settings icon
share icon
Pytanie

Czy Bóg sprzeciwia się przyjemności?

Odpowiedź


Niektórzy ludzie wyobrażają sobie Boga jako kogoś, kto jedynie chce osiągnąć jakieś cele i przeciwny jest wszelkiej zabawie czy przyjemnościom w trakcie ich realizacji. Dla tych osób Bóg jest tylko poważny lub jest Bogiem zasad, prawa. Jednak nie jest to dokładny, biblijny obraz Boga.

Bóg stworzył nas ze zdolnością doświadczania przyjemności. Sporo fragmentów Pisma Świętego mówi nam o odczuwaniu radości i przyjemności (na przykład: Psalm 16; Przyp. Salomona 15:13; 17:22). Piękno stworzenia oraz różnorodność ludzi, pokazuje nam, jak bardzo Bóg jest kreatywny. Ludzie lubią spędzać czas na łonie przyrody czy przebywać w towarzystwie różnych osób. To jest dobre i właściwe. Bóg pragnie, aby Jego stworzenie było zadowolone i odczuwało radość.

W Biblii widzimy, że sam Bóg odczuwa przyjemność w różnych rzeczach. Na przykład Ks. Sofoniasza 3:17 mówi, że Bóg cieszy się nami i śpiewa (zobacz np. tłumaczenie Biblii Gdańskiej). Bóg w czasach Starego Testamentu ustanowił różne święta i festiwale. Wydarzenia te zawierały w sobie elementy dydaktyczne, ale były też sposobnością do radosnego świętowania. Pismo mówi dużo o radości- przykładem są Listy do Filipian czy Psalmy. Jezus mówi: „Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały." (Ewangelia Jana 10:10). Słowo „obfitować" niesie w sobie ideę przyjemnego doświadczenia.

Bóg stworzył ciało człowieka w taki sposób, aby mogło odczuwać przyjemność. Kubki smakowe i inne zmysły są dowodem na to, że Bóg nie jest przeciwny przyjemności. Dlaczego jedzenie tak dobrze smakuje? Dlaczego zapach róż jest tak przyjemny? Dlaczego masaż pleców sprawia tyle przyjemności? Ponieważ Bóg tak właśnie chciał i zaplanował. Przyjemność to pomysł Boga.

Czasami myślimy, że gdy chrześcijanie mówią o przyjemności czy radości, to mówią o radości z czytania Biblii, medytacji czy służby. Oczywiście odczuwamy przyjemność i radość w tych czynnościach, ale nie wyklucza to innych aktywności. Bóg stworzył nas do relacji z innymi, do dialogu, interakcji. Zostaliśmy stworzeni by cieszyć się z tego, że jesteśmy Jego dziećmi, używając talentów którymi nas obdarzył oraz uczestnicząc w doświadczaniu przyjemności do których nas zachęca.

Mądrze jest, abyśmy potrafili rozróżnić „przyjemności" do jakich mamy dostęp w naszym życiu. Funkcjonujemy w upadłym świecie, gdzie to co było wspaniałym bożym darem, zostało wypaczone. To, że inni uważają coś za przyjemne nie oznacza, że przynosi Bogu radość (zobacz Galacjan 5:19-21; Kolosan 3:5-10; 1 Koryntian 6:12-17). Gdy rozważymy „przyjemności" świata, odkryjemy, że nie są one dla nas zdrowe lub przestają być przyjemne na dłuższą metę. Syn marnotrawny rozkoszował się grzechem, dopóki nie skończyły mu się pieniądze; odkrył, że przyjemność grzechu jest ulotna (Ew. Łukasza 15:11-17). To są fałszywi przyjaciele — zostawiają nas pustymi i pełnymi tęsknoty.

Ważnym jest, abyśmy zobaczyli, że celem naszego życia nie jest przyjemność sama w sobie. Hedonizm jest fałszywą filozofią. Jesteśmy stworzeni abyśmy rozkoszowali się Bogiem (Psalm 37:4) oraz przyjmowali z wdzięcznością wszystkie dobre rzeczy, którymi nas obdarza. A najważniejsze jest to, że zostaliśmy stworzeni do bliskiej więzi z Bogiem.

Nie, Bóg nie sprzeciwia się przyjemności. On sprzeciwia się przyjemnościom, która zajmują Jego miejsce w naszym życiu. Czasami jesteśmy wzywani do tego, abyśmy powstrzymywali się na jakiś czas od różnych przyjemności, aby skupić się na wspanialszej przyjemności- Bożym Królestwie. Nie będziemy zawiedzeni. Dla tych, którzy szukają Jego i Jego sprawiedliwości, Bóg przygotował „wieczną przyjemność" (Psalm 16:11).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Bóg sprzeciwia się przyjemności?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries