settings icon
share icon
Pytanie

Czy to prawda, że WSZYSTKO jest możliwe gdy jestem z Bogiem?

Odpowiedź


Bóg może zrobić wszystko cokolwiek zechce, jednak nie zrobi niczego co byłoby przeciwne Jego świętej woli czy sprzeczne z Jego celami. On nie może popełnić grzechu, na przykład: jest On absolutnie święty, dlatego w Jego naturze nie ma grzechu.

Niektórzy wciąż pytają: czy nie wszystko powinno być możliwe dla wszechmogącego bóstwa? Rozważmy taki przykład, który pomoże nam przybliżyć nieco tą kwestię: „Czy Bóg może uczynić kamień tak ciężki, którego nie mógłby podnieść?" Pytanie to zawiera w sobie paradoks: skoro Bóg jest wszechmogący, to może stworzyć kamień o nieskończonej ciężkości, jednocześnie kamień ten mógłby podnieść skoro jest On wszechmocny. Niemniej jednak skoro kamień ten waży nieskończenie dużo, to jak możliwe byłoby dla Boga aby go podnieść? Niektórzy argumentują w ten sposób, że skoro Bóg nie może uczynić takiego kamienia, to nie jest on wszechmogący. Albo skoro istniałby taki kamień, którego Bóg nie mógłby podnieść, to również jest to dowód na to, że nie jest On wszechmogący. Koncepcja ta zawiera w sobie sprzeczność i wykracza poza prawa logiki. Boża wszechmoc wskazuje nam, że posiada On moc do tego aby uczynić wszystko co tylko jest możliwe. Jednak nie wynika z tego to, że Bóg może zaprzeczać sam sobie. On nie zaprze się swojego charakteru.

Mając to na uwadze, widzimy w Biblii, że Bóg jest wszechmogący — posiada całą moc — nikt i nic Mu nie dorównuje ani Go nie przewyższa. Spójrzmy na wydarzenie z Ks. Jozuego 4:24, gdy Bóg zatrzymuje bieg potężnej rzeki Jordan, aby Jego lud mógł bezpiecznie przejść, uczynił to: „ aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna, i abyście się bali Pana, Boga waszego, po wszystkie dni." Podobnie w Ks. Jeremiasza 32:26-27 czytamy: "I doszło Jeremiasza słowo Pana tej treści: Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała: Czy jest dla mnie coś niemożliwego?" W Hebrajczyków 1:3 czytamy: „On (Chrystus), który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy..." Wersety te, oraz wiele innych, wskazują, że wszystko to, co zawiera się w Jego woli, czyli wszystko to co pragnie uczynić, jest dla Niego możliwe.

Aniołowie w Ew. Łukasza 1:36-37 mówią do Marii „I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa." Niektórzy mogą zadać pytanie: skoro nic nie jest niemożliwe gdy jestem z Bogiem, czy to oznacza, że mogę biec szybciej niż samochód albo przeskoczyć budynek jednym podskokiem? Dzięki bożej mocy jest to możliwe, jednak w Piśmie nie dostrzegamy ani jednej przesłanki, że takie rzeczy Bóg chciałby czynić. To, że coś jest możliwe dla Boga nie oznacza, że musi On to czynić. Musimy dobrze znać Pismo, abyśmy mogli rozróżnić co Bóg pragnie czynić, co obiecał i dzięki temu wiedzieć co jest dla nas możliwe gdy jesteśmy z Bogiem.

Gdy rozważamy wszystkie potężne, nadprzyrodzone dzieła naszego niebiańskiego Ojca w Biblii, widzimy, że rzeczywiście jest On w stanie wspaniale ingerować w wydarzenia naszej historii, pomimo rzeczy, które wydają się niemożliwe w naszych oczach, a wszystko to dla Jego chwalebnych celów.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy to prawda, że WSZYSTKO jest możliwe gdy jestem z Bogiem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries