settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że Bóg zaopatruje?

Odpowiedź


Jest ponad 169 wersetów w Biblii, które odnoszą się do sposobów w jaki Bóg nas zaopatruje. Filipian 4:19 stwierdza: „A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie." Ci co tkwią w teologii sukcesu, mogą pragnąć pieniędzy i majątku, który w cudowny sposób do nich przybędzie, jednak powinniśmy przyjrzeć się bliżej, w jaki sposób Bóg pragnie nas zaopatrywać.

Tak jak każdy dobry rodzic, Bóg nigdy nie da nam tego, o czym wie, że może przynieść nam szkodę. Jego pragnieniem jest pomóc nam rozwijać nas na podobieństwo Chrystusa, abyśmy byli solą i światłością tego świata (Ew. Mateusza 5:13-14). Bóg nie chce, abyśmy Go postrzegali \jako niebiańskie źródło zaspokajania tylko materialnych bogactw. Zdobywanie dóbr materialnych nie jest podstawowym celem naszego życia (Ew. Łukasza 12:15).

Bóg rozróżnia nasze potrzeby od naszych pragnień, ponieważ On wie, że gdzie jest nasz skarb, tam również jest i nasze serce (Ew. Mateusza 6:21). On pragnie abyśmy wiedzieli, że ten świat nie jest naszym domem i że najważniejszą sferą naszych potrzeb obecnego życia, jest skierowanie naszego skupienia w stronę życia wiecznego.

Bóg troszczy się o każdy aspekt naszego życia: duchowy, psychiczny i cielesny. Ponieważ On widzi wszystkie aspekty życia z perspektywy wieczności, dlatego to w jaki sposób Bóg nas zaopatruje, przekracza wszystko o co możemy poprosić czy sobie wyobrazić (Efezjan 3:20). Możemy zaufać w Jego dobro, prowadzenie, troskę, że czyni dla nas więcej niż moglibyśmy sami kiedykolwiek osiągnąć. Bóg zaopatruje nas w taki sposób, byśmy osiągnęli intymną, pełną relacji i posłuszeństwa więź z Nim, abyśmy byli zdolni prowadzić samych siebie i innych, do takiej jakości życia, jak to opisuje Psalm 23. Ci, których pasterzem jest Pan mogą powiedzieć „niczego mi nie braknie" (Psalm 23:1).

W Modlitwie Pańskiej, Jezus uczy swoich uczniów, aby prosili o pomoc, naszą zależność od Boga wyrażamy za każdym razem, gdy się modlimy: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj" (Ew. Mateusza 6:11). W Ew. Mateusza 6:25-34, Jezus poucza swoich uczniów, aby się nie zamartwiali o jedzenie czy ubranie. Ojciec zna nasze potrzeby. On pragnie mieć z nami relację opartą na przymierzu, co wymaga od nas zaufania do Niego, że zaspokoi nasze codzienne potrzeby, gdy będziemy szukać najpierw Jego królestwa i Jego sprawiedliwości (Ew. Mateusza 6:33).

Psalm 84:12 stwierdza: „Nie odmawia tego, co dobre, tym, Którzy żyją w niewinności." Werset ten wskazuje nam, że jest również do wykonania i nasza część, aby doświadczać bożego zaopatrzenia w naszym życiu. Musimy żyć w niewinności.

List Jakuba 4:3 odpowiada na nasze pytania dotyczące tego, dlaczego czasami nasze modlitwy są niewysłuchane: „Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności." Bóg widzi nasze serca i ważne są dla Niego nasze motywy gdy o coś prosimy w modlitwie.

Wiele fragmentów Pisma Świętego, dotyczących bożego zaopatrzenia, odnosi się do jedzenia i ubrania oraz naszych codziennych fizycznych potrzeb. Inne dotyczą potrzeb naszej duszy i ducha, naszego wewnętrznego człowieka. On obdarza nas pokojem (Ew. Jana 14:27), pocieszeniem (2 Koryntian 1:4) oraz „duchem mocy i miłości, i powściągliwości" (2 Tymoteusza 1:7). Faktem jest, że On „...nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios" (Efezjan 1:3). W jakimkolwiek fizycznym doświadczeniu, możemy odnaleźć w Nim pocieszenie i pokój (Filipian 4:12).

Takie fragmenty jak Galacjan 1:15 czy Ks. Jeremiasza 1:5 zapewniają nas, że boża miłość do nas i Jego prowadzenie, towarzyszą nam jeszcze zanim zostaliśmy poczęci. Cóż to za wspaniały dar, wiedzieć, że nasz Bóg jest zaangażowany w nasze życie od samego początku! Jego miłość do nas wyraża się w Jego pragnieniu najwyższego dobra dla nas. On naprawdę jest Jahwe-Jireh, Pan Który Zaopatruje.

Ponieważ Bóg wciąż jest w pełni zaangażowany w całe swoje stworzenie, dlatego Jego zaopatrzenie ogarnia całe Jego stworzenie, które jest całkowicie zależne od Niego (Psalm 104:21). Często przyjmujemy za zbyt oczywiste to, czego doświadczamy każdego dnia: padający deszcz czy słońce, które codziennie wschodzi, odświeżający wiatr czy przypływ oceanu napierający na brzeg. Jednak to wszystko jest doglądane przez naszego kochającego Boga, aby nas odpowiednio zaopatrzyć.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że Bóg zaopatruje?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries