settings icon
share icon
Pytanie

Czy jest coś, czego Bóg nie może uczynić?

Odpowiedź


W bezchmurną noc popatrz na gwiazdy na niebie. 1 Ks. Mojżeszowa 1 relacjonuje, że Bóg uczynił każdą z nich! Wyobraź sobie moc w jednej z gwiazd! Ale nie chodzi jedynie o surową moc. W naszym wszechświecie dostrzegamy inteligencję i projekt, aż do najmniejszej nici DNA, aż do najmniejszej cząsteczki subatomowej. Boża moc i mądrość przekraczają nasze zrozumienie. Dlatego Pan powiedział do Abrahama w 1 Ks. Mojżeszowej 18.14: "Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana?" Z tego powodu Pan zapytał Mojżesza, gdy ten podważał to, jak Bóg mógł zapewnić mięso dla kilku milionów Izraelitów na pustyni, "Czy ręka Pana jest na to za krótka?" (4 Ks. Mojżeszowa 11.23). Z tego powodu Jonatan powiedział swojemu giermkowi, że Pan nie potrzebuje wielu żołnierzy, aby odnieść zwycięstwo (1 Ks. Samuela 14.6).

Ks. Jeremiasza 32.17 stwierdza, "Ach, Wszechmocny Panie! Oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem; nie ma nic niemożliwego dla ciebie." Nawet w rzeczywistości duchowej, ci, którzy wydają się najdalej od zbawienia nie są poza zasięgiem Jego możliwości zbawienia/ uratowania ich (Ew. Marka 10.25-27). I na tyle wielka, na ile wielka jest Jego moc, Jego miłość i miłosierdzie są tak samo wielkie... nawet do tego stopnia, że jest On chętny posłać swojego Syna, aby umarł na krzyżu Kalwarii jako okup za grzeszną ludzkość. Uczynił tak, aby On w całkowitej sprawiedliwości, mógł przebaczyć tym, którzy odwrócą się od polegania na sobie samym i od grzechu, aby polegać na Chrystusie i Jego dokończonemu dziełu. Ew. Jana 3.16 znany werset, mówi o Bożej, wielkiej miłości: "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." Ta miłość nie była tylko dla "dobrych" ludzi (zresztą nie ma takich), ale dla nas... upadłych, grzesznych, nie dających się kochać, zbuntowanych ludzi (Rzymian 3.10-23)... a mimo to, On postanowił otoczyć nas swoją miłością (Rzymian 5.6-10), gdy na to nie zasługiwaliśmy.

Jedyną rzeczą, którą Bóg nie może uczynić, to postępować wbrew swojemu charakterowi i naturze. Na przykład, Tytusa 1.2 stwierdza, że nie może kłamać. Ponieważ jest święty (Ks. Izajasza 6.3; 1 Piotra 1.16) nie może zgrzeszyć. Ponieważ jest sprawiedliwy, nie może po prostu przeoczyć grzechu. Ponieważ Chrystus zapłacił karę za grzech, teraz jest w stanie przebaczyć tym, którzy zwrócą się do Chrystusa (Ks. Izajasza 53.1-12; Rzymian 3.26).

Prawdziwie nasz Bóg jest wspaniałym Bogiem... niezmiennym, wiecznym, nieograniczonym w swojej mocy, w majestacie, w wiedzy, w mądrości, w miłości i w świętości. Ale jesteśmy bardzo podobni do Izraelitów, którzy- nawet po tym jak widzieli stale przejawy Bożej mocy i miłości, wątpliwi zarówno w Jego miłość jak i moc, gdy stawali twarzą w twarz z nowymi próbami w swoim życiu (np. 3 Ks. Mojżeszowa 13-14). Oby Bóg pozwolił nam wywyższyć Go naszą zależnością od Niego i zaufaniem w Nim, przechodząc następne "kryzysy", bo On jest "niezawodną pomocą w ucisku" (Psalm 46.2; tłum. Biblia Poznańska).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy jest coś, czego Bóg nie może uczynić?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries