settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że Bóg jest światłością?

Odpowiedź


„Bóg jest światłością", tak jest napisane w 1 Jana 1:5. Światło jest częstą metaforą w Biblii. Ks. Przypowieści Salomona 4:18 symbolizuje sprawiedliwość jako „poranne słońce". W Filipian 2:15 autor porównuje boże dzieci, które są „bez skazy i czyste" do świecących się na niebie gwiazd. Jezus mówił o świetle, aby zobrazować dobre uczynki: „Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie." (Ew. Mateusza 5:16). Psalm 76:5 opisuje Boga w ten sposób: „Jesteś pełen światła" (Biblia Tysiąclecia).

Fakt, że Bóg jest światłością, wskazuje na naturalny kontrast światłości z ciemnością. Jeśli światło jest metaforą sprawiedliwości i dobra, to ciemność oznacza zło i grzech. W 1 Jana 1:6 jest napisane: „Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy." Werset 5 mówi „Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności." Światłość jest podstawą Jego istoty, podobnie jak miłość (1 Jana 4:8). Werset ten potwierdza, że Bóg jest całkowicie, bez wątpienia, absolutnie święty, bez domieszki grzechu, bez skazy, bez nieprawości czy jakiegokolwiek śladu niesprawiedliwości.

Jeśli nie mamy światła to nie znamy Boga. Ci, co znają Boga, co z Nim chodzą, są w światłości i chodzą w świetle. Są oni uczestnikami bożej boskiej natury, uniknęli „skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość" (2 Piotra 1:4).

Bóg jest światłością, Jego Syn również. Jezus powiedział: „Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota." (Ew. Jana 8:12). „Chodzenie z Bogiem" wskazuje na pewien proces, postęp. Z tego wersetu możemy wywnioskować, że Chrześcijanie podczas naśladowania Jezusa, powinni wzrastać w świętości i dojrzałości w wierze (zobacz również 2 Piotra 3:18).

Bóg jest światłością i Jego planem jest to, aby wierzący wzrastali w tej jasności dzięki Jego światłu, aby każdego dnia upodabniali się do Chrystusa. „Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności." (1 Tesaloniczan 5:5). Bóg jest stworzycielem również światła w sensie fizycznym oraz dawcą duchowego światła, dzięki któremu możemy widzieć prawdę. Światło odsłania to, co jest ukryte w ciemności; pokazuje rzeczy takimi jakimi rzeczywiście są. Chodzenie w światłości oznacza trwanie w Bogu, zrozumienie Bożej prawdy i życie/trwanie w sprawiedliwości.

Wierzący w Chrystusa powinni wyznawać Bogu swoje grzechy i przewinienia, aby Boża światłość zajaśniała we wszystkich sferach życia i aby nie było już w nim ciemności.

Chrześcijanie nie mogą bezczynnie siedzieć i obserwować jak inni wciąż chodzą w ciemności grzechu, wiedząc, że ci którzy pozostają w ciemności, przeznaczeni są na wieczne rozdzielenie od Boga. Światłość świata wymaga rozproszenia ciemności i obdarowania wszystkich mądrością (Ks. Izajasza 9:2; Ks. Habakuka 2:14; Ew. Jana 1:9). Niosąc światło ewangelii światu, musimy koniecznie wskazywać ludziom prawdę, aby wychodzili z ukrycia i ciemności grzechu. Światło sprawia, że ci co są przyzwyczajeni do ciemności, czują dyskomfort.

Jezus, bezgrzeszny Boży Syn, jest „prawdziwym światłem (Ew. Jana 1:9). Jako adoptowane dzieci Boga, jaśniejemy Jego światłem w świecie zakrytym mrokiem grzechu. Celem naszego świadectwa skierowanego do niezbawionych ludzi jest tom „aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę w Jezusa dostąpili współudziału z uświęconymi." (Dzieje Apostolskie 26:18).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że Bóg jest światłością?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries