settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że Bóg jest Duchem?

Odpowiedź


Nauczanie, że Bóg jest Duchem znajdujemy w Ew. Jana 4:23 „Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie." Jezus powiedział to kobiecie, która uważała, że najważniejsze jest miejsce w którym uwielbia się Boga.

Fakt, że Bóg jest Duchem oznacza, że Bóg Ojciec nie posiada ciała tak jak człowiek. Jedynie Bóg- Syn przyszedł na świat w ludzkim ciele (Ew. Jana 1:1,14), ale nie Bóg Ojciec. Jezus jest wyjątkowy jako Emmanuel „Bóg jest z nami" (Ew. Mateusza 1:23). 4 Ks. Mojżeszowa 23:19 podkreśla prawdomówność Boga, wskazując na kontrast pomiędzy nieomylną naturą Boga a śmiertelnym, omylnym człowiekiem: „Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa ani synem człowieczym, aby żałował."

Niektórzy pytają, dlaczego Biblia przedstawia czasami Boga tak, jakby miał ciało. Na przykład w Ks. Izajasza 59:1 mowa jest o bożych „rękach" i „uszach". 2 Ks. Kronik 16:9 mówi o bożych „oczach". Ew, Mateusza 4:4 mówi o pochodzeniu bożych słów z „ust" Boga. W 5 Ks. Mojżeszowej 33:27 Bóg ma „ramiona". Wszystkie te fragmenty podkreślają antropomorfizm Boga- sposób przedstawiania Boga, używając części anatomicznych człowieka lub emocji przynależnych człowiekowi tak, aby móc lepiej zrozumieć naturę Boga. Zastosowanie antropomorfizmu jako języka figuratywnego nie jest równoznaczne z wyciąganiem wniosku, że Bóg rzeczywiście posiada fizyczne ciało.

Mówiąc, że Bóg jest Duchem, jednocześnie mówimy, że Bóg Ojciec jest niewidzialny. Kolosan 1:15 mówi, że Bóg jest niewidzialny. 1 Tymoteusza 1:17 wywyższa Boga, mówiąc „A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen."

Pomimo, że Bóg jest Duchem, On również jest żyjącą, osobową istotą. Dlatego też możemy znać Go osobiście. Ks. Jozuego 3:10 przedstawia Boga w ten właśnie sposób: „Po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród was." Psalm 84:3 stwierdza „Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego."

W sensie filozoficznym, Bóg musi być Duchem skoro jest nieskończony. Jeśli Bóg byłby ograniczony fizycznym ciałem, nie mógłby być wszechobecny (być obecny w każdym miejscu jednocześnie). Bóg Ojciec nie jest ograniczony w żadnym wymiarze, ponieważ wszystkie je stworzył i istnieje wszędzie jednocześnie. Bóg jest początkiem wszelkiego bytu- istniejącą Pierwszą Przyczyną, która powołała do życia wszystko inne.

Ciekawym fragmentem jest Ew. Jana 4:24, gdzie Jezus pokazuje powiązanie pomiędzy faktem, że Bóg jest Duchem a odpowiednim sposobem uwielbienia Go w duchu i prawdzie. Ponieważ Bóg jest Duchem, ludzie powinni oddawać Bogu cześć w odpowiedni sposób (w prawdzie) oraz we właściwej formie (w duchu- z głębi serca), a nie zgodnie z jakąś tradycją, przyjętymi rytuałami czy w określonych miejscach.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że Bóg jest Duchem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries