settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy chwalić Boga?

Odpowiedź


Chrześcijanie często mówią o „uwielbianiu Boga", a Biblia nakazuje każdemu żywemu stworzeniu chwalić Pana (Psalm 150:6). Jednym z hebrajskich słów użytych w odniesieniu do „chwalenia" jest yadah, które oznacza „wychwalać, dziękować lub wyznawać." Drugim takim słowem, często tłumaczonym jako „chwalić" w Starym Testamencie jest zamar, które znaczy „chwalić śpiewem." Trzecim słowem tłumaczonym jako „chwalić" to halal (rdzeń słowa halleluja/alleluja), oznacza ono „wychwalać, czcić lub pochwalać." Wszystkie trzy słowa zawierają w sobie ideę dziękowania, oddawania czci komuś kto jest tego godzien.

Księga Psalmów to kolekcja pieśni, które są przepełnione chwałą dla Boga. Wśród nich jest Psalm 9, w którym jest napisane „Będę cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim, Będę opowiadał wszystkim cuda twoje, Będę się weselił i radował w tobie, Będę opiewał imię twoje, Najwyższy!" (werset 2-3). Psalm 18:3 stwierdza, że Bóg jest „godzien chwały." Psalm 21:14 chwali Boga za to kim jest i za jego cudowną moc: „Powstań, Panie, w mocy swojej, A będziemy śpiewać i wysławiać potęgę twoją!"

Psalm 150 używa słowa chwalić trzynaście razy w sześciu wersetach. Pierwszy werset mówi „gdzie" mamy chwalić Boga — wszędzie! „Chwalcie Boga w świątyni jego, Chwalcie go na ogromnym jego nieboskłonie."

• Następny werset uczą nas „dlaczego" mamy chwalić Pana: „Chwalcie go dla potężnych dzieł jego, Chwalcie go za niezmierzoną wielkość jego!"

• Wersety 3-4 wskazują „jak" mamy chwalić Pana — posługując się różnymi instrumentami oraz tańcem. Odnosi się wrażenie, że każdym sposobem w jaki potrafimy wydobyć dźwięk powinien służyć chwaleniu Pana.

• Werset 6 mówi nam „kto" ma chwalić Pana: „Niech wszystko co żyje chwali Pana!" Każda żywa istota powinna chwalić Pana.

W Nowym Testamencie mamy przykłady oddawania czci Jezusowi. Ew. Mateusza 21:16 opisuje tych, co wychwalali Jezusa wjeżdżającego na źrebięciu oślicy do Jerozolimy. Ew. Mateusza 8:2 przedstawia uzdrowionego z trądu, który pokłonił się przed Jezusem. W Ew. Mateusza 28:17 uczniowie Jezusa, po Jego zmartwychwstaniu, oddali mu pokłon. Jezus przyjął od nich chwałę jako Bóg.

Pierwszy kościół często spotykał się na czas uwielbienia. Na przykład, pierwszy kościół w Jerozolimie skupiał się również na uwielbieniu (Dz. Apostolskie 2:42-43). Przywódcy kościoła w Antiochii modlili się, wychwalali Boga oraz pościli, gdy Paweł i Barnaba zostali powołani do pracy misyjnej (Dz. Apostolskie 13:1-5). Wiele listów Pawła zawiera fragmenty, które wysławiają Pana (1 Tymoteusza 3:14-16; Filipian 1:3-11).

Pod koniec czasów, cały lud boży zostanie włączony w wieczną chwałę Boga. „Nic godnego klątwy już odtąd nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali." (Ks. Objawienia 22:3 — Biblia Tysiąclecia). Przekleństwo grzechu zostanie usunięte, ci którzy są z Panem już na zawsze będą w doskonały sposób uwielbiać Króla królów. Nasze uwielbienie Boga na ziemi jest po prostu przygotowaniem nas do chwały, którą będziemy doświadczać w wieczności z naszym Panem.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy chwalić Boga?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries