settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że Bóg jest nieskończony?

Odpowiedź


Nieskończona natura Boga oznacza po prostu to, że Bóg istnieje poza wszelkimi granicami czasowymi i przestrzennymi. Nieskończony oznacza „nieograniczony.” Gdy odnosimy się do nieskończonego Boga, to ogólnie mówimy o nim w terminach takich jak: wszechwiedzący, wszechpotężny, wszechobecny.

Wszechwiedza oznacza, ze Bóg wie dokładnie wszystko lub to, że jego poznanie nie ma żadnych ograniczeń. Ta nieskończona wiedza (poznanie) podkreśla, że jest suwerennym władcą i sędzią wszystkich spraw. Nie tylko wie o wszystkim, co się wydarzy, ale też o wszystkich rzeczach, które mogą się wydarzyć. Nic nie dzieje się bez Bożej wiedzy i nikt nie może ukryć przed nim swojego grzechu. Istnieje wiele wersetów w Biblii, gdzie Bóg objawia ten aspekt swojej natury. Jednym z nich jest 1 Jana 3.20: „Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko.”

Wszechmoc oznacza, że Bóg ma moc nad wszystkim i jego moc nie ma żadnych ograniczeń. Posiadanie wszelkiej mocy jest znaczące, ponieważ wskazuje na to, że Bóg może wypełnić swoją suwerenną wolę. A ponieważ Bóg jest wszechmocny, posiada nieograniczoną moc, toteż nic nie jest w stanie powstrzymać Go przed wypełnieniem jego woli, ani też przed spełnieniem się jego boskich celów. Istnieje wiele wersetów w Biblii, gdzie Bóg odsłania ten aspekt swojej natury. Jednym z nich jest Psalm 115.3: „Bóg nasz jest w niebie. Czyni wszystko, co zechce.” A gdy odpowiadał na pytanie swoich uczniów: „Któż tedy może być zbawiony?” (Ew. Mateusza 19.25), Jezus odpowiedział: „U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe” (Ew. Mateusza 19.26).

Wszechobecność oznacza, że Bóg jest zawsze obecny. Nie ma żadnego takiego miejsca, gdzie nie byłoby Bożej obecności. Bóg nie jest ograniczony czasem czy przestrzenią. On jest obecny w każdym momencie czasu i przestrzeni. Boża nieskończona obecność jest dostrzegalna i wskazuje na to, że jest wieczny. Bóg istnieje od zawsze i na zawsze. Zanim powstał czas, Bóg już był. Zanim powstał świat czy cokolwiek innego, On już był. On nie ma początku ani końca, i nigdy nie było takiego czasu w którym jego by nie było, ani tez czasu w którym go zabraknie. I znowu, wiele fragmentów Biblii odsłania przed nami ten aspekt Bożej natury, a jednym z nich jest Psalm 139.7-10: „Dokąd ujdę przed duchem twoim? I dokąd przed obliczem twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja. Dosięgłaby mnie prawica twoja.”

Ponieważ Bóg jest nieskończony, a do tego transcendentny, oznacza to że wykracza poza swoje stworzenie, będąc zarówno większy od niego jak i niezależny od niego. Oznacza to zatem, że Bóg w swojej naturze przewyższa nas i naszą zdolność do pełnego zrozumienia jego natury, i gdyby nie objawił się nam, nie znalibyśmy i nie rozumielibyśmy tego, jaki On jest. Ale, Bóg nie pozostawił nas samym sobie. Zamiast tego, objawił nam siebie Samego zarówno poprzez ogólne objawienie (swoje stworzenie i naszą świadomość) jak i szczególne objawienie (spisane Słowo Boże- Biblię, żywe Słowo Boga, Jezusa Chrystusa). Dlatego możemy poznać Boga i to, w jaki sposób możemy się z nim pojednać i żyć zgodnie z jego wolą. Mimo tego, że jesteśmy tylko ludźmi, to jednak możemy poznać i rozumieć Boga, ponieważ On się nam objawił.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że Bóg jest nieskończony?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries