settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego powinienem/ powinnam się przejmować tym czy Bóg istnieje?

Odpowiedź


Istnieje wiele różnych poglądów nie tylko odnośnie natury samego Boga, ale także tego czy w ogóle istnieje. Ludzie mają bardzo ograniczoną zdolność zrozumienia złożoności świata i wszechświata jako takiego. 1 Koryntian 14.33 stwierdza, "Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju..." Podstawą przezwyciężenia tego zamieszania nie jest unikanie samego pytania o istnienie Boga, lecz skupienie się na Nim, co tak wielu ignoruje (Filipian 4.6-7).

Powinniśmy szczerze szukać rozwiązań prawdziwych, konkretnych problemów z jakimi styka się ludzkość, takimi jak bieda, analfabetyzm i choroby, i prawdą jest, że dyskusje poświęcone istnieniu i naturze Boga mogą odsuwać nas od zajmowania się tymi światowymi wyzwaniami. Zatem, z jakiego powodu każdemu z nas powinno zależeć na tym, by wiedzieć czy Bóg istnieje czy nie? Dla człowieka wierzącego, to zagadnienie teologiczne jest najważniejsze ze wszystkich kwestii. Dla człowieka nienawróconego, sprawa ta pozostaje w kwestii filozoficznych dyskusji. Teologia dla agnostyka jest jedynie ludzkim wymysłem; pytanie o istnienie Boga wydaje się zupełnie bezsensowne.

Biblijny opis Boga pokazuje z jakiego powodu jego obecność jest ważna. Boża natura świętości objawia się w kontraście do natury ludzkiej (grzesznej), i Biblia wskazuje ludzkości zasady dobra i zła. Bez takiego rozróżnienia, nie istnieje żaden autorytet wobec którego moglibyśmy mierzyć wartości nas samych (Psalm 19.7-11). Kto mógłby rozróżnić zło od dobra? Dlaczego jest to takie pożyteczne dla nas, aby pomagać ludziom w potrzebie? Dlaczego mielibyśmy walczyć z analfabetyzmem? Jeśli nie ma Boga, a życie na ziemi jest po prostu "przetrwaniem najlepiej przystosowanego", to z jakiego powodu ktokolwiek powinien cokolwiek robić, aby nakarmić głodujących? Na podstawie jakich standardów budujemy fundamenty naszej moralności?

Bóg objawia nam swoją istotę: "Jestem, który Jestem" (zobacz 2 Ks. Mojżeszowa 3.3-15). To stwierdzenie mówi o Bożym istnieniu, które jest w pełni niezależne od ludzkiego zrozumienia. On obejmuje wszystko to, co istnieje i jest kwintesencją tego, co dobre. Psalm 19.1-6 maluje piękny obraz Bożej nieskończonej natury i objawia się w naturze jego stworzenia.

Pytanie o Boże istnienie jest ważne, ponieważ jeśli- w sensie praktycznym- Bóg istnieje, to jest duże prawdopodobieństwo, że Bóg chce mieć relację z nami i że oczekuje wypełnienia określonych standardów. Zatem, pytanie o istnienie Boga jest nadrzędną kwestią względem wszystkich innych spraw. Albo jesteśmy stworzeni na obraz Boga, albo nie. Miłość i współczucie są częścią Bożej natury (które odzwierciedlają się w naszym postępowaniu) albo są efektem ubocznym przypadkowego, biologicznego wypadku (a tym samym niekonieczne). Nasze istnienie ma znaczenie (lub jest bez znaczenia) w zależności od istnienia (lub braku istnienia) Boga. Wypełnienie tymczasowych problemów materialnych ludzkości jest ważne, ale wypełnianie wiecznych, duchowych problemów ludzkości jest ważniejsze.

Biblia mówi, że ludzkość została skażona grzechem. W rzeczywistości, problemy globalne z którymi się dzisiaj zmagamy są konsekwencją grzechu. Zatem, pytanie o Boże istnienie staje się szczególnie ważne, ponieważ ignorując Boże istnienie w rzeczywistości ignorujemy sam grzech i tym samym podstawę światowych problemów/ problemów ludzkości.

Na szczęście, Bóg zapewnił nam drogę przebaczenia grzechu i odnowienia naszej relacji z nim poprzez wiarę (zaufanie) Jezusowi Chrystusowi (Ew. Jana 3.16, Rzymian 3.21-26). Grzesznik, człowiek nieodrodzony duchowo jest duchowo martwy i często odrzuca objawienie prawdziwego Boga. Ew. Jana 3.19 stwierdza, "A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki." To Bóg pociąga nas do swojego Syna poprzez Ducha Świętego (Ew. Jana 6.41-51). Zbawienie jest Bożym darem dla ludzkości (Ew. Jana 3.16). Naszym zadaniem jest po prostu uwierzenie w to, co Bóg mówi w swoim Słowie i przylgnięcie do Ducha Świętego. Znaczenie tego przesłania jest oczywiście związane z istnieniem Boga.

Z jakiego powodu ludzie zabiegają o to, aby inni mieli podobne poglądy odnośnie Bożego istnienia? Dlaczego chrześcijanie nie mogą po prostu praktykować swojej wiary w zaciszu domowym czy w murach kościoła, jak to im wielu mówi? Motywacją dla wielu chrześcijan jest to, aby każdy człowiek mógł nawiązać relację z Bogiem. A do tego, chrześcijaństwo jest związane z głoszeniem Ewangelii. Jednym z nakazów Jezusa względem jego uczniów jest rozprzestrzenianie Ewangelii i czynienia uczniami. To powołanie wynika z miłości do Boga i jest główną zasadą wiary chrześcijańskiej.

Mimo, iż nikt nie widział Boga, On objawia się nam na bardzo wiele sposobów. Po pierwsze, Bóg daje się nam poznać poprzez swoje stworzenie (Rzymian 1.20). Wnikliwy obserwator może dostrzec wokół siebie wiele Bożych dzieł i spędzić całe swoje życie w zachwycie nad niesamowitymi i zależnymi od siebie istotami fizycznymi.

Pismo Święte mówi, że tylko głupiec odrzuca fakt, że Bóg istnieje (Psalm 14.1). Wszechświat został zaprojektowany, a ludzkość została stworzona, aby mieć zdolność zrozumienia tego faktu w pewnym zakresie. Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości, że Bóg obdarzył nas wszystkim, czego nam potrzeba, aby uświadomić sobie to, że istnieje (Job 38).

Bóg również objawił się poprzez swoje Słowo (Psalm 19.7-11). Biblia naucza nas o Bożej naturze i instruuje nas w kwestii moralności (1 Tymoteusza 3.16-17). Najdoskonalszym objawieniem Boga był jego Syn, Jezus Chrystus (Kolosan 1.15).

Faktem jest, że Bóg istnieje. On kocha nas i pragnie wyrwać nas z duchowej śmierci do życia w Jezusie Chrystusie.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego powinienem/ powinnam się przejmować tym czy Bóg istnieje?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries