settings icon
share icon
Pytanie

Czy Bóg się złości?

Odpowiedź


Głupstwem byłoby ignorowanie fragmentów w Piśmie Świętym, które mówią o Bożej złości. Tak, Bóg się złości; istnieje wiele takich przykładów w Biblii. "Bóg codziennie pałający gniewem" (Psalm 7.11).

Jednak, nie możemy porównywać Bożego gniewu z naszymi własnymi, ludzkimi doświadczeniami tej emocji. Musimy ponownie spojrzeć do Biblii. Efezjan 4.26-27 mówi nam, że możliwe jest doświadczenie złości, jednocześnie nie grzesząc. Ponieważ Bóg nie może zgrzeszyć, wiemy, że Jego gniew jest sprawiedliwy, inaczej aniżeli nasze powszechne uczucie złości w nas samych. Jak mówi list Jakuba 1.20 (tłum. Biblia Warszawsko- Praska), "w gniewie nigdy nie czyni człowiek tego, co sprawiedliwe w oczach Boga."

Kontekst wersetów mówiących o Bogu wpadającym w gniew odsłania dlaczego się złości. Bóg popada w gniew, gdy dochodzi do naruszenia Jego charakteru. Bóg jest sprawiedliwy, prawy oraz święty i żaden z tych atrybutów nie może być znieważony (2 Ks. Mojżeszowa 20.4-6; Ks. Izajasza 42.8). Bóg rozgniewał się na naród izraelski i na króli izraelskich za każdym razem odwracali się od posłuszeństwa Jemu (np. 1 Ks. Królewska 11.9-10; 2 Ks. Królewska 17.18). Niegodziwe praktyki narodów w Kanaanie, takie jak składanie ofiar z dzieci i zboczenia seksualne, wzbudzały gniew Boga do tego stopnia, że nakazał Izraelowi ich całkowite zniszczenie — każdego mężczyznę, kobietę, dziecko i zwierzę — aby usunąć zło z ziemi (5 Ks.Mojżeszowa 7.1–6). Tak jak rodzic staje się rozgniewany na wszystko, co zraniłoby jego dziecko, tak Boży gniew jest skierowany na to, co skrzywdziłoby Jego lud i niszczyło ich relację z Nim. "Jak żyję, mówi Pan BÓG: Nie pragnę śmierci bezbożnego, ale aby bezbożny odwrócił się od swojej drogi i żył. Odwróćcie się, odwróćcie się od swoich złych dróg" (Ks. Ezechiela 33.11; tłum. Biblia Warszawsko- Praska).

W Nowym Testamencie, Jezus zezłościł się na ówczesnych nauczycieli i przywódców religijnych za wykorzystywanie religii dla własnych zysków i utrzymywania ludzi w niewoli (Ew. Jana 2.13-16; Ew. Marka 3.4-5). Rzymian 1.18 mówi nam, że Boży gniew czy złość się wylewa "Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę." Zatem Bóg złości się z powodu niegodziwości obecnej w ludziach, i przeciwstawia się jej starając się odwieść ich od zła, by mogli znaleźć prawdziwe życie i wolność w Nim. Nawet będąc w tym gniewie, Bożą motywacją jest miłość do ludzi; odnowienie relacji, którą zniszczył grzech.

Podczas gdy Bóg musi wymierzyć sprawiedliwość i odpłatę za grzech, ci, którzy przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela, nie podlegają już gniewowi Bożemu za grzech. Dlaczego? Ponieważ Jezus doświadczył pełnego wymiaru gniewu Bożego na krzyżu, abyśmy już nie musieli tego doświadczać. To właśnie oznacza śmierć Jezusa jako „przebłaganie”, czyli zadośćuczynienie za grzechy. "Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha" (Rzymian 8.1-4; tłum. Biblia Tysiąclecia).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Bóg się złości?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries