settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest boża łaska?

Odpowiedź


Łaska to temat, który przewija się przez całą Biblię, a jej kulminacyjnym momentem w Nowym Testamencie jest przyjście Jezusa (Ew. Jana 1:17). Słowo przetłumaczone jako „łaska" w Nowym Testamencie pochodzi od greckiego słowa charis, co oznacza „przychylność, błogosławieństwo czy dobroć." Możemy używać tego słowa względem innych ludzi; jednak jeśli słowo to jest użyte w odniesieniu do Boga, nabiera mocniejszego znaczenia. Łaska to boży wybór, aby nas błogosławić a nie przeklinać, na co zasługujemy z powodu naszego grzechu. To Jego życzliwość skierowana do tych, którzy na nią nie zasłużyli.

List do Efezjan 2:8 mówi: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga." Jedyną drogą do tego, abyśmy nawiązali bliską relację z Bogiem, jest Jego łaska względem nas. Łaska boża względem człowieka rozpoczęła się w ogrodzie Eden, gdy Bóg zabił zwierzę, aby zakryć grzech Adama i Ewy (1 Ks. Mojżeszowa 3:21). On mógł zabić pierwszych ludzi zaraz po ich buncie. Jednak zamiast ich zniszczyć, zdecydował się przygotować ludziom drogę, aby mogli powrócić do Niego. Temat bożej łaski przewija się przez cały Stary Testament, gdy Bóg ustanowił krwawe ofiary jako odkupienie grzesznego człowieka. To nie fizyczna krew ofiar, które składali grzesznicy obmywała ich z grzechów; to dzięki bożej łasce, którą Bóg okazuje tym, którzy Mu ufają (Hebrajczyków 10:4; 1 Ks. Mojżeszowa 15:6). Grzesznik okazywał swoją wiarę poprzez składanie ofiar jakie nakazał Bóg w swoim prawie.

Apostoł Paweł zaczynał wiele swoich listów frazą: „Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa!" (Rzymian 1:7; Efezjan 1:1; 1 Koryntian 1:3). To Bóg jest inicjatorem łaski, również to od Niego płyną wszelkie inne łaski.

Bóg okazuje zarówno miłosierdzie jak i łaskę, ale nie są one tożsame. Miłosierdzie powstrzymuje karę na którą zasługujemy; łaska udziela błogosławieństwa na które nie zasługujemy. W swoim miłosierdziu, Bóg zmazuje nasze grzechy, nasz dług dzięki ofiarowaniu Jego doskonałego Syna zamiast nas (Tytusa 3:5; 2 Koryntian 5:21). Bóg jednak posuwa się dalej w okazywaniu swojego miłosierdzia i obdarza łaską swoich wrogów (Rzymian 5:10). On ofiaruje nam przebaczenie (Hebrajczyków 8:12; Efezjan 1:7), pojednanie (Kolosan 1:19-20), obfite życie (Ew. Jana 10:10), wieczne bogactwo (Ew. Łukasza 12:33), Ducha Świętego (Ew. Łukasza 11:13) oraz pewnego dnia, miejsce w niebie razem z Nim (Ew. Jana 3:16-18), gdy przyjmiemy Jego dar i zawierzymy mu, pokładając ufność w Jego ofierze na krzyżu.

Łaska to ofiarowanie przez Boga najwspanialszego skarbu dla tych, którzy najmniej na to zasługiwali- czyli dla każdego z nas.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest boża łaska?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries