settings icon
share icon
Pytanie

Z jakiego powodu Bóg nas kocha?

Odpowiedź


To krótkie pytanie jest jednym z najważniejszych pytań, jakie kiedykolwiek zostało zadane. I żaden człowiek nie jest w stanie w pełni na nie odpowiedzieć. Jedno jest jednak pewne. Bóg nas kocha nie dlatego, że jesteśmy tacy wspaniali ani dlatego, że zasługujemy na jego miłość. Tak naprawdę całkiem odwrotnie. Stan ludzkości od momentu upadku pierwszych ludzi zawsze związany jest z buntem i nieposłuszeństwem Bogu. Jeremiasz 17.9 opisuje stan człowieka tak: "Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne — któż je zgłębi?" Nasz człowiek wewnętrzny jest tak głęboko przesiąknięty grzechem, że nawet nie zdajemy sobie sprawy do jakiego stopnia jesteśmy nim skażeni. Człowiek w swojej grzesznej naturze nie poszukuje Boga, nie kocha Boga i nie pragnie z Nim relacji. Rzymian 3.10-12 dokładnie opisuje stan duchowy grzesznika, człowieka nieodrodzonego duchowo: "jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego." Jak zatem możliwe jest, aby taki święty, sprawiedliwy i doskonały Bóg kochał takich ludzi? Aby to pojąć, musimy zrozumieć coś odnośnie samej natury i charakteru Boga.

1 Jana 4.8 oraz 16 mówi nam, że "Bóg jest miłością." Nigdy nie było ważniejszej deklaracji, aniżeli tej- Bóg jest miłością. To stwierdzenie ma głębokie przesłanie. Bóg nie tylko kocha; On jest miłością. Jego naturą i esencją jego istnienia jest miłość. Miłość przenika jego osobę i wpływa na wszystkie jego atrybuty, nawet na jego gniew i złość. Ze względu na Bożą naturę miłości, On musi okazywać miłość, tak jak przejawia wszystkie swoje cechy, ponieważ czyniąc tak wywyższa swoje imię. Uwielbienie Boga jest najwyższym, najlepszym i najwspanialszym czynem, a zatem naturalne jest, że uwielbienie siebie jest tym, co musi czynić, ponieważ jest najwyższy i najcudowniejszy i zasługuje na pełnię chwały.

Skoro Bożą zasadniczą naturą jest kochanie, to objawia On swoją miłość poprzez wylewanie jej na ludzi, którzy na nią nie zasługują a którzy trwają w buncie przeciwko niemu. Boża miłość nie jest beztroskim, sentymentalnym czy romantycznym uczuciem. Jest to raczej miłość agape, miłość związana z osobistym poświęceniem. On objawił swoje oddanie tej miłości poprzez posłanie swojego Syna na krzyż, aby odkupił winę za nasze grzechy (1 Jana 4.10), poprzez pociągnięcie nas do siebie (Ew. Jana 6.44), poprzez przebaczenie nam naszego buntu przeciwko niemu (Efezjan 1.3-10) i poprzez posłanie swojego Ducha Świętego, aby zamieszkał w nas (Ew. Jana 14.16-17), sprawiając tym samym, że jesteśmy w stanie obdarzyć Go miłością, tak jak On nas umiłował (Ew. Jana 13.34-35). On uczynił to mimo, że nie zasługiwaliśmy na to. "Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami" (Rzymian 5.8).

Boża miłość ma wymiar osobisty. On każdego z nas zna indywidualnie i kocha w sposób osobisty. On jest miłością wszechobecną, która nie ma początku ani końca. To właśnie doświadczenie Bożej miłości odróżnia chrześcijaństwo od wszystkich innych religii. Z jakiego powodu kocha nas Bóg? To wynika z faktu tego, kim jest: "Bóg jest miłością."

EnglishPowrót na polską stronę główną

Z jakiego powodu Bóg nas kocha?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries