settings icon
share icon
Pytanie

Jaki jest Bóg?

Odpowiedź


A.W. Tozer napisał: "Jaki jest Bóg?" Jeśli to pytanie dotyczy tego: "Jaki jest Bóg w swojej istocie?" to nie ma odpowiedzi. Jeśli mamy na myśli "Co Bóg objawił o samym sobie, co można pojąć rozumem? Wierzę, że istnieje pełna i satysfakcjonująca odpowiedź.

Tozer miał rację, że nie potrafimy w pełni pojąć to jaki jest Bóg w swojej istocie. Ks. Joba mówi: „ Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość Wszechmocnego? Wyższa jest niż niebiosa — cóż poczniesz? Głębsza jest niż kraina umarłych — cóż ty wiesz? " (Ks. Joba 11.7-8).

Możemy jednak zapytać, co Bóg objawił o sobie samym w swoim Słowie i poprzez swoje stworzenie, co "można pojąć rozumem"?

Gdy Mojżesz otrzymał polecenie od Boga, aby poszedł do faraona i żądał, aby wypuścił Izraelitów, Mojżesz poprosił "Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?" (2 Ks. Mojżeszowa 3.13).

Odpowiedź jakiej udzielił Bóg Mojżeszowi była prosta, lecz bardzo wymowna: "Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was". (2 Ks. Mojżeszowa 3.14). Hebrajski tekst fragmentu z 2 Ks. Mojżeszowej dosłownie mówi "Jestem tym, kim jestem."

To imię mówi o tym, że Bóg jest po prostu istnieniem, lub jak niektórzy to określają, jest po prostu rzeczywistością. Ta rzeczywistość po prostu JEST bez możliwości nieistnienia. Mówiąc inaczej, wiele rzeczy może istnieć (np. ludzie, zwierzęta, planety), ale jedynie jedna rzecz może BYĆ istnieniem. Inne rzeczy mogą być "istotami", ale jedynie Bóg jest Istnieniem.

Fakt, że Bóg jest sam w sobie Istnieniem prowadzi do co najmniej pięciu prawd dotyczących Boga- w odniesieniu do tego jakim istnieniem jest Bóg.

Po pierwsze, Bóg jest samowystarczalnym istnieniem i przyczyną (początkiem) wszelkich rzeczy. Ew. Jana 5.26 mówi "...Ojciec ma życie w sobie..." Paweł głosił, "i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko" (Dzieje Apostolskie 17.25).

Po drugie, Bóg jest koniecznym istnieniem. Zatem, to konieczne istnienie jest tym, którego brak nie jest możliwy. Jedynie Bóg jest koniecznym istnieniem; wszystkie inne rzeczy są istotami warunkowymi, co oznacza że mogłyby nie istnieć. Jeśli Bóg by nie istniał, to nic by nie istniało. On jedynie jest koniecznym istnieniem przez które wszystko inne może tymczasowo istnieć- fakt, który Job stwierdza: "Niech tylko zwróci uwagę, niech życie i tchnienie odbierze, a wszelkie ciało zaginie i człowiek w pył się obróci" (Ks. Joba 34.14-15).

Po trzecie, Bóg jest osobą. To słowo osoba w tym znaczeniu nie odnosi się do osobowości (np. śmieszny, otwarty na ludzi itp.); a raczej oznacza, że "ma cel". Bóg jest Osobą, która wypełnia swoją wolę, stwarza i prowadzi bieg spraw w sposób suwerenny. Prorok Izajasz napisał: "Wspomnijcie rzeczy minione od wieków! Tak, Ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem, i nikogo nie ma jak Ja. Obwieszczam od początku to, co ma przyjść, i naprzód to, co się jeszcze nie stało. Mówię: Mój zamiar się spełni i uczynię wszystko, co zechcę" (Ks. Izajasza 46.9-10).

Po czwarte, Bóg jest trójjedyną istotą. Ta prawda, że jest to tajemnicą, a mimo to całe Pismo mówi o tym fakcie. Biblia jasno wyjaśnia, że nie ma innego Boga: "Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem — Panem jedynym" (5 Ks. Mojżeszowa 6.4). Biblia podaje również, że istnieje wielość Boga. Zanim Jezus wstąpił do nieba, nakazał swoim uczniom "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Ew. Mateusza 28.19). Zauważ pojedynczą formę słowa "imię"; nie jest użyta forma "imiona", która podkreślałaby istnienie trzech bogów. Istnieje jedno imię, które określa trzy Osoby, które tworzą trójjedynego Boga.

Pismo Święte w kilku, różnych miejscach nazywa Boga Ojca, Boga Jezusa oraz Boga Ducha Świętego. Na przykład fakt, że Jezus jest samowystarczalny i jest początkiem wszystkiego jest stwierdzone w pierwszych kilku wersetach Ew. Jana: "Wszystko przez Niego się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie..." (Ew. Jana 1.3-4). Biblia również mówi o tym, że Jezus jest koniecznym istnieniem: "On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie" (Kolosan 1.17).

Po piąte, Bóg jest kochającym istnieniem. Wiele rzeczy może istnieć w taki sam sposób, ale tylko jedna rzecz może być istnieniem, ludzie i inne żyjące stworzenia mogą posiadać i doświadczać miłości, ale tylko jedna rzecz może być miłością. 1 Jana 4.8 podaje jedno proste twierdzenie ontologiczne "Bóg jest miłością."

Jaki jest Bóg? Bóg jest jedynym, który może powiedzieć "Jestem tym, kim jestem." Bóg jest czystym istnieniem, samowystarczalnym, i źródłem (początkiem) wszystkich rzeczy i istnień. On jest jedynym koniecznym istnieniem, jest celowy/ osobowy, posiadający zarówno jedność jak i różnorodność.

Bóg jest także miłością. On zaprasza Cię do poszukiwania jego i odkrywania jego miłości względem Ciebie poprzez Jego Słowo i dzieło Jego Syna Jezusa Chrystusa, jedynego który umarł za Twoje grzechy, torując Tobie drogę do wieczności z nim.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaki jest Bóg?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries