settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest niezmienność Boga?

Odpowiedź


Niezmienność Boga jest dokładnie przedstawiona w wielu fragmentach całego Pisma Świętego. Na przykład w Ks. Malachiasza 3:6, Bóg stwierdza: „Ja Pan, nie zmieniam się". (Zobacz również 4 Ks. Mojżeszową 23:19; 1 Ks. Samuela 15:29; Ks. Izajasza 46:9-11 oraz Ks. Ezechiela 24:14)

W Jakuba 1:17 czytamy o niezmienności Boga: „Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia." „Chwilowe zaćmienie" odnosi się do naszego postrzegania słońca: czasami jesteśmy świadkami zaćmienia, słońce porusza się oraz sprawia, że jest cień. Słońce wschodzi i zachodzi, pojawia się i znika każdego dnia; porusza się od jednego zwrotnika do drugiego, w różnych porach roku. Jeśli chodzi o Boga, w sensie duchowym, On sam jest światłem, nie ma w Nim żadnej ciemności; On nie podlega zmianom lub jakimkolwiek innym rzeczom. Bóg jest niezmienny w swej naturze, doskonałości, celach, obietnicach i darach. On — święta istota- nie może zmienić się w coś co jest złe; nie może także, ponieważ jest źródłem światła, być przyczyną ciemności. Ponieważ wszelkie dobro i doskonały dar pochodzi od Niego, zło nie może pochodzić od Niego jak również nikogo nie zachęca do czynienia zła (Jakuba 1:13). Biblia przedstawia tą sprawę jasno: Bóg nie zmienia swojego zdania, swojej woli czy swojej natury.

Jest kilka logicznych powodów dla których Bóg musi być niezmienny; dzięki temu mamy pewność, ze jest niemożliwe, aby Bóg podlegał zmianom. Po pierwsze, jeśli coś podlega zmianom, musi się to dokonywać w jakimś chronologicznym porządku. Musi istnieć punkt w czasie przed zmianą oraz punkt w czasie po dokonanej zmianie. Dlatego aby zaistniała zmiana, musi ona mieś miejsce w określonym, ograniczonym czasie; jednakże Bóg jest wieczny i istnieje poza ograniczeniami czasowymi (Psalm 33:11; 41:13; 90:2-4; Ew. Jana 17:5; 2 Tymoteusza 1:9).

Po drugie, niezmienność Boga to konieczna cecha jego doskonałości. Jeśli cokolwiek podlega zmianom, zmiana ta prowadzi do czegoś lepszego lub gorszego, jeśli zmiana nie wnosi żadnych różnic wtedy nie możemy mówić o zmianie. Jeśli zachodzi zmiana, to albo coś musi zostać dodane by zmiana nastąpiła na lepsze; lub coś musi zostać odjęte, w tym przypadku zmiana dokonuje się na gorsze. Jednak skoro Bóg jest doskonały, to nie potrzebuje niczego, dlatego też nie może się zmienić aby być lepszym. Jeśli Bóg miałby coś utracić, wtedy przestałby być doskonały; z tego powodu nie może zmienić się na gorsze.

Po trzecie, niezmienność Boga jest związana z Jego wszechwiedzą. Gdy ktoś zmienia zdanie, często dokonuje się to pod wpływem jakichś nowych informacji, które nie były znane wcześniej lub z powodu zmian okoliczności, które wymagają zmian podjętych decyzji. Ponieważ Bóg jest wszechwiedzący, On nie może uczyć się czegoś nowego, czego by już wcześniej nie znał. Zatem, gdy Biblia mówi o tym, że Bóg zmienił zdanie, musimy to rozumieć, że okoliczności lub pewne zdarzenia się zmieniły a nie Bóg. Gdy czytamy w 2 Ks. Mojżeszowej 32:14 i w 1 Ks. Samuela 15:11-29, że Bóg zmienił zdanie, to dotyczy to pewnego etapu w postępowaniu Boga względem człowieka.

Księga Liczb 23:19 jasno przedstawia niezmienność Boga: „Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia?" Tak, Bóg nie zmienia zdania, nie żałuje swoich decyzji. Fragmenty te potwierdzają doktrynę o niezmienności Boga: On jest niezmienny.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest niezmienność Boga?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries