settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest Boża wola?

Odpowiedź


Gdy mówimy o Bożej woli, to wielu ludzi dostrzega w tym trzy rożne kwestie, wspomniane w Biblii. Pierwszy aspekt znany jest jako Boża suwerenna, ukryta wola. To jest Boża ostateczna wola. Zatem ten aspekt Bożej woli dotyczy rozpoznania Bożej suwerenności i innych aspektów jego charakteru. To wyraża się w Bożej woli skupionej wokół wypełniania jego suwerennych nakazów, jakie się pojawiają. Innymi słowy, nie ma żadnej rzeczy (sprawy), która wykraczałaby poza Bożą wolę. Ten aspekt Bożej woli dostrzegamy w wersetach listu Pawła do Efezjan 1.11, gdzie dowiadujemy się iż Bóg jest tym, który „sprawuje wszystko według woli swojej” oraz Księga Joba 42.2, „Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.” Taki pogląd odnośnie Bożej woli oparty jest na fakcie, że skoro Bóg jest suwerenny, toteż nic nie może się wydarzyć bez jego udziału.

Takie zrozumienie jednak suwerenności woli Bożej nie przekłada się na to, że Bóg jest sprawcą wszystkiego. Raczej, podkreśla że ze względu na to, że jest suwerenny musi przynajmniej zezwolić lub dopuścić do czegoś. Ten aspekt Bożej woli podkreśla, że nawet jeśli Bóg dopuszcza pewne rzeczy, to musi je najpierw wybrać, bo przecież zawsze ma władzę i prawo do interwencji. Bóg może zawsze zadecydować czy zezwoli czy zatrzyma bieg wydarzeń, które toczą się w tym świecie. Dlatego, gdy dopuszcza by pewne rzeczy się wydarzyły, to tak naprawdę wypełnia swoją wolę.

Podczas gdy Boża suwerenna wola często jest przed nami utajniona, aż do momentu gdy się wypełnia, to istnieje jednak inny aspekt jego woli, który jest dla nas oczywisty: jego pouczająca i objawiona wola. I tak jak z nazwy wynika, ten aspekt Bożej woli świadczy o tym, że Bóg wybrał, aby objawić swoją wolę w Biblii. Pouczająca wola dotyczy wyjawienia przez Boga tego, co powinniśmy robić a czego nie. Na przykład, ze względu na objawienie Bożej woli, wiemy że Bożym pragnieniem jest to, abyśmy nie kradli, miłowali swoich nieprzyjaciół, odwrócili się od popełniania grzechów i byli święci, jak i On jest święty. Te pragnienia Bożej woli zostały objawione zarówno w Jego Słowie jak i w naszych sumieniach, wpisane w ludzkie serca prawo moralne. Prawa Boże, które możemy znaleźć w Piśmie czy prawa spisane w naszych sercach, są dla nas wiążące i ponosimy odpowiedzialność za nieposłuszeństwo ich przestrzegania.

Takie zrozumienie Bożej woli uświadamia, że mimo iż mamy możliwość i moc do tego by nie być posłusznym Bożym nakazom, to jednak nie mamy prawa tego czynić. Dlatego, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla naszego grzechu, i nie możemy twierdzić że wybierając grzech po prostu wypełniamy suwerenne postanowienie lub wolę Boga. Judasz wypełniał Bożą suwerenną wolą zdradzając Chrystusa, podobnie jak Rzymianie, którzy go ukrzyżowali. To jednak nie usprawiedliwia ich grzechów. Nie byli oni mniej źli, oni również będą odpowiadali za swoje odrzucenie Chrystusa (Dzieje Apostolskie 4.27-28). Mimo, iż Bóg w swojej suwerenności dopuszcza lub przyzwala, by doszło do grzechu, to jednak i tak my sami ponosimy przed nim odpowiedzialność za ten grzech.

Trzecia kwestia odnośnie Bożej woli, jaką dostrzegamy w Biblii związana jest z doskonałością Bożej woli. Ten aspekt Bożej woli opisuje Bożą postawę i określa to, co podoba się Bogu. Na przykład, skoro jest to oczywiste, że Bóg nie czerpie żadnej przyjemności w patrzeniu na śmierć ludzi potępionych, to również jest oczywiste, że umierają zgodnie z jego wolą. To wyrażenie Bożej woli objawione zostało w wielu wersetach Pisma Świętego, które wskazują z czego Bóg czerpie przyjemność, a z czego nie. Na przykład w 1 Tymoteusza 2.4 dostrzegamy, że Bóg pragnie, „aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”, mimo to wiemy, że Bożą suwerenną wolą jest to, że „Nikt nie może przyjść do mnie [Jezusa], jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie [Jezusa] posłał, a Ja [Jezus] go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (Ew. Jana 6.44).

Jeśli nie jesteśmy ostrożni, to w łatwy sposób zaplączemy się lub nawet przesiąkniemy obsesją poszukiwania Bożej „woli” w naszym życiu. Jeśli jednak wola jakiej poszukujemy jest jego ukrytą, sekretną wolą, to błądzimy. Bóg nie wybrał nas, aby objawić nam jakiś sekretny aspekt jego woli. To, czego powinniśmy szukać i to, o co zabiegać, dotyczy poznania jego woli poprzez objawione Słowo Boga. Prawdziwą oznaką duchowości jest pragnienie pogłębiania relacji i życia zgodnie z wolą, jaką Bóg objawił poprzez Pismo Święte, co najlepiej może być podsumowane w słowach „bądźcie świętymi, jak i ja jestem święty” (1 Piotra 1.15-16). Naszą odpowiedzialnością jest przestrzeganie objawionej woli Bożej, a nie spekulowanie na temat jego ukrytej woli jaką On może mieć dla nas. I o ile powinniśmy dążyć do tego, by być „prowadzeni Duchem Świętym”, tak nigdy nie możemy zapominać, że Duch Święty przede wszystkim prowadzi nas do życia w sprawiedliwości, abyśmy stawali się podobni Chrystusowi, tak aby nasze życie oddawało Bogu chwałę. Bóg powołuje nas do życia zgodnego z każdym słowem jakie wypowiedział.

Życie zgodnie z jego objawioną wolą powinno być naszym głównym celem i przeznaczeniem. Rzymian 12.1-2 podsumowuje tą prawdę mówiąc, że jesteśmy powołani i abyśmy „przez miłosierdzie Boże, składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.” Aby poznać wolę Bożą, powinniśmy zanurzać siebie w spisanym Słowie Bożym, przenikając go całym swoim umysłem, modląc się, aby Duch Święty zmieniał nas poprzez odnowienie naszych umysłów, aby przynieść wszystko to, co dobre, przyjemne i pożyteczne.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest Boża wola?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries