settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że Bóg jest wszechobecny?

Odpowiedź


Przedrostek wszech- pochodzi z Łaciny i oznacza „wszędzie.” Zatem powiedzenie, że Bóg jest wszechobecny jest równoznaczne z powiedzeniem, że Bóg jest obecny wszędzie. W wielu religiach, Bóg jest wszechobecny, ale jedynie w judaizmie i chrześcijaństwie w poglądzie tym wyróżnia się dalej Bożą transcendentność i immanentność. Mimo, iż Bóg nie jest całkowicie zespolony ze swoim stworzeniem, tzn. nie jest tym samym co stworzenie (panteizm), jest On wszędzie w każdym czasie.

Boża ciągła obecność przejawia się w całym stworzeniu, chociaż nie musi być objawiona w taki sam sposób dla wszystkich ludzi, w każdym czasie. Niekiedy, jego obecność może przejawiać się w jakiejś sytuacji, chociaż jego obecność nie musi się objawiać w innych okolicznościach w innych miejscach. Biblia wskazuje, że Bóg może objawiać się jakiejś osobie w różny sposób (Psalm 46.1, Księga Izajasza 57.15), w różnych sytuacjach dla każdego stworzenia, w każdym czasie (Psalm 33.13-14). Wszechobecność jest Bożą metodą na istnienie w dwóch znanych nam wymiarach: w czasie i przestrzeni, bycie obecnym o każdej porze i w każdym miejscu. Mimo, iż Bóg jest obecny w każdym czasie i miejscu, nie jest On ograniczony ani czasem ani miejscem. Bóg obecnie jest wszędzie. Żaden molekuł ani cząstka atomowa nie jest zbyt mała, aby Bóg nie był w niej obecny, ani żadna galaktyka tak wielka by Bóg nie był w niej obecny. Lecz gdybyśmy mieli usunąć stworzenie, to Bóg by o tym wiedział, gdyż On zna wszystkie możliwości, czy one aktualnie istnieją czy też nie.

Bóg jest obecny w każdym aspekcie życia naturalnego, w każdym czasie i miejscu (Księga Izajasza 40.12; Księga Nahuma 1.3). Boża obecność w sposób aktywny przejawia się na różny sposób, na różnym etapie historii człowieka (Psalm 48.7, 2 Księga Kronik 20.37; Księga Daniela 5.5-6). Bóg jest w szczególny sposób obecny dla tych, którzy wzywają jego imienia, którzy wstawiają się za innych, którzy wielbią Boga, którzy wołają o jego pomoc i dla tych, którzy modlą się o przebaczenie (Psalm 46.1). W sposób szczególny obecny jest w osobie swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa (Kolosan 2.19), a w sposób mistyczny w istniejącym na całej ziemi Kościele, a którego bramy piekła nie przemogą.

Podobnie jak wszechpotęga Boża nie jest czymś, co może być w pełni poznane przez ograniczony umysł ludzki, tak również Bożą wszechobecność. Jeden z tych paradoksów jest ważny: a dotyczy obecności Boga w piekle, w miejscu do którego wrzucani są ludzie, którzy doświadczają wylania jego gniewu ze względu na ich grzech. Wielu twierdzi, że piekło jest miejscem oddzielenia od Boga (Ew. Mateusza 25.41), więc jeśli tak, to Bóg nie może być w miejscu wiecznego z Nim oddzielenia. Jednak, zhańbieni ludzie (ci, którzy nie poszli za Jezusem) doświadczają jego wiecznego gniewu, jak mówi Księga Objawienia 14.10, kielich jego gniewu wyleje się na nich w obecności Baranka. Ten Bóg powinien być obecny także i w tym miejscu, do którego zostaną wrzuceni pohańbieni, mimo że wprawia to niektórych w pewną konsternację. Paradoks ten można wytłumaczyć tym, że Bóg jest obecny wszędzie- ponieważ On wypełnia sobą wszystko co istnieje (Kolosan 1.17) i utrzymuje wszystko mocą swojego Słowa (Hebrajczyków 1.3)- jednak nie jest obecny wszędzie, aby wylewać swoje błogosławieństwo!

Tak jak Bóg jest niekiedy oddzielony od swoich dzieci przez ich grzech (Księga Izajasza 52.9) i z dala od tych, którzy są pohańbieni (Księga Przypowieści Salomona 15.29), i posyła bezbożnych ludzi do otchłani przy końcu czasu do miejsca wiecznego oddzielenia od Niego, to i tak Bóg tam jest. On wie, że te dusze, które przebywają w piekle doświadczają mąk; On wie o ich cierpieniu, ich wołaniu o litość, ich łzach i smutku wiecznego oddzielenia od niego, w którym się znaleźli. On tam jest jako ciągłe przypomnienie ich grzechu, które stało się przekleństwem każdego błogosławieństwa, jakim w przeciwnym razie byliby obdarzeni. On jest tam obecny, chociaż żaden inny aspekt jego charakteru (oprócz jego gniewu) tam się nie objawia.

Bóg również będzie w niebie, manifestując każde błogosławieństwo jakiego tutaj nie możemy osiągnąć. On będzie tam ukazywał swoje wielkie błogosławieństwo, swoją wielką miłość i uprzejmość- właściwie wszystko inne, aniżeli swój gniew. Wszechobecność Boża powinna nam przypominać o tym, że nie jesteśmy w stanie ukryć się przed Bogiem, gdy zgrzeszyliśmy (Psalm 139.11-12), ale możemy do niego powrócić w uniżeniu i z wiarą, bez konieczności nawet przemieszczania się (Księga Izajasza 57.16).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że Bóg jest wszechobecny?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries