settings icon
share icon
Pytanie

Czy Bóg ma ciało fizyczne?

Odpowiedź


Zarówno Biblia jak i dobra filozofia podaje, że Bóg nie ma ciała fizycznego, ale jest duchem. W Ew. Jana 4.24 powiedziane jest, że Bóg jest duchem (zobacz także Ew. Łukasza 24.39; Rzymian 1.20; Kolosan 1.15; 1 Tymoteusza 1.17). Po części, z tego też powodu żadna materialna rzecz nie mogła być wykorzystana do przedstawienia Boga (2 Ks. Mojżeszowa 20.4). Prawdę tą można również wykazać, zastanawiając się nad tym, kim jest Bóg. Filozoficznie ujawnia się ta sama prawda. Wszystko, co zostało stworzone, jest z konieczności skończone i ograniczone. Ale pierwsza przyczyna Bóg nie jest stworzony, zatem nie może być skończony. To, co wykracza poza skończone musi, z definicji, być nieskończone a Biblia wyraźnie stwierdza, że Bóg jest ponad stworzeniem (1 Ks. Królewska 8.27; Ks. Joba 11.7-9; Ks. Izajasza 66.1-2; Kolosan 1.17). To, co jest fizyczne nie może być nieskończone- bo nie możesz połączyć skończonych części razem aż do momentu w którym osiągną nieskończoność. Zatem, stwierdzenie że Bóg jest duchem jest przeciwne do fizycznego/ materialnego aspektu Jego Istoty. Nie oznacza to, że nie może przyjąć fizycznego wyglądu. Bóg nie składa się z materii, ani żadnej innej wyobrażalnej substancji. Nie można go też zmierzyć, nie jest przestrzenny i nie ma fizycznej lokalizacji (obecność to inna koncepcja).

Świadomość tej prawdy może pomóc nam zrozumieć metaforyczny sposób opisywania Boga oraz Boże działanie w Piśmie Świętym. W przypadku Boga, gdy w danym stwierdzeniu odrzucimy to co skończone, pozostaje to, co jest rzeczywiście prawdą. Jeśli nic nie zostanie to jest to czysta metafora. Niektóre metafory wykorzystują atrybuty z samego stworzenia (2 Ks. Samuela 22.3). Inni posługują się cechami człowieka (antropomorfizm - 5 Ks. Mojżeszowa 33.27). W ten sposób możemy przejść od tego co wiemy z doświadczenia do tego co wiemy poprzez metafory. Na przykład, gdy Pismo Święte opisuje Boże mocne ramię, wiemy, że ramiona z definicji są ograniczone- ale siła nie jest. Zatem Boże potężne ramię jest tak naprawdę nieograniczoną mocą do działania (co nazywamy wszechmocą). Gdy Pismo Święte opisuje Boży umysł, wiemy, że ludzkie umysły są ograniczone, ale wiedza nie jest. Boży umysł jest tak naprawdę Jego nieskończoną wiedzą (to, co nazywamy wszechwiedzą).

Były w Biblii chwile, kiedy Bóg pojawiał się w ciele fizycznym, aby być widzianym przez ludzi w postaci, którą mogli postrzegać bez niebezpieczeństwa dla siebie. Ponieważ Bóg powiedział, "nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu" (2 Ks. Mojżeszowa 33.20), zdecydował się w określonych momentach objawić siebie w ludzkiej postaci. Te pojawienia nazywają się teofaniami (1 Ks. Mojżeszowa 12.7-9; 18.1-33; 32.22-30). Każda teofania w której Bóg przyjmuje postać ludzką zapowiada wcielenie, gdzie Bóg przyjął postać człowieka, aby żyć pośród nas jako Immanuel, "Bóg z nami" (Ew. Mateusza 1.23).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Bóg ma ciało fizyczne?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries