settings icon
share icon
Pytanie

Czy Bóg nadal przemawia do nas dzisiaj?

Odpowiedź


Biblia przywołuje wiele sytuacji, w których Bóg w sposób słyszalny mówi do ludzi (Księga Wyjścia 3:14, Księga Jozuego 1:1; Księga Sędziów 6:18; 1 Księga Samuela 3:11; 2 Księga Samuela 2:1; Księga Hioba 40:1; Księga Izajasza 7:3; Księga Jeremiasza 1:7; Dzieje Apostolskie 8:26; 9:15; oto zaledwie krótki przegląd). Nie ma uzasadnionego biblijnie powodu, dla którego Bóg nie chciałby lub nie mógłby przemawiać do ludzi w sposób słyszalny i dzisiaj. I choć Biblia setki razy cytuje Boże słowa, musimy pamiętać, że Bóg mówi te słowa na przestrzeni 4000 lat historii ludzkości. To, że Bóg przemawia w sposób namacalny jest wyjątkiem, nie regułą. Nawet w zapiskach Biblijnych, gdzie przemawia Bóg, często nie jest jasno powiedziane, czy przemawiał głosem słyszalnym, czy delikatnym, ledwo wyczuwalnym głosem wewnętrznym.

Bóg mówi dziś do ludzi. Po pierwsze, czyni to przez swoje Słowo (2 List św. Pawła do Tymoteusza 3:16-17). Księga Izajasza 55:11 mówi: „tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”. Biblia posiada zapiski Bożych słów do nas w każdej dziedzinie ważnej dla naszego zbawienia i chrześcijańskiego życia. 2 List św. Piotra 1:3-4 mówi: „Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia /wywołanego/ żądzą na świecie.”

Po drugie, Bóg mówi w sposób ledwo wyczuwalny, poprzez wrażenia, wydarzenia i rzeczy. Bóg pomaga nam rozróżnić dobro od zła przez nasze sumienie (1 List św. Pawła do Tymoteusza 1:5; 1 List św. Piotra 3:16). Bóg daje nam myśli pozwalające przemieniać się tak, byśmy myśleli Bożymi myślami (List św. Pawła do Rzymian 12:2). Bóg przyzwala na to, by pewne wydarzenia miały miejsce w naszym życiu, by móc nami kierować, przemieniać, i pomagać we wzroście duchowym (List św. Jakuba 1:2-5; List do Hebrajczyków 12:5-11). 1 List św. Piotra 1:6-7 przypomina nam: „Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa.”

Na koniec warto zaznaczyć, że owszem, Bóg niekiedy mówi do ludzi bezpośrednio. Jednak wątpliwe jest, by działo się to tak często, jak twierdzą niektórzy ludzie. Nawet w Biblii bezpośrednie Boże słowo jest wyjątkiem, nie regułą. Jeśli ktoś twierdzi, że Bóg do niego przemówił, zawsze porównuj słowa tej osoby ze słowami Pisma Świętego. Bóg nie zaprzecza swojemu Słowu. 2 List św. Pawła do Tymoteusza 3:16-17 mówi: „Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.”

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Bóg nadal przemawia do nas dzisiaj?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries