settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że Bóg jest z nami?

Odpowiedź


Dobrze jest wiedzieć, że Bóg jest wszechobecny (wszędzie w każdym czasie)- to jest jeden z jego atrybutów. Poza tym, że jest wszechobecny, jest również wszechwiedzący (wie wszystko) oraz wszechpotężny (posiada całą moc) Wraz z Jego wszechobecnością są atrybuty wszechwiedzy (wiedzy o wszystkim) oraz wszechpotęgi (całej mocy). Te koncepcje są zbyt trudne dla nas, aby je w pełni zrozumieć, ale Bóg też to wie (Ks. Izajasza 55.8). Bóg przenika swoje stworzenie i jest wszędzie obecny całą swoją osobą, zrozumieniem i mocą przez cały czas.

Na bardziej osobistym poziomie, Bóg jest obecny wśród wszystkich wierzących, w tym sensie, że Jego Duch Święty zamieszkuje w nas. To przebywanie (Ducha Świętego) może mieć jedynie miejsce, jeśli narodzimy się na nowo (Ew. Jana 3.3). W Ew. Mateusza 28.20 Jezus obiecuje swoim uczniom, "A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata." Jezus również powiedział, że Ojciec przychodzi, aby przebywać z nami: "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać" (Ew. Jana 14.23; tłum. Biblia Tysiąclecia).

W Galacjan 2.20 Paweł mówi, "żyje we mnie Chrystus." Później w Galacjan 3.5 mówi, że Bóg dał nam swojego Ducha. W Galacjan 3.26-27 mówi, że wierzący są "w Chrystusie ochrzczeni" oraz "przyobleczeni" w Chrystusa. (Bóg jest tak blisko jak nasze ubranie!) Galacjan 5 później opisuje owoc Ducha i stwierdza w wersecie 25 (tłum. Biblia Poznańska), "Jeśli żyjemy dzięki Duchowi, postępujemy również zgodnie ze wskazaniami Ducha." Bóg w trzech Osobach Trójcy Świętej przebywa w odrodzonych duchowo wierzących przez cały czas.

Jednym z imion Jezusa jest "Immanuel", co oznacza "Bóg z nami" (Ew. Mateusza 1.23). Gdy Jezus przyszedł na świat, był On rzeczywiście, dosłownie "Bogiem z nami." Ponieważ Bóg jest z nami, wiemy, że nigdy nie będziemy oddzieleni od Jego miłości (Rzymian 8.38-39). Boża obecność zapewnia nas, że możemy wykonać Jego wolę (1 Ks. Kronik 22.17-19). Boża obecność przezwycięża nasz strach, zmartwienie i niezadowolenie (Hebrajczyków 13.5).

Duch Święty, który jest w nas zawsze modli się o nas (Rzymian 8.26). Mamy powiedziane, aby modlić się bez ustanku (1 Tesaloniczan 5.17), co oznacza, że powinniśmy przejawiać postawę modlitwy i przyjmowania, aby modlić się do Boga, jakkolwiek nas prowadzi. On jest bliski swoim dzieciom, wyczulony na ich płacz (Psalm 34.15).

Powinniśmy weryfikować to, czy rzeczywiście podążamy za Panem, naszym Bogiem często upewniając się w Jego Słowie, trwając w relacji z innymi wierzącymi i poszukując bogobojnego duszpasterstwa od pastorów i przyjaciół chrześcijan. Powinniśmy mieć postawę, że jesteśmy w każdym czasie w służbie dla Pana. Duch Święty będzie nas prowadził. Będziemy widzieli Boga w działaniu. Bóg jest żywy i jest blisko. On chce się z nami komunikować i przebywać z nami. Na tym polega radość życia chrześcijańskiego.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że Bóg jest z nami?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries