ważne?

Co to znaczy szukać Bożego oblicza?

Dlaczego Bóg zadaje pytania skoro jest wszechwiedzący?Powrót na polską stronę główną

Pytania dotyczące Boga
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries