settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są najważniejsze kwestie do zrozumienia na temat natury Boga?

Odpowiedź


Najważniejszym elementem Bożej natury jest Jego świętość. Święty oznacza "oddzielony" i Bóg jest wyraźnie oddzielony od swojego stworzenia ze względu na swoją naturę i atrybuty. Świętość jest podstawą wszystkich innych aspektów Bożego charakteru. Ks. Objawienia 15.4 mówi o Bogu, "Ty jedynie jesteś święty." Ks. Objawienia 4.8 opisuje cztery żywe stworzenia, które śpiewają do Boga w dzień i w nocy, "Święty, święty, święty jest Bóg Wszechmogący, który był, i jest, i przyjdzie znów." To Boża świętość sprawia, że jest "ogniem trawiącym", który osądzi grzech (Hebrajczyków 12.29). Piękne doksologie wychwalające Bożą świętość można znaleźć w całym Piśmie, w tym w Psalmie 99.9; Psalmie 33.21; Psalmie 77.13; Psalmie 89.18; Psalmie 105.3 i w innych.

Ważne jest też, aby rozumieć, że Bóg jest wiecznym duchem (Ew. Jana 4.24). On jest Bogiem (5 Ks. Mojżeszowa 6.4), który od zawsze istniał w trzech, odrębnych Osobach: Ojcu, Synu i Duchu Świętym. On nie ma ciała fizycznego (chociaż Syn przyjął postać wcieloną). Każda doktryna jest fałszywa, jeśli zaprzecza Trójcy Świętej, postrzega Boga Ojca jako człowieka lub przeczy człowieczeństwu lub boskości Chrystusa (zobacz 2 Jana 1.7).

Bóg jest także- z natury- suwerenny. Nie podlega niczyjemu osądowi i ma władzę absolutną nad całym wszechświatem i wszystkim co w nim jest. Jego suwerenność wyraża się na wiele sposobów, włączając w to Jego wszechmoc. Wszystkie Jego drogi są prawe (Psalm 145.17), czy człowiek wierzy w to, że Boże drogi są sprawiedliwe czy nie jest bez znaczenia. Pan Bóg nie jest ograniczony czasem czy miejscem. On ma plan, miał Go od wiecznej przeszłości i Jego cel zostanie w pełni wypełniony (Ks. Daniela 4.37; Psalm 115.3).

Innym kluczowym aspektem Bożej natury jest Jego niezmienność. On się nie zmienia, będąc tym samym "wczoraj, dziś i na wieki" (Hebrajczyków 13.8). Mówi o tym wprost w Ks. Malachiasza 3.6, "Ja, Pan, nie zmieniam się." Ze względu na Jego niezmienną naturę, możemy polegać na Jego błogosławieństwach: "Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia" (Jakuba 1.17).

Suwerenność Wszechmogącego mówi o swoim prawie do robienia wszystkiego, co zechce, a Jego wszechmoc mówi o Jego zdolności do czynienia tego. On również wszystko wie, od wiecznej przeszłości do wiecznej przyszłości, wszystko co myślimy, robimy i mówimy. On ma wiedzę o każdej osobie, która kiedykolwiek żyła lub będzie żyła, znając ich osobiście pod każdym względem. Zachęcające jest słyszeć Boże słowa z Ks. Jeremiasza 1.5, "Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię."

Nie możemy przeoczyć Bożego gniewu, który wypływa z Jego świętości. On odczuwa święty gniew wobec grzechu (Psalm 7.11) i ze względu na Jego nieuchronny sąd, ludzkość potrzebuje przesłania ewangelii łaski i zbawienia. To jest też Bożą naturą, aby kochać (1 Jana 4.16) i z miłości do świata, posłał On swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby nas wykupił (Ew. Jana 3.16). Nic mniejszego aniżeli doskonała ofiara Jezusa nie wystarczy.

Miłość jest czymś więcej aniżeli atrybutem Bożym; On jest dosłownie esencją miłości. To jest jasno stwierdzone w 1 Jana 4.8, "Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością." Boża miłość jest wieczna. Ponieważ On jest niezmienny, Jego miłość nigdy się nie zmienia. Jego miłość jest doskonała i święta.

"Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym" (Rzymian 8.38-39).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie są najważniejsze kwestie do zrozumienia na temat natury Boga?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries