Maswali kuhusu Bibilia


Biblia ni nini?

Je, biblia kweli ni neno la Mungu?

Bibilia inaweza tumika siku hizi?

Je! Inamaanisha nini kuwa Bibilia ni pumzi ya Mungu?

Je! Bibilia ina kasoro, au kujipinga au kujichanganyisha?

Ni njia gani nzuri ya kusoma Bibilia?

Ni kwa nini tuisome/tuichunguze Bibilia?

Ni namna gani na ni lini vitabu vyote vya Bibilia viliwekwa pamoja?

Ni akina nani walikuwa waandishi wa vitabu vya Biblia?

Kwa nini ni muhimu kuamini kuwa Biblia haina kasoro?

Je, kuna uwezekano kwamba vitabu zaidi vinaweza kuongezwa kwa Biblia?

Kanoni ya maandiko ni gani?

Je, Biblia limeharibika, ilibadilika, mwisho, marekebisho, au kuchezewa?

Agano la Kale dhidi ya Agano Jipya – kuna tofauti gani?

Kwa nini Mungu alitupatia vitabu vinne vya Injili?

Je, ni lazima niami kuwa Biblia haina makosa ili niokolewe?

Ni vitabu gani vilivyopotea katika Biblia?

Kwa nini tutafiti Agano la Kale?

Ni mahali gani pazuri pa kuanzia kusoma Biblia?

Je, maandiko ya Mtume Paulo yana upako (angalia 1 Wakorintho 7:12)?

Je, ibada ya kubarikiwa kwa Kristo ni gani?

Tunawezaje kujua nini sehemu gani za Biblia zinatumika kwetu leo?

Kwa nini kuna mchanganyiko mwingi kuhusu mafundisho ya Biblia?

Je, inerrancy ya Biblia inatumika tu kwa maandiko ya awali?

Je, tunaweza kutafsiri Biblia kama halisi?

Je, nini mafundisho ya kibiblia ya mwanga?

Je, tarakimu ya kibiblia ni nini?

Tunawezaje kuamua ni vitabu gani vilivyomo katika Biblia tangu Biblia haisemi vitabu vyenye Biblia?

Kwa nini ni muhimu kujifunza Biblia katika muktadha? Ni nini mbaya kwa kuchukua mstari nje ya muktadha?

Je, umoja wa Injili ni nini?

Kwa nini Biblia inaitwa Biblia Takatifu?

Watu walijuaje kuhusu Mungu kabla ya Biblia?

Je, miujiza katika Biblia itachukuliwa halisi?

Je, ni majina gani tofauti na majina ya Biblia?

Je, Torati ni nini?

Je, mafundisho ya kuhifadhi ni ya Kibiblia?

Je! Kuna ushahidi wa msukumo wa Biblia?

Je, onyo la Ufunuo 22: 18-19 linahusu Biblia nzima au kitabu cha Ufunuo tu?

Nini mafundisho ya kutosha kwa Maandiko? Ina maana gani kwamba Biblia inatosha?

Upanga wa Roho ni nini?

Kwa nini kuelewa Biblia ni muhimu?

Kwa nini ni vigumu kuelewa Biblia?

Tunajuaje kwamba Biblia ni Neno la Mungu, na sio la Apocrypha, Korani, Kitabu cha Mormon, nk?

Siri ni gani ya kutumia Biblia katika maisha yangu?

Je! Biblia ina mafumbo?

Inamaanisha nini kwamba Bibilia haina kosa? Ni nini maana ya biblia kutokuwa na kosa?

Biblia inapaswa kuwa na ushawishi mkubwa wa aina gani juu ya jamii?

Ni kwa nini kuikariri Biblia ni muhimu?

Ninawezaje kujua kama Biblia siyo hadithi tu?

Je! Biblia ni ya kuaminika?

Je! Unaweza kunipa ratiba ya msingi ya Biblia?

Je, utafsiri wa kibiblia ni nini?

Kuna aina zipi tofauti za fasihi za kibiblia?

Je, taipolojia ya kibiblia ni nini?

Ni vitabu gani vya Biblia? Ina maana gani kwamba Biblia inajumuisha vitabu tofauti?

Mabua ya Bahari ya Kifo ni nini, na kwa nini ni muhimu?

Je! Biblia ni hekaya tu?

Injili za Kiroho ni gani?

Ina maana gani kwamba Biblia ni pumzi ya Mungu?

Nini tofauti za nadharia za msukumo wa kibiblia?

Je, Biblia ya awali bado iko?

Ni maswali gani maarufu / muhimu katika Biblia?

Je! Ni nini hadithi ya Agano Jipya?

Je! Ni nini hadithi ya Agano la Kale?

Uhakiki wa maandishi — ni nini?

Je! Mchakato wa kutafsiri unaathiri vipi msukumo, upungufu, na uhakika wa Biblia?

Kwa nini niamini Biblia?


Maswali kuhusu Bibilia