settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że Bóg jest miłością?

Odpowiedź


Co to oznacza, że Bóg jest miłością? Na początku zastanówmy się, jak Biblia opisuje miłość. Potem zobaczymy kilka Bożych zastosowań tej miłości. „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje” (1 List św. Pawła do Koryntian 13:4-8).

Taka jest Boża definicja miłości. Taki jest Bóg, a chrześcijanie powinni posiadać taki właśnie cel: mieć miłość Bożą (do której dążą cały czas). Największy wyraz Bożej miłości wyraża cytat z Ewangelii wg św. Jana 3:16 i Listu św. Pawła do Rzymian 5:8. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”. W tych wersetach wyraźnie widać, że Bożym pragnieniem jest, byśmy dołączyli do Niego w Jego wiecznym domu, w Niebie. Sprawił że ta droga jest dla nas dostępna dlatego, że zapłacił za nasze grzechy. Bóg kocha nas gdyż jego wolą było, by nas wybrać. „Jakże cię mogę porzucić, Efraimie, i jak opuścić ciebie, Izraelu? Jakże cię mogę równać z Admą i uczynić podobnym do Seboim? Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności” (Księga Ozeasza 11:8). Miłość wybacza: „Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości” (1 List św. Jana 1:9).

Miłość (Bóg) nie gniewa się na nikogo. Ci, którzy przychodzą do Boga, robią to w odpowiedzi na Bożą miłość. Miłość (Bóg) okazuje wszystkim łaskę. Miłość (Jezus) jest bezinteresowna, czyniła dobro wszystkim ludziom. Miłość (Jezus) nie pożąda rzeczy innych ludzi, żyje skromnym życiem bez narzekania. Miłość (Jezus) nie chełpi się tym, kim jest w ciele, choć ma moc nad każdym człowiekiem, z którym kiedykolwiek miała kontakt. Miłość (Bóg) nie żąda posłuszeństwa. Bóg nie żądał posłuszeństwa od swojego Syna, to raczej Jezus z ochotą posłuchał swojego Ojca w Niebie: „Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał” (Ewangelia wg św. Jana 14:31). Miłość (Jezus) zawsze wypatruje zainteresowania ze strony innych.

Ten krótki opis miłości ukazuje życie pozbawione egoizmu, kontrastujące z egoistycznym życiem cielesnego człowieka. Zaskakujące jest, że Bóg dał tym, którzy uznali Pana Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela, zdolność odczuwania tej samej miłości, dzięki mocy Ducha Świętego (zob. Ewangelia wg św. Jana 1:12; 1 List św. Jana 3:1; 23:24). Cóż za wielkie wyzwanie i przywilej!

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że Bóg jest miłością?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries