settings icon
share icon
Pytanie

Jaki jest Bóg?

Odpowiedź


Każda kultura w historii świata miała swoją koncepcję odnośnie tego jaki jest Bóg. Niektórzy zakładali, że Bóg ma kontrolę nad pogodą i zrobili wizerunki boga burzy rzucającego pioruny (kult Baala w Kanaanie). Niektórzy zakładali, że Bóg jest szczególnie potężny, więc oddawali cześć najpotężniejszej rzeczy jaką mogli ujrzeć, słońcu (bóg Ra czczony w Egipcie). Inni z kolei zakładali, że Bóg jest wszędzie i tym samym czcili wszystko (panteizm w filozofii stoickiej). Niektórzy założyli, że Bóg jest niepoznawalny i zwrócili się w stronę agnostycyzmu lub po prostu oddawali cześć „Nieznanemu Bogu” (Dz. Apostolskie 17.23).

Problem z każdym z tych założeń jest taki, że ukazują jedynie część obrazu tego, kim jest Bóg. Tak, Bóg ma kontrolę nad pogodą, ale On ma kontrolę nad znacznie większą ilością rzeczy. On jest potężny, ale znacznie potężniejszy niż słońce. Jest wszędzie, ale On również jest transcendentny wobec wszystkiego. I, dzięki Bogu, chociaż jest tak wiele rzeczy, których nie rozumiemy o Bogu, On daje się poznawać. W rzeczywistości, On objawił wszystko to, co musimy wiedzieć na Jego temat w Biblii. Bóg chce być poznany (Psalm 46.10).

Norman Geisler i Frank Turek w swojej książce I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist, stwierdzają następująco:

- Prawda jest odkrywana, a nie wymyślana. Prawda istnieje niezależnie od czyjejkolwiek wiedzy o niej. (Grawitacja istniała przed Newtonem.)

- Prawda jest transkulturowa; jeśli coś jest prawdą, to dotyczy to wszystkich ludzi, we wszystkich miejscach, w każdym czasie. (2+2=4 dla wszystkich, wszędzie i o każdej porze.)

- Prawda jest niezmienna, chociaż nasze przekonania o prawdzie się zmieniają. (Kiedy zaczęliśmy wierzyć, że Ziemia jest okrągła, a nie płaska, prawda o Ziemi się nie zmieniła, zmieniła się tylko nasza wiedza o Ziemi).

Zatem, gdy próbujemy ustalić jaki jest Bóg, po prostu próbujemy odkryć prawdy już istniejące.

Po pierwsze, Bóg istnieje. Biblia nigdy nie argumentuje kwestii istnienia Boga; po prostu to stwierdza. Fakt, że Bóg istnieje powinien być czymś, co samo się potwierdza poprzez dzieło Jego stworzenia (Psalm 19.1-6). 1 Ks. Mojżeszowa 1.1 mówi, "Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię." To jest proste, a równocześnie potężne stwierdzenie. Wszechświat dotyczy czasu, miejsca, materii oraz energii, aby wszystkie dostrzegalne elementy we wszechświecie powstały z postanowienia Bożego. Teoria Ogólnej Teorii Względności Alberta Einsteina stwierdza, że cały czas, przestrzeń i materia miały określony, równoczesny początek. Co ma początek, ma przyczynę. To jest prawo przyczynowości, a fakt istnienia Boga łatwo wyjaśnia ostateczną przyczynę. Bóg jest stwórcą wszystkiego, co istnieje, a więc wiemy o Nim coś jeszcze: jest wszechmocny (Ks. Joela 1.15), wiecznie samoistny (Psalm 90.2) i istnieje ponad i poza wszelkim stworzeniem (Psalm 97.9).

Ten sam Bóg, który wszystko uczynił, również kontroluje te rzeczy. On jest suwerenny (Ks. Izajasza 46.10). On, który stworzył daną rzecz, jest jej właścicielem i ma moc wykorzystać ją tak, jak uważa za stosowne. Ostateczna przyczyna ma ostateczną władzę. W Ks. Izajasza 44.24 (tłum. Biblia Poznańska) Bóg przedstawia siebie jako Jedynego, "wszystko stworzyłem! Ja sam rozpostarłem niebiosa i utwierdziłem ziemię własną swą mocą." Następny werset mówi o tym, że On "odprawia mędrców z niczym, a ich mądrość zamienia w głupstwo" (Ks. Izajasza 44.25). To jest Bóg mocy, który czyni to, co uznaje za stosowne.

Bóg jest duchem (Ew. Jana 4.24) i nie może być reprezentowany przez jakąkolwiek stworzoną rzecz; w rzeczywistości, próba stworzenia takiej rzeczy jest bluźnierstwem (2 Ks. Mojżeszowa 20.4-6). Bóg jest niezmienny (Ks. Malachiasza 3.6). Bóg wszystko wie (1 Jana 3.20) i jest wszędzie obecny (Psalm 139.7-13). On jest święty i godzien chwały (Ks. Izajasza 6.3). On jest sprawiedliwy (5 Ks. Mojżeszowa 32.4) i będzie sprawiedliwie sądził każdy grzech i niesprawiedliwość (Judy 1.15).

Sąd Boży podkreśla inną prawdę o tym, jaki On jest: jest istotą moralną. C. S. Lewis w Mere Christianity [polskie wydanie "Chrześcijaństwo po prostu- wyjaśnienie od tłum.] twierdzi, że tak jak istnieją obserwowalne prawa natury (grawitacja, entropia itd.), istnieją również obserwowalne prawa moralności. Pisze: „Po pierwsze, ludzie na całym świecie mają dziwny pomysł, że powinni zachowywać się w określony sposób i nie mogą się go naprawdę pozbyć. Po drugie, w rzeczywistości wcale się tak nie zachowują. Znają Prawo Natury; ale je łamią. Te dwa fakty są podstawą wszelkiego świadomego myślenia o sobie i wszechświecie, w którym żyjemy” [tłum. własne]. Pomimo różnych poglądów na temat tego, czym jest dobro i zło, istnieje powszechne przekonanie, że istnieje dobro i zło, to jest odbicie Boga w nas, który nas stworzył (1 Ks. Mojżeszowa 1.26; Ks. Kaznodziei Salomona 3.11).

Gdy Jezus przyszedł na świat, pokazał nam Ojca (Ew. Jana 14.7-9). Poprzez Jezusa, rozumiemy, że Bóg szuka, aby zbawić zgubionych (Ew. Łukasza 19.10). Jest pełny współczucia (Ew. Mateusza 14.14), jest pełny miłosierdzia (Ew. Łukasza 6.36) i jest przebaczający (Ew. Mateusza 9.1-8). Równocześnie, Jezus pokazuje nam, że Bóg będzie sądził niewyznany grzech (Ew. Łukasza 13.5) i że Bóg jest zły na tych, którzy żyją fałszywie i odmawiają uznania prawdy (Ew. Mateusza 23).

Przede wszystkim Jezus pokazał nam, że Bóg jest miłością (1 Jana 4.8). To z powodu miłości, Bóg posłał swojego Syna na świat (Ew. Jana 3.16). To z powodu miłości, Jezus umarł na krzyżu za grzeszników (Rzymian 5.8). To z powodu miłości, nadal wzywa grzeszników do pokuty, aby doświadczyli łaski Bożej i zostali powołani, aby byli dziećmi Bożymi (1 Jana 3.1).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaki jest Bóg?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries