settings icon
share icon
Pytanie

Gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg gdy doświadczam bólu?

Odpowiedź


Biblia naucza, że Bóg rządzi narodami, będąc na tronie w niebie (Psalm 47.8; Księga Izajasza 6.1, 66.1; Hebrajczyków 4.16). Mimo, iż wiemy że Boża obecność jest w pewnym sensie nadzwyczajna w niebie, to jednak nauczanie Pisma Świętego również jasno stwierdza, że Bóg jest wszechobecny (obecny wszędzie w każdym czasie). Od samego początku Pisma Świętego dostrzegamy obecność Boga przechadzającego się po ziemi, mimo że wciąż świat był nieukształtowany i pusty (1 Księga Mojżeszowa 1.2). Bóg napełnił świat swoim stworzeniem, swoją obecnością, a chwała wciąż napełnia świat (4 Księga Mojżeszowa 14.21). W całym Piśmie Świętym jest mnóstwo przykładów Bożej obecności na ziemi, Boga współdziałającego ze swoim stworzeniem (1 Księga Mojżeszowa 3.8; 5 Księga Mojżeszowa 23.14; 2 Księga Mojżeszowa 3.2; 1 Księga Królewska 19.11-18; Ew. Łukasza 1.35; Dzieje Apostolskie 16.7). Hebrajczyków 4.13 mówi, „I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć się przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę.” Księga Jeremiasza 23.24 tłumaczy, „Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym Ja go nie widział?- mówi Pan.” Psalm 139 jest niesamowitym fragmentem wskazującym na Bożą wszechobecność.

Gdzie jest Bóg?
Jeśli jesteś człowiekiem wierzącym w Jezusa Chrystusa, to Bóg jest z tobą, za tobą, nad tobą i w tobie. Boża obecność i troska nigdy cię nie opuszczą. Jeśli nie jesteś człowiekiem wierzącym w Jezusa Chrystusa, to Bóg jest tuż przed tobą zapraszając cię, przybliżając się do ciebie i ofiarując ci swoją miłość, miłosierdzie i łaskę, którymi pragnie cię obdarzyć. Jeśli nie jesteś pewien jaką masz relację z Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa, to zachęcamy cię abyś przeczytał nasz artykuł o tym jak naprawić swoją relację z Bogiem. Prawdopodobnie lepszym nawet pytaniem aniżeli: „Gdzie jest Bóg?” byłoby pytanie: „Gdzie ja jestem w relacji z Bogiem?”

Gdzie jest Bóg gdy doświadczam bólu?
Wydaje się, że nasze pragnienie poznania odpowiedzi na to pytanie jest dla nas szczególnie istotne, gdy przechodzimy bolesne próby lub gdy dopadają nas wątpliwości. Nawet Jezus, gdy został ukrzyżowany wołał, „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Ew. Mateusza 27.46). Dla ludzi tamtych czasów oraz pierwszych czytelników tej historii, wydawało się że Bóg rzeczywiście opuścił Jezusa, więc dla nas wnioskiem może być to, że Bóg nas także opuści w tych najtrudniejszych dla nas momentach. Jednak, gdy dowiadujemy się o późniejszych wydarzeniach, jakie miały miejsce po ukrzyżowaniu, to dostrzegamy wspaniałą prawdę, że nic nie jest w stanie nas oddzielić od miłości Bożej, nawet śmierć (Rzymian 8.27-39). Po tym jak Jezus został ukrzyżowany, został wywyższony (1 Piotra 1.21; Ew. Marka 16.6, 19; Rzymian 4.24-25). Tylko na podstawie tego jednego przykładu wiemy, że możemy być pewni, że jeśli nawet nie czujemy obecności Bożej w cieniach naszego bólu, to i tak możemy wierzyć jego obietnicy, że nigdy nas nie zapomni i nie opuści (Hebrajczyków 13.5). „Bóg czasem dopuszcza rzeczy, których nienawidzi aby uczynić coś, co uwielbia” (Joni Erickson- Tada).

Pokładamy swoje zaufanie w Bogu dlatego, że On nigdy nie kłamie, On nigdy się nie zmienia, a jego Słowo nigdy nie przeminie (4 Księga Mojżeszowa 23.19; 1 Księga Samuela 15.29; Psalm 110.4; Księga Malachiasza 3.6; Hebrajczyków 7.21; 13.8; Jakuba 1.17; 1 Piotra 1.25). Nie stracimy naszego serca przechodząc bolesne doświadczenia, ponieważ żyjemy wiarą w każde słowo, które wyszło od Boga, a nie dlatego że pokładamy nadzieję w tym co jest widzialne czy odczuwalne. Wierzymy Bogu, że światło które w nas zapalił nie zgaśnie gdy przechodzimy chwilowe problemy, gdyż działają one na naszą wieczną chwałę, która jest cenniejsza, aniżeli cierpienia jakie znosimy na ziemi. Zatem, skupiamy nasz wzrok nie na tym co widzimy, ale na tym czego nie widzimy, ponieważ wiemy i wierzymy że to co widzimy jest tymczasowe, ale to czego nie widzimy jest wieczne (2 Koryntian 4.16-18; 5.7). Wierzymy Bożemu Słowu, które mówi że Bóg bezustannie działa z pożytkiem dla tych, których kocha i którzy zostali wybrani do jego powołania (Rzymian 8.28). I chociaż nie zawsze dostrzegamy szczęśliwe zakończenie tych wszystkich wydarzeń jakie nam daje Bóg, to jednak możemy mieć pewność, że przyjdzie czas że zrozumiemy i zobaczymy wszystko znacznie dokładniej.

Nasze życie przypomina pled. Gdy patrzysz na jego lewą stronę, to jedyne co dostrzegasz to kombinację różnych supłów i kawałków wystających na zewnątrz nici. Wygląda to mało atrakcyjnie i wydaje się że nie ma w tym żadnej logiki czy sensu takiego poplątania. Gdy jednak odwracasz pled na prawą stronę, to widzisz jak Stwórca zręcznie połączył wszystko w jedną, spójną całość tworząc piękne dzieło, podobnie jak życie wierzącego (Księga Izajasza 64.8). Nasze zrozumienie wszystkiego co czyni Bóg jest bardzo ograniczone, jednak przyjdzie czas kiedy wszystko poznamy i zrozumiemy (Księga Joba 37.5; Księga Izajasza 40.28; Księga Kaznodziei Salomona 11.5; 1 Koryntian 13.12; 1 Jana 3.2). Gdzie jest Bóg, gdy doświadczamy bólu? Przesłanie jakie powinieneś/powinnaś przyjąć na trudne chwile gdy nie dostrzegasz jego działania, to ufać jego sercu i pamiętać, że On nigdy cię nie opuści. Jeśli wydaje ci się, że nie masz już w sobie siły, to jest to czas w którym najpełniej możesz odpocząć w jego obecności i odczuć, że jego siła doskonali się w twoich słabościach (2 Koryntian 12.9-10).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg gdy doświadczam bólu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries