settings icon
share icon
Pytanie

Z jakiego powodu Bóg zdaje się nie troszczyć o miliony głodujących dzieci na świecie?

Odpowiedź


Niektórzy ludzie winią Boga za głodujące dzieci na świecie, oskarżając Go o brak mocy czy troski jaką powinien okazywać. Prawdą jest, że głód jest problemem wielu ludzi na świecie i wiele dzieci cierpi z powodu niedożywienia. Compassion International [amerykańska organizacja charytatywna świadcząca pomoc humanitarną dla dzieci żyjących w ubóstwie na całym świecie- wyjaśnienie od tłum.] podaje, że przeszło 3 miliony dzieci umiera rocznie z powodu niedożywienia. W krajach rozwiniętych, 25% dzieci ma niedowagę i są narażone na długotrwałe skutki niedożywienia. Problem jest poważny, ale Biblia uczy, że Boża miłość jest tak samo rzeczywista.

Na każde pytanie, jakie możemy zadać na temat Boga, On zapewnił już właściwą perspektywę, wskazówki i odpowiedzi w swoim Słowie, Biblii. Jezus nauczał, że dzieci są ważne dla Boga: "I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza" (Ew. Mateusza 18.5-6; tłum. Biblia Tysiąclecia). Później w wersecie 10 Jezus mówi, "Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie." Fakt jest taki, że Bóg się troszczy.

Organizacje humanitarne i agencje rządowe zgadzają się, że na świecie jest mnóstwo żywności, którą można wykarmić wszystkich ludzi na całym świecie. Problemem nie jest brak żywności, ale brak dostępu do żywności. Jeśli chodzi o wystarczającą ilość jedzenia na świecie, aby wykarmić całą ludzkość, to wina nie leży po stronie Boga. Wina leży raczej po stronie zepsutej natury człowieka. Zamiast działać jako godni zaufania zarządcy światowych zasobów, narody i jednostki często gromadzą żywność, niewłaściwie zarządzają zasobami i trwonią pieniądze, zamiast dbać o to, by inni nie cierpieli z powodu braku żywności.

Bóg nie jest odpowiedzialny za ludzką głupotę. Ani też nie jest odpowiedzialny za chciwość, egoizm, nienawiść, pychę, lenistwo, nadmierne gromadzenie, okrucieństwo, złośliwość, bezduszność czy jakikolwiek inny grzech, który przyczynia się do światowego głodu. Nie ma niesprawiedliwości w Bogu (Psalm 92.15). Wszyscy ludzie są grzesznikami (Rzymian 3.23), a "karą za grzech jest śmierć" (Rzymian 6.23). Tragedie świata- szczególnie te, których można uniknąć, jak światowy głód- są skutkiem grzechu (zobacz Rzymian 8.22).

Bóg troszczy się o dzieci na świecie. On udowadnia to przez to, że posłał swojego Syna na świat, aby odkupił go z przekleństwa grzechu. "A miłość Boga ku nam objawia się w tym właśnie, że zesłał na świat Syna swego Jednorodzonego, abyśmy dzięki Niemu mieli życie" (1 Jana 4.9; tłum. Biblia Warszawsko- Praska).

Bóg okazuje swoją troskę także w tym, że zachęca naśladowców Chrystusa do pomocy w przezwyciężaniu głodu na świecie. Bóg pracuje obecnie nad nakarmieniem głodnych dzieci na świecie za pośrednictwem chrześcijańskich agencji humanitarnych – Compassion International, World Vision, World Help, Feed the Hungry, Samaritan’s Purse – wspominając choćby kilka. Misjonarze chrześcijańscy są na całym świecie, pomagając ludziom w ich podstawowych potrzebach, równocześnie uczą ich Słowa Bożego. Czynią tak z miłości do swojego Pana i miłości do ludzi. Czynią tak, ponieważ "Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili" (Efezjan 2.10).

Bóg jest dobry cały czas. Ale często zniechęcające jest to, gdy jesteśmy świadkami takiego zła i cierpienia w świecie. Wiemy, że zło istnieje, nie z powodu Boga, ale z powodu szatana, grzechu i upadłego stanu ludzkości. Jednak nie popadamy w beznadzieję. Przeciwstawiamy się "w dniu złym" (Efezjan 6.13). Kochamy swoich sąsiadów jak siebie samych, dla dobra Jego, który tak "umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał" (Ew. Jana 3.16). Pewnego dnia, nasz Pan wszystko naprawi i "nie będzie już nic przeklętego" (Ks. Objawienia 22.3).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Z jakiego powodu Bóg zdaje się nie troszczyć o miliony głodujących dzieci na świecie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries