settings icon
share icon
Pytanie

Czy Bóg ma emocje?

Odpowiedź


Istnieje wiele fragmentów Pisma Świętego, które mówią o Bożych emocjach, oto niektóre z nich:

* Złość- Psalm 7.12; 5 Ks. Mojżeszowa 9.22; Rzymian 1.18

* Współczucie- Psalm 135.14; Ks. Sędziów 2.18; 5 Ks. Mojżeszowa 32.36

* Żal- 1 Ks. Mojżeszowa 6.6; Psalm 78.38-39

* Miłość- 1 Jana 4.8; Ew. Jana 3.16; Ks. Jeremiasza 31.3

* Nienawiść- Ks. Przyp. Salomona 6.16; Psalm 5.6; Psalm 11.5

* Zazdrość- 2 Ks. Mojżeszowa 20.5; 2 Ks. Mojżeszowa 34.14; Ks. Jozuego 24.19

* Radość- Ks. Sofoniasza 3.17; Ks. Izajasza 62.5; Ks. Jeremiasza 32.41

Czy jednak Boże emocje tego samego rodzaju co emocje, które okazują ludzie? Czy słuszne jest myślenie o Nim jako o kimś "emocjonalnym" (czy ma On huśtawki nastrojów)? W kręgach teologicznych, osobowość jest często definiowana jako "stan bycia jednostką z intelektem, emocjami i wolą.” Bóg wówczas jest "osobą" w tym sensie, że jest Bogiem osobowym z umysłem, emocjami i własną wolą. Gdy zaprzeczamy, że Boże emocje istnieją to tak naprawdę zaprzeczamy temu, że posiada osobowość.

Ludzie reagują na rzeczy w tym świecie fizycznie, oczywiście, reagujemy również duchowo- nasze dusze reagują, i to jest to co nazywamy "emocją." Fakt istnienia emocji ludzkiej jest dowodem, że Bóg również ma emocje, bo On stworzył nas na swój obraz (1 Ks. Mojżeszowa 1.27). Innym dowodem jest Wcielenie. Jako Syn Boży w tym świecie, Jezus nie był automatem bez emocji. Czuł to co my czujemy, płakał z tymi, którzy płakali (Ew. Jana 11.35), odczuwał współczucie dla wielkiego tłumu (Ew. Marka 6.34) i smutek (Ew. Mateusza 26.38). Przez to wszystko, objawił nam Ojca (Ew. Jana 14.9).

I chociaż Bóg jest transcendentny, poznaliśmy Go jako osobowego, żywego Boga, który osobiście angażuje się w swoje stworzenie. On kocha nas w sposób w jaki nie jesteśmy w stanie pojąć (Ks. Jeremiasza 31.3; Rzymian 5.8; 8.35, 38-39) i jest niewyobrażalnie zasmucony z powodu naszego grzechu i buntu przeciwko Niemu (Psalm 1.5; 5.4-5; Ks. Przyp. Salomona 6.16-19).

Zdajemy sobie sprawę, że okazywanie emocji nie narusza ani niezmienności i trwałości Bożej woli ani Jego obietnic. Innymi słowy, Bóg się nie zmienia (Ks. Malachiasza 3.6; 4 Ks. Mojżeszowa 23.19; 1 Ks. Samuela 15.29); On nie ma huśtawek nastrojów. Boże uczucia i działania wobec Jego stworzenia, Jego przebaczenie, Jego sprawiedliwość i łaska, są wszystkie spójne z tym, kim On jest (Jakuba 1.17). Boże odpowiedzi na dobro i zło pochodzą z Jego niezmiennej woli. Bóg chce osądzić i ukarać grzesznika, aby doprowadzić go do sprawiedliwości oraz pokuty, ponieważ pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni (1 Tymoteusza 2.4). Poznaliśmy i odnosimy się do Boga jako Osoby czującej, kogoś kto kocha i nienawidzi, smuci się i śmieje, odczuwa złość i współczucie. On kocha sprawiedliwych i nienawidzi niegodziwych (Psalm 11.5-7; 5.4-5; 21.8).

Nie oznacza to, że nasze emocje i emocje Boga są dokładnie takie same. Czasami mówimy pod wpływem emocji, które wpływają na nasz osąd, ponieważ nasza grzeszna natura zepsuła nasze emocje. Ale Bóg nie ma grzechu i Jego emocje nie są zepsute. Na przykład, istnieje wielka różnica pomiędzy ludzką złością i boskim gniewem. Gniew ludzki jest niestabilny, subiektywny i zbyt często wymyka się spod kontroli (Ks. Przyp. Salomona 14.29; 15.18; Jakuba 1.20). Gniew Boży jest zakorzeniony w Bożej sprawiedliwości. Gniew Boży jest doskonale sprawiedliwy i przewidywalny, nigdy kapryśny czy złośliwy. W swoim gniewie Bóg nigdy nie grzeszy.

Wszystkie Boże emocje są zakorzenione w Jego świętej naturze i są zawsze wyrażane bezgrzesznie. Boże współczucie, smutek i radość są wszystkie doskonałym okazaniem Jego Doskonałej Istoty. Złość Jezusa na przywódców religijnych w synagodze w Ew. Marka 3.5 i Jego miłość dla młodego, bogatego zarządcy w Ew. Marka 10.21 były odpowiedziami pełnymi doskonałej motywacji Jego boskiej natury.

Boże drogi zostały nam przedstawione pojęciami, które możemy zrozumieć i do których możemy się odnieść. Boży gniew i złość wobec grzechu są prawdziwe (Ks. Przyp. Salomona 8.13; 15.9). I Jego współczucie dla grzeszników jest niezmienne i szczere (2 Piotra 3.9; Ks. Kaznodziei Salomona 8.11; Ks. Izajasza 30.18). Jego praca odsłania Jego miłosierdzie i nieskończoną łaskę. Ale najważniejsze, Jego miłość dla Jego dzieci jest nieskończona (Ks. Jeremiasza 31.3) i niezachwiana (Rzymian 8.35, 38-39). Bóg nie tylko ma myśli i plany; On ma również uczucia i pragnienia. W przeciwieństwie do niewiarygodności i niestałości ludzkich emocji skażonych grzechem, Boże emocje są tak samo niezawodne i niezmienne jak On sam.

Istnieją dwie wspaniałe rzeczy odnośnie Boga i emocji: po pierwsze, On rozumie nasze emocje (skoro nas stworzył ze zdolnością odczuwania ich) i po drugie, Jego własne emocje stale wypływają z Jego doskonałości. Bóg nigdy nie ma złego dnia; On nigdy nie zmieni swoich uczuć względem swoich odkupionych dzieci.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Bóg ma emocje?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries