settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że Bóg jest dobry?

Odpowiedź


Jezus stwierdza, "Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg" (Ew. Łukasza 18.19). 1 Jana 1.5 mówi nam, że "Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności." Powiedzenie, że Bóg jest dobry oznacza, że Bóg zawsze działa zgodnie z tym, co jest słuszne, prawdziwe i dobre. Dobroć jest częścią Bożej natury, a On nie może zaprzeczyć swojej naturze. Świętość i sprawiedliwość są częścią Bożej natury; On nie może czynić czegokolwiek, co nie jest święte czy sprawiedliwe. Bóg jest standardem wszystkiego, co jest dobre.

Fakt, że Bóg jest dobry oznacza, że nie ma w nim zła, Jego intencje i motywacje są zawsze dobre, On zawsze czyni to, co słuszne, a korzyść z Jego planu jest zawsze dobra (zobacz 1 Ks. Mojżeszowa 50.20). Nie ma nic nieprzyjemnego, złego czy ciemnego w Nim. Biblia naucza, że Boża dobroć sięga od Jego natury do wszystkiego, co czyni (Psalm 119.68). "Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie" (Psalm 100.5).

Wszystko to, co pierwotnie uczynił Bóg było dobre: "I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre" (1 Ks. Mojżeszowa 1.31; por. 1 Tymoteusza 4.4). Boża dobroć jest ukazana w Prawie jakie przekazał Izraelowi; Prawo jest święte, sprawiedliwe i dobre (Rzymian 7.12). "Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry" (Jakuba 1.17; tłum. Biblia Tysiąclecia). Bóg może stworzyć jedynie to, co jest dobre, ponieważ On w pełni jest dobry.

Bóg nie stworzył zła (Ks. Habakuka 1.13; 1 Jana 1.5). Raczej zło jest brakiem dobroci; jest wszystkim tym, czym Bóg nie jest. Ze względu na Jego dobroć, Bóg brzydzi się grzechem i któregoś dnia go osądzi (Rzymian 2.5). Nigdy nie jest wolą naszego dobrego Boga, abyśmy grzeszyli: "Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi" (Jakuba 1.13).

Boża dobroć powinna prowadzić nas do dziękczynienia z naszej strony: "Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!" (Psalm 107.1; por. 1 Ks. Kronik 16.34; Psalm 118.1; 136). Jednak ludzie z natury nie chcą podążać za Bogiem czy dziękować Mu. Zamiast tego, "ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe" (Ew. Jana 3.19). W Starym Testamencie Izraelici wciąż odrzucali Boże dobre Prawo, zapominając o Jego dobroci względem nich i byli Mu niewierni: "zapomnieli o czynach jego i o cudownych dziełach, które im ukazał" (Psalm 78.11).

Ostatecznie Boża dobroć widziana jest w Jego planie odkupienia nas od grzechów. Ewangelia jest "Dobrą Nowiną." W swojej dobroci, Bóg posłał Swojego Syna, aby stał się doskonałą, niewinną ofiarą, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie naszych grzechów. Bóg nie chce "aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania" (2 Piotra 3.9), i to jest "dobroć Boża [która] do upamiętania cię prowadzi" (Rzymian 2.4).

Jest tylko jeden, który jest w pełni i prawdziwie dobry- Bóg. Ten dobry Bóg zaprasza nas do szukania Jego aby "skosztować i zobaczyć, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia! " (Psalm 34.9).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że Bóg jest dobry?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries