settings icon
share icon
Pytanie

Czy Bóg nienawidzi? Jeśli Bóg jest miłością, jak może nienawidzić?

Odpowiedź


To może wydawać się sprzeczne, że Bóg który jest miłością może również nienawidzić. A jednak tak dokładnie mówi Biblia: Bóg jest miłością (1 Jana 4.8) i Bóg nienawidzi (Ks. Ozeasza 9.15). Bożą naturą jest miłość- zawsze czyni to, co jest najlepsze dla innych- i nienawidzi to, co jest sprzeczne z Jego naturą- nienawidzi wszystko, co jest sprzeczne z miłością.

Nikt nie powinien być zaskoczony, że Bóg nienawidzi niektórych rzeczy. Stworzył nas zarówno ze zdolnością kochania jak i nienawidzenia, i uznajemy, że nienawiść jest czasem uzasadniona- w sposób naturalny nienawidzimy rzeczy, które niszczą to, co kochamy. Jest to część tego, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Fakt, że wszyscy jesteśmy skażeni grzechem oznacza, że nasza miłość i nienawiść są często źle ulokowane, ale istnienie grzesznej natury nie neguje naszej zdolności- otrzymanej od Boga- do kochania i nienawidzenia. Nie ma w tym sprzeczności, aby człowiek był zdolny kochać i nienawidzieć, ani też nie jest sprzeczne to, aby Bóg był zdolny kochać i nienawidzieć.

Gdy Biblia mówi o Bożej nienawiści, obiektem Jego nienawiści jest grzech i wszelkiego rodzaju niegodziwość. Wśród rzeczy, które Bóg nienawidzi są cudzołóstwo (5 Ks. Mojżeszowa 12.31; 16.22), składanie dzieci w ofierze, zboczenia seksualne (3 Ks. Mojżeszowa 20.1-23) oraz ci, którzy czynią zło (Psalm 5.4-6; 11.5). Ks. Przyp. Salomona 6.16-19 podaje siedem rzeczy, których nienawidzi Pan: pycha, kłamstwo, morderstwo, niecne zamiary, tych, którzy czynią zło, tych co fałszywie poświadczają nieprawdę i wywołują spory. Zauważ, że fragment ten nie tylko obejmuje jedynie rzeczy, które Bóg nienawidzi; obejmuje to również ludzi. Powód jest prosty: grzechu nie można oddzielić od grzesznika z jedynym wyjątkiem, przebaczenia dostępnego w Chrystusie. Bóg nienawidzi kłamstwa; tak, ale kłamanie zawsze wiąże się z osobą- kłamcą- który wybiera to, by kłamać. Bóg nie może sądzić kłamstwa bez osądzania także kłamcy.

Biblia jasno naucza, że Bóg kocha ludzi ze świata (Ew. Jana 3.16). Bóg oszczędził Niniwę, przyprowadzając ich do pokuty (Ks. Jonasza 3). Bóg nie ma przyjemności w śmierci niegodziwych (Ks. Ezechiela 18.32). On jest niezwykle cierpliwy, "okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania" (2 Piotra 3.9). To jest cały dowód miłości- Bóg chce tego, co jest najlepsze dla Jego stworzenia. Równocześnie, Psalm 5.6 (tłum. Biblia Tysiąclecia) mówi [o Bogu] "nienawidzisz wszystkich złoczyńców." Psalm 11.5 jest nawet ostrzejszy: "Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, nienawidzi tego, kto kocha bezprawie."

Zanim człowiek pokutuje i uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, jest nieprzyjacielem Boga (Kolosan 1.21). Jeszcze zanim doświadczy zbawienia, jest kochany przez Boga (Rzymian 5.8)- dowodem jest to, że Bóg poświęcił swojego jedynego Syna, aby umarł w zastępstwie za niego. Pojawia się wtedy pytanie, co dzieje się z kimś, kto odrzuca Bożą miłość, odmawia pokuty i uparcie trzyma się swojego grzechu? Odpowiedź: Bóg go osądzi, ponieważ Bóg musi osądzić grzech, a to oznacza osądzenie grzesznika. To są ci "niegodziwi", których Bóg nienawidzi- ci, którzy uparcie trwają w swoim grzechu i buncie, nawet w obliczu łaski i miłosierdzia Bożego w Chrystusie.

Dawid pisze, "Nie jesteś przecież Bogiem, który lubi nieprawość, i nie może bezbożnik pozostawać z Tobą" (Psalm 5.5; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Przeciwnie, ci, którzy szukają schronienia w Bogu "rozradują się" i "będą się głośno weselić na wieki" (Psalm 5.12). W rzeczywistości, zarówno Psalm 5 jak i Psalm 11 rysują wyraźny kontrast pomiędzy sprawiedliwymi (tymi, którzy szukają schronienia w Bogu) a bezbożnymi (tymi, którzy buntują się przeciwko Bogu). Sprawiedliwi i niegodziwi dokonują różnych wyborów, mają odmienne przeznaczenia- jedni doświadczą ostatecznego wyrazu Bożej miłości, a inni poznają ostateczny wyraz Bożej nienawiści.

Nie możemy kochać doskonałą miłością czy nienawidzić doskonałą nienawiścią. Ale Bóg może zarówno kochać jak i nienawidzić doskonale, ponieważ jest Bogiem. Bóg może nienawidzić bez grzesznych intencji. Może nienawidzić grzesznika w sposób doskonale święty i nadal z miłością przebaczać grzesznikowi w momencie pokuty i wiary (Ks. Objawienia 2.6; 2 Piotra 3.9).

W swojej miłości do wszystkich, Bóg posłał swojego Syna, aby był Zbawicielem. Niegodziwców, którzy nadal nie otrzymali przebaczenia, Bóg nienawidzi "z powodu licznych ich zbrodni, buntują się bowiem przeciwko Tobie" (Psalm 5.11; tłum. Biblia Tysiąclecia). Ale- i to jest ważne, aby zrozumieć- Bóg pragnie, aby niegodziwcy pokutowali za swój grzech i znaleźli schronienie w Chrystusie. Z chwilą doświadczenia zbawczej wiary, nikczemny grzesznik zostaje usunięty z królestwa ciemności i przeniesiony do królestwa miłości (Kolosan 1.13). Wszelka wrogość jest rozwiązana, wszelki grzech jest usunięty, a wszystko staje się nowe (2 Koryntian 5.17).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Bóg nienawidzi? Jeśli Bóg jest miłością, jak może nienawidzić?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries