settings icon
share icon
Pytanie

W jakim sensie Bóg jest naszym schronieniem?

Odpowiedź


Co przychodzi ci do głowy na myśl o słowie schronienie? Może imponujący budynek z zamkami w drzwiach, może forteca o grubych ścianach, a może coś tak prostego jak baldachim, który zapewni ci ochronę podczas ulewy. Jakikolwiek obraz przychodzi ci do głowy, można się zgodzić, że schronienie jest bezpiecznym miejscem. Gdy Biblia opisuje Boga jako nasze schronienie, to mówi nam, że Bóg jest naszym bezpiecznym miejscem, gdy potrzebujemy ochrony od czegoś.

Poznanie Boga jako naszego schronienia uzdalnia nas do tego, aby swobodniej Jemu ufać. Nie musimy się bać sytuacji czy ludzi, którzy zagrażają naszemu funkcjonowaniu, czy to w sensie fizycznym czy duchowym. Nie ma żadnej sytuacji z którą przyjdzie nam się kiedykolwiek zmierzyć, a która byłaby poza Bożą kontrolą, zatem najlepszym miejscem jest zawsze być z Nim. "Twierdzą warowną jest imię Pana, tam sprawiedliwy spieszy i znajduje schronienie" (Ks. Przyp. Salomona 18.10).

Pytanie, które się pojawia dotyczy tego "jak czynię Boga moim schronieniem"? Łatwo jest wyobrażać sobie fizyczne schronienie chroniące nas przed jakimś niebezpieczeństwem, ale jak możemy uczynić Boga- którego nie możemy zobaczyć- naszym schronieniem?

Dawid jest dobrym przykładem kogoś, kto znał Boga jako swoje schronienie. W różnych momentach swojego życia, Dawid uciekał przed ludźmi, którzy dosłownie chcieli go zabić, ale zawsze znajdował bezpieczeństwo w Bogu. "Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja; Skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu" (Psalm 62.7-8). Łatwym sposobem, aby uczynić Boga naszym schronieniem jest po prostu poprosić Go o to. Dawid powiedział, "wylewaj swoje serce przed nim"; to jest to, co Dawid czynił przez cały czas. Wylewał swoje serce przed Bogiem odnośnie tego, co się dzieje w jego życiu i prosił Boga, aby interweniował w jego imieniu. Gdy zwracamy się do Boga o pomoc lub ochronę, zaczynamy poznawać Go jako nasze schronienie.

W przeciwieństwie do wiary Dawida, przywódcy Izraela za czasów Izajasza próbowali znaleźć bezpieczeństwo w innych źródłach aniżeli w Bogu. W Ks. Izajasza 28.15, Pan ich napomniał "kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod fałszem." Bóg później zaoferował im prawdziwe schronienie: "Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany: Kto wierzy, ten się nie zachwieje. I uczynią prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Lecz schronienie kłamstwa zmiecie grad, a kryjówkę zaleją wody" (Ks. Izajasza 28.16-17). Możemy być kuszeni, aby szukać bezpieczeństwa w rzeczach innych aniżeli w Bogu, ale takie rzeczy mogą zapewnić jedynie fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Bóg jest jedynym prawdziwym schronieniem jakie kiedykolwiek znajdziemy.

Bóg jest naszym schronieniem. Nie oznacza to jednak, że nigdy nie poprowadzi nas do trudnych czy niebezpiecznych sytuacji. Jezus poprowadził swoich uczniów do łodzi, dobrze wiedząc, że nadciąga gwałtowna burza; uczniowie byli przerażeni, ale Jezus, ich schronienie, uciszył burzę (Ew. Mateusza 8.23-27). Gdy podążamy zgodnie z Bożą wolą, możemy przejść pewnie przez najbardziej niebezpieczne sytuacje, ponieważ Bóg jest z nami.

Niezliczoną ilość razy, Bóg prowadził Izraelitów na wojnę przeciwko armii, znacznie potężniejszej niż oni, jednak gdy ufali Bogu i byli mu posłuszni, zawsze wychodzili z tego zwycięsko (zobacz Ks. Jozuego rozdziały 6 i 8, aby poznać kilka przykładów). Jezus powiedział "żebyście we Mnie szukali ukojenia. Na świecie będziecie doznawać wiele ucisku, lecz nie traćcie ducha, gdyż Ja zwyciężyłem świat" (Ew. Jana 16.33; tłum. Biblia Warszawsko- Praska).

Bez względu na nasze okoliczności, najbezpieczniejszym miejscem jest zawsze centrum Bożej woli. On obiecuje być naszym schronieniem: "Ani cię nie opuszczę, ani też cię nie zostawię. Będąc dobrej myśli, mówcie: Pan jest mi obrońcą a nie będę się lękał, cóż mi zrobi człowiek?" (Hebrajczyków 13.5-6; tłum. Biblia Poznańska).

EnglishPowrót na polską stronę główną

W jakim sensie Bóg jest naszym schronieniem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries