settings icon
share icon
Pytanie

Czy Bóg jest osobą?

Odpowiedź


Tak, Bóg jest osobą. Jednak, gdy mówimy, że Bóg jest „osobą", nie rozumiemy przez to, że jest On istotą ludzką. Bóg posiada „osobowość" dlatego też jest On rozumną Istotą z samoświadomością. Teolodzy często definiują osobę jako „pojedynczą istotę posiadającą umysł, emocje i wolę." Bóg z pewnością ma rozum (Psalm 139:17), posiada emocje (Psalm 78:41) oraz posiada własną wolę (1 Koryntian 1:1). Zatem, tak — Bóg jest osobą.

Nikt nie kwestionuje osobowości człowieka, a człowiek został stworzony na podobieństwo Boga (1 Ks. Mojżeszowa 1:26-27). Przez całą Biblię zaimki osobowe On, Jemu oraz Jego odnoszą się do Boga.

Biblia naucza, że Bóg istnieje w trzech Osobach jako: Ojciec, Syn i Duch Święty. Trójca Boża jest trudną koncepcją do pojęcia, jednak Biblia tak właśnie przedstawia Boga. W Ks. Izajasza 48:16 oraz 61:1, Syn przemawia odnosząc się do Ojca i Ducha Świętego (Ew. Łukasza 4:14-19). Ew. Mateusza 3:16-17 opisuje chrzest Jezusa. Bóg Duch Święty spoczął na Bogu Synu, a Bóg Ojciec przemówił, że w Nim ma upodobanie. Ew. Mateusza 28:19 oraz 2 Koryntian 13:14 również mówią o trzech różnych Osobach w Trójcy.

Bóg Ojciec jest Osobą posiadającą umysł (Ks. Izajasza 55:8-9), emocje (Psalm 78:40) oraz wolę (1 Piotra 2:15). Bóg Syn jest Osobą posiadającą umysł (Ew. Łukasza 2:52), emocje (Ew. Jana 11:35) oraz wolę (Ew. Łukasza 22:15). Bóg Duch Święty jest Osobą posiadającą umysł (Rzymian 8:27), emocje (Efezjan 4:30) oraz wolę (Galacjan 5:17). Wszystkie trzy Osoby Trójcy posiadają wszystkie atrybuty Boga (Ew, Jana 6:37-40; 8:17-25; Kolosan 1:13-20; Psalm 90:2; 139:7-10; Ks. Joba 42:2; 1 Koryntian 2:9-11; List do Hebrajczyków 9:14).

Bóg wyraża Swoją osobową naturę przez gniew (Psalm 7:11), śmiech (Psalm 2:4), współczucie (Psalm 135:14), miłość (1 List Jana 4:8), nienawiść (Psalm 11:5), nauczanie (Ew. Jana 14:26), napominanie (Ew. Jana 16:8) oraz prowadzenie (Rzymian 8:14). Wszystkie te cechy świadczą o tym, że Bóg jest osobą.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Bóg jest osobą?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries