settings icon
share icon
Pytanie

Co oznacza oddawanie Bogu czci?

Odpowiedź


Ks. Objawienia 4:10-11 opisuje pewną scenę w niebie: „upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddaje pokłon żyjącemu na wieki wieków, i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc: Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone." Słowa przetłumaczone jako „chwała" i „cześć" są ze sobą ściśle powiązane, a w Biblii są one często używane zamiennie. Jednak jest między nimi subtelna różnica. Słowo, które najczęściej przetłumaczone jest jako „chwała" oznacza „coś co posiada wrodzoną, wewnętrzną wartość", podczas gdy słowo tłumaczone jako „cześć" oznacza „postrzeganą wartość; przydawać lub czynić cennym, wartościowym."

Chwała jest wewnętrzną cechą tego kogo się gloryfikuje. O chwale możemy myśleć jako o odbiciu czegoś co rzeczywiście istnieje. Gdy prawdziwie odzwierciedlamy charakter Boga w naszym życiu, to wtedy Go wywyższamy. Wywyższać Boga oznacza również czcić Go za to, kim On prawdziwie jest. Bóg posiada chwałę, ponieważ posiada wrodzoną wartość. Człowiek posiada chwałę, ponieważ został stworzony na obraz i podobieństwo Tego, kto posiada całą chwałę (1 Ks. Mojżeszowa 1:27). Czcimy Boga wtedy, gdy wyrażamy poprzez nasze słowa lub czyny Jego wspaniały charakter lub dzieła. Kształtowanie w nas charakteru Jezusa jest sposobem oddawania Bogu czci, ponieważ w ten sposób pokazujemy Jego atrybuty. Gdy wywyższamy Boga to oddajemy Mu chwałę.

Chwała pochodzi z naszych serc i odnosi się do czegoś lub kogoś, kogo lub co osobiście cenimy. Kolekcjonerzy cenią pewne przedmioty bardziej niż inni. To co inni mogą przeoczyć, może być przez kogoś bardzo cenione i w tym sensie czczone. Czcimy innych ludzi w takim stopniu jak postrzegamy ich pozycję i szczególne możliwości czy zdolności. Mamy czcić innych z powodu ich pozycji, a nie ich osiągnięć. Mamy czcić naszych ojców i matki (5 Ks. Mojżeszowa 5:16; Efezjan 6:1-3), starszych (3 Ks. Mojżeszowa 19:32; 1 Tymoteusza 5:1-2) i tych, którzy mają władzę nad nami (1 Piotra 2:17). Gdy czcimy Boga, wyrażamy nasz szacunek względem Niego oraz odzwierciedlamy Jego chwałę, gdy Go wychwalamy i uwielbiamy.

Biblia przedstawia nam wiele sposobów oddawania Bogu czci i chwały. Okazujemy Mu szacunek i wyrażamy Jego charakter, gdy pozostajemy czyści w sensie seksualnym (1 Koryntian 6:18-20), gdy dajemy nasze pieniądze (Ks. Przypowieści 3:9; 2 Koryntian 8:7; 9:7) i poświęcamy nasze życie Jemu (Rzymian 14:8). Nie wystarczy tylko czcić Go na zewnątrz. Bóg pragnie czci płynącej z naszych serc. „Wyrzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do Mnie tylko w słowach, i sławi Mnie tylko wargami, podczas gdy serce jego jest z dala ode Mnie ..." (Ks. Izajasza 29:13; zobacz także Ew. Mateusza 5-7). Gdy rozkoszujemy się Panem (Psalm 37:4), szukamy Go we wszystkim co robimy (1 Ks. Kronik 16:11; Ks. Izajasza 55:6) i dokonujemy wyborów, które wskazują, że On jest w naszych sercach — wtedy oddajemy Mu najwyższą cześć.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co oznacza oddawanie Bogu czci?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries