settings icon
share icon
Pytanie

Jak mogę lepiej poznać Boga?

Odpowiedź


Każdy wie, że Bóg istnieje. "W łatwy sposób przecież mogą poznać Boga - wszak Bóg im się objawił. To bowiem, co było w Nim niewidzialne, mianowicie wieczna Jego moc i bóstwo, stało się od początku świata poznawalne dzięki dziełu stworzenia. Nie mają więc wymówki" (Rzymian 1.19-20; tłum. Biblia Poznańska). Niektórzy próbują stłumić wiedzę o Bogu; większość próbuje tworzyć coś po swojemu. Chrześcijanie mają głębokie pragnienie lepszego poznania Boga (Psalm 25.4).

W 3 rozdziale Ew. Jana czytamy na temat człowieka, który wyraźnie chciał poznać lepiej Boga, był on dużo bardziej wykształcony odnośnie spraw Bożych aniżeli większość ludzi. Miał na imię Nikodem i był faryzeuszem, przedstawicielem władzy żydowskiej. Nikodem wiedział, że Jezus przyszedł od Boga i był szczerze zaciekawiony, aby dowiedzieć się więcej na temat Jezusa. Jezus cierpliwie wyjaśnił Nikodemowi, że musi doświadczyć narodzenia na nowo (Ew. Jana 3.3-15). Aby lepiej znać Boga, Nikodem przyszedł do właściwej osoby- "W Chrystusie przebywa na sposób cielesny Bóg w całej Pełni" (Kolosan 2.9; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Jezus jest rzeczywiście Słowem Boga wcielonym (Ew. Jana 1.14). Jezus objawił Boga poprzez Jego słowa i czyny. On powiedział, że nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Niego (Ew. Jana 14.6). Jeśli chcemy wiedzieć kim jest Bóg, patrz na Jezusa.

Zatem musimy zacząć od wiary. Pierwszym krokiem, aby poznać lepiej Boga jest poznanie Jezusa Chrystusa, który został posłany od Boga (Ew. Jana 6.38). Gdy narodzimy się na nowo z mocy Ducha Świętego, możemy prawdziwie zacząć się uczyć o Bogu, Jego charakterze i Jego woli, "Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch bowiem wszystko przenika, nawet głębię samego Boga" (1 Koryntian 2.10; tłum. Biblia Poznańska). Dla kontrastu, "człowiek kierujący się tylko zasadami naturalnymi nie pojmuje spraw Ducha Bożego [...] nie jest w stanie tych spraw zrozumieć, ponieważ należy je rozstrzygać w sposób duchowy" (1 Koryntian 2.14). Istnieje różnica między człowiekiem "naturalnym" [w wielu tłumaczeniach nazwanym "człowiekiem zmysłowym"- wyjaśnienie od tłum.] a człowiekiem "duchowym."

Rzymian 10.17 mówi, "Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe." Nie jesteśmy w stanie wystarczająco mocno podkreślić, że badanie Słowa Bożego, Biblii, jest najważniejsze w lepszym poznawaniu Boga." Jako nowo narodzone dzieci starajcie się wzbudzić w sobie pragnienie duchowego, prawdziwego mleka, abyście dzięki niemu mogli wzrastać coraz bardziej ku zbawieniu. Bo przecież przekonaliście się już, jak słodki jest Pan" (1 Piotra 2.2-3; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Słowo Boże powinno być naszą "radością" (Psalm 119.16, 24).

Ci, którzy uczą się więcej o Bogu są też tymi, którzy są posłuszni nakazowi, aby być napełnionym Duchem Świętym. Wierzący odrodzeni duchowo zawsze mają Ducha Świętego, ale Efezjan 5.15-21 naucza nas, abyśmy chodzili w Duchu i poddawali się Jego woli.

Modlitwa jest również ważnym elementem lepszego poznawania Boga. Gdy się modlimy, wywyższamy Boga za Jego charakter i za to, co uczynił. Spędzamy z Nim czas, polegając na Jego mocy i pozwalając, aby Duch Święty wstawiał się za nami "w niewysłowionych westchnieniach" (Rzymian 8.26).

Rozważ również to, że człowiek może lepiej poznawać Boga poprzez społeczność z innymi wierzącymi. Życie chrześcijańskie nie było przeznaczone do życia w samotności. Uczymy się więcej o Bogu poprzez głoszenie Słowa Bożego i bogobojne duszpasterstwo dla tych, którzy trwają z Nim w relacji. Wykorzystaj w pełni swój czas w kościele, zaangażuj się, zorganizuj małą grupę studiowania Biblii, idź świadczyć z innymi wierzącymi. Podobnie jak kawałek drwa płonący na palenisku, gdy zostanie usunięty i odłożony na bok, wkrótce gaśnie, tak i my tracimy nasz zapał do Boga, gdy nie będziemy mieli społeczności z innymi wierzącymi. Ale włóż kawałek drwa z powrotem do ognia razem z innymi drwami, a znowu będzie jasno płonąć.

Podsumowując to jak można lepiej poznać Boga: 1) Przyjmij Chrystusa jako swojego Zbawiciela. 2) Czytaj Jego Słowo, które jest żywe (Hebrajczyków 4.12). 3) Codziennie bądź napełniony Duchem Świętym. 4) Szukaj Pana poprzez modlitwę. 5) Pielęgnuj relacje i przeżywanie życia z innymi świętymi (Hebrajczyków 10.25).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak mogę lepiej poznać Boga?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries