settings icon
share icon
Pytanie

Z jakiego powodu Bóg odnosi się do siebie używając liczby mnogiej w 1 Ks. Mojżeszowej 1.26 oraz 3.22?

Odpowiedź


1 Ks. Mojżeszowa 1.26 mówi, "Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi." 1 Ks. Mojżeszowa 3.22 stwierdza "Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło." Istnieją inne fragmenty w Starym Testamencie w których Bóg odnosi się do siebie samego używając sformułowań w liczbie mnogiej. Warto również zauważyć, że Elohim, jeden z podstawowych tytułów Boga w Starym Testamencie (pojawiającym się ponad 2500 razy) jest w liczbie mnogiej.

Niektórzy wykorzystywali te wersety, aby postawić hipotezę, że istnieje więcej niż jeden Bóg. Jednak możemy wykluczyć politeizm (wiarę w wielu bogów), ponieważ to przeczyłoby niezliczonej ilości innych fragmentów Pisma Świętego, które mówią, że Bóg jest jeden i że jest jedynym Bogiem. Trzykrotnie w samej Ks. Izajasza 45 Bóg stwierdza, "Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga" (wersety 5, 6, 18).

Drugim możliwym wyjaśnieniem odnoszenia się Boga do siebie samego w liczbie mnogiej jest to, że Bóg włączał w swoje stwierdzenie anioły. Mówiąc, "uczyńmy" czy "nam", Bóg mówił o wszystkich niebiańskich istotach włączając w to siebie samego. Jednak Biblia nigdzie nie stwierdza tego, że anioły mają ten sam "obraz" czy "podobieństwo" co Bóg (zobacz 1 Ks. Mojżeszowa 1.26). Opis ten jest podany jedynie w odniesieniu do człowieka.

Skoro Biblia, i Nowy Testament szczególnie, przedstawia Boga jako Trójcę Świętą (trzy Osoby, ale jednego Boga), 1 Ks. Mojżeszowa 1.26 oraz 3.22 mogą jedynie przedstawiać rozmowę Trójcy Świętej. Bóg Ojciec prowadzi "dialog" z Bogiem Synem i Bogiem Duchem Świętym. Stary Testament wskazuje na liczbę mnogą Boga, a Nowy Testament wyjaśnia tą mnogość objawiając doktrynę Trójcy Świętej. Oczywiście, nie ma sposobu, abyśmy w pełni zrozumieli jak to działa, ale Bóg podał nam wystarczająco informacji, abyśmy wiedzieli, że On istnieje w trzech Osobach- Ojcu, Synu i Duchu Świętym.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Z jakiego powodu Bóg odnosi się do siebie używając liczby mnogiej w 1 Ks. Mojżeszowej 1.26 oraz 3.22?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries