settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego Bóg oczekuje lub wymaga od nas, abyśmy Go uwielbiali?

Odpowiedź


Uwielbienie to „oddawanie czci, składanie hołdu, szacunek, adoracja, wywyższanie, wychwalanie wyższej istoty." Bóg wymaga od nas uwielbienia, ponieważ On i tylko On jest godzien uwielbienia. Jest On jedyna istotą, która naprawdę zasługuje na uwielbienie. On oczekuje, że rozpoznamy Jego wielkość, Jego moc i Jego chwałę. Ks. Objawienia 4:11 mówi: „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało." Bóg nas stworzył, jednak nie chce być uzurpatorem. Nakazał On Izraelitom: „ Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą." (2 Ks. Mojżeszowa 20:3-5). Musimy zrozumieć, że boża zazdrość nie jest grzeszną zazdrością, której my doświadczamy, która jest wynikiem naszej pychy. Jest to święta i sprawiedliwa zazdrość, która nie pozwala oddać Jego chwały komuś innemu.

Bóg oczekuje od nas uwielbienia względem Niego jako wyraz szacunku i dziękczynienia. Bóg również oczekuje od nas posłuszeństwa względem Niego. On nie tylko chce byśmy Go kochali; pragnie byśmy byli sprawiedliwi względem siebie nawzajem, byśmy wyrażali miłość i współczucie do siebie nawzajem. Dzięki temu możemy stanąć przed Nim jako żywa, święta ofiara, która sprawia Mu radość. To właśnie Go wywyższa i jest naszą „rozumną służbą" (List do Rzymian 12:1). Gdy uwielbiamy Go w naszych posłusznych sercach oraz z otwartym i pokutującym duchu wtedy Bóg jest wywyższony, chrześcijanie są uświęcani, kościół jest budowany a zgubionym jest głoszona ewangelia. Wszystkie te elementy składają się na prawdziwe uwielbienie.

Bóg zasługuje na nasze uwielbienie, ponieważ jest to naturalna reakcja na zbawienie w Jezusie Chrystusie. List do Filipian 3:3 opisuje prawdziwy kościół jako żywy organizm Jezusa Chrystusa, którego wiecznym przeznaczeniem jest niebo. „My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy." Innymi słowy kościół jest w szczególny sposób zidentyfikowany jako boży lud, jednak nie dzięki okolicznościom fizycznym. Kościół jest zbudowany z tych, którzy wielbią Boga w duchu i radują się Chrystusem, nie ufają sobie samym odnośnie zbawienia. Ci, którzy nie uwielbiają prawdziwego, żywego Boga nie należą do Niego a ich wiecznym przeznaczeniem jest piekło. Jednak prawdziwych czcicieli można rozpoznać przez prawdziwe uwielbienie Boga a ich wiecznym domem jest przebywanie z Bogiem którego wielbią i wywyższają.

Bóg oczekuje i wymaga od nas uwielbienia, ponieważ na nie zasługuje- uwielbienie jest częścią natury chrześcijańskiego życia i dlatego, że zależy od tego nasze wieczne przeznaczenie. To jest temat przewodni historii zbawienia: uwielbienie i prawda, życie i wspaniałość Boga.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego Bóg oczekuje lub wymaga od nas, abyśmy Go uwielbiali?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries