settings icon
share icon
Pytanie

Czy Bóg kocha każdego czy tylko Chrześcijan?

Odpowiedź


Zasadniczo Bóg kocha wszystkich, na całym świecie (Ew. Jana 3.16; 1 Jana 2.2; Rzymian 5.8). Jest to miłość bezwarunkowa, oparta wyłącznie na twierdzeniu, że Bóg jest Bogiem miłości (1 Jana 4.8, 16). Boża miłość dla całego rodzaju ludzkiego wynika z tego, że Bóg okazuje swoje miłosierdzie przez to, że nie od razu karze ludzi za ich grzechy (Rzymian 3.23, 6.23). Boża miłość dla świata przejawia się w tym, że daje ludziom szansę pokutowania (2 Piotra 3.9). Jednak, Boża miłość dla świata nie oznacza Jego pobłażania grzechowi. Bóg jest również Bogiem sprawiedliwości (2 Tesaloniczan 1.6). Grzechowi nie można w nieskończoność pobłażać (Rzymian 3.25-26).

Najpiękniejszy przejaw niezmiennej miłości opisany jest w liście do Rzymian 5.8: „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” Każdy kto ignoruje Boży akt miłości, kto odrzuca Chrystusa jako swojego Zbawiciela, kto zapiera się Zbawiciela, który go wykupił (2 Piotra 2.1) będzie osądzony na podstawie Bożego gniewu (Rzymian 1.18), a nie Jego miłości (Rzymian 6.23). Bóg kocha każdego bezwarunkowo, okazuje swoje miłosierdzie, ponieważ nie karze od razu człowieka za jego grzechy. Tym samym, tylko Bóg posiada „przymierze miłości”, dla tych którzy opierają swoje zbawienie na wierze w Jezusa Chrystusa (Ew. Jana 3.36). Zatem tylko ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i osobistego Zbawiciela doświadczą wiecznej Bożej miłości.

Czy Bóg kocha każdego? Tak. Czy Bóg miłuje bardziej Chrześcijan aniżeli ludzi niewierzących? Nie. Czy Bóg kocha Chrześcijan w inny sposób aniżeli ludzi niewierzących? Tak. Bóg kocha każdego tak samo, przez to że jest miłosierny dla wszystkich. Bóg miłuje Chrześcijan bardziej przez to, że tylko Chrześcijanie dostąpią Jego wiecznej łaski i miłosierdzia oraz obietnicy życia wiecznego w niebie. Ta bezwarunkowa miłość Boga do każdego człowieka powinna skłonić nas do wiary w Niego, otrzymując z dziękczynieniem wspaniałą miłość, jaką On obdarza tych, którzy oddadzą swoje życie Jezusowi Chrystusowi jako Zbawicielowi.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Bóg kocha każdego czy tylko Chrześcijan?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries