settings icon
share icon
Pytanie

Czy Bóg może kłamać?

Odpowiedź


Bóg jest święty (Ks. Izajasza 6.3), a ta cecha sprawia, że nie jest możliwe, aby kłamał. Świętość Boga jest Jego moralną i etyczną doskonałością, Jego absolutna integralność odróżnia Go od wszystkich Jego stworzeń. Boża świętość jest zatem związana z Jego transcendentnością. Bóg nie upodabnia się do jakiegokolwiek standardu czystości; On jest standardem. Bóg jest całkowicie święty z nieskończoną czystością niezdolną do tego, by się zmieniła. Ze względu na Jego świętość, gdy przemawia Bóg, On nie będzie i nie może kłamać. On nigdy nie zwodzi; Nigdy nie wypacza ani nie przeinacza tego, co mówi lub robi. Kłamstwo jest sprzeczne z Jego naturą.

Ponieważ Bóg nie może kłamać, Słowo Boże, Biblia jest całkowicie godna zaufania (1 Ks. Królewska 8.56; Psalm 119.160). "Każde słowo Pana jest prawdziwe" (Ks. Przyp. Salomona 30.5). Boży charakter i komunikacja, która wypływa z Jego charakteru jest czystsza niż cokolwiek co może powstać na świecie: "Słowa Pańskie to słowa szczere, wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi, siedmiokroć czyszczone" (Psalm 12.7; tłum. Biblia Tysiąclecia).

Podstawą Bożej obietnicy danej Abrahamowi w Rodzaju 12 była niezmienna natura Boga; to znaczy solidny jak skała atrybut prawdy Boga sprawia, że wszystko, co mówi, jest całkowicie godne zaufania: "Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego, mówiąc: Zaiste, będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary" (Hebrajczyków 6.13-14). Tekst podaje dalej stwierdzenie, że"Bóg nie może kłamać" (Hebrajczyków 6.18; tłum. Biblia Poznańska).

Gdyby Bóg potrafił kłamać, nie byłby transcendentny; w rzeczywistości, byłby taki sam jak my- ludzkość cechuje się tym, że ukrywa, fałszuje i zniekształca prawdę. Ale, "Bóg nie jest jak człowiek, który kłamie, ani jak syn ludzki, który zmienia zdanie. Czyż On mówi coś, a potem tego nie czyni? Czy On zapowiada coś, a później tego nie wypełnia?" (4 Ks. Mojżeszowa 23.19; tłum. Biblia Warszawsko- Praska).

Od samego początku, Bóg nagrodził wiarę w Niego (1 Ks. Mojżeszowa 15.6; Hebrajczyków 11.6). Wiara, czy zaufanie, może być jedynie dobre, jeśli jej obiekt jest godny zaufania. Wiara w nierzetelną osobę czy rzecz jest wadą. Jeśli Bóg mógłby kłamać, to Jego słowa byłyby podejrzane i nie byłby godny naszego zaufania. Ale taki jaki jest, jest całkowicie godny zaufania: "Wierność i prawo są dziełami rąk jego, Wszystkie jego nakazy są niezawodne" (Psalm 111.7).

Jezus, który jest "w postaci Bożej" (Filipian 2.6) jest pełen "łaski i prawdy" (Ew. Jana 1.14). Wszystko to, co Jezus mówił lub czego nauczał było absolutną prawdą. Wszystko to, co czynił odzwierciedlało prawdę. Ludzie, tacy jak Piłat zawsze będą zagubieni w kontekście prawdy (Ew. Jana 18.38), ale Jezus przyszedł, aby "dać świadectwo prawdzie" (werset 37). Jezus w rzeczywistości jest Prawdą (Ew. Jana 14.6). Jezus nie może kłamać, bo Bóg nie może kłamać, i "każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego [Jezusa] głosu" (Ew. Jana 18.37; tłum. Biblia Tysiąclecia).

Bóg, który nie może kłamać charakteryzuje się transcendentną moralną czystością. On również chce czystości moralnej dla swoich dzieci. Bóg nie może kłamać i naśladowcy Chrystusa nie powinni kłamać: "Dlatego też brzydźcie się wszelkim kłamstwem. Niech każdy z was mówi prawdę swemu bliźniemu, bo przecież wszyscy razem jesteśmy członkami tego samego Ciała" (Efezjan 4.25; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). "Panie, kto zamieszka na Twojej świętej górze?" pyta psalmista. Odpowiedź po części jest taka, że Bóg przebywa z tym, "który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w swoim sercu" (Psalm 15.2). Obyśmy miłowali prawdę jak Bóg.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Bóg może kłamać?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries