settings icon
share icon
Swali

Tunajuaje kwamba Biblia ni Neno la Mungu, na sio la Apocrypha, Korani, Kitabu cha Mormon, nk?

Jibu


Swali ambalo (ikiwa lolote) ni kwamba kama maandishi ya dini ni neno la kweli la Mungu ni muhimu sana. Ili kuepuka mawazo ya mviringo, swali la kwanza lazima tuulize ni: tunawezaje kujua kama Mungu aliwasiliana kwanza? Naam, Mungu angehitaji kuwasiliana kwa namna ambazo watu wanaweza kuelewa, lakini pia inamaanisha kwamba watu wanaweza kuunda ujumbe wao wenyewe na kudai tu kwamba ulitoka kwa Mungu. Kwa hiyo, inaonekana kuwa ya busara kufikiri kwamba kama Mungu alitaka kuthibitisha mawasiliano yake, Yeye angethibitisha kwa namna ambayo haiwezi kupiwa chapa na watu wa kawaida — kwa maneno mengine, kwa miujiza. Hii hupunguza uwanja kwa kiasi kikubwa.

Zaidi ya ushahidi wa usahihi wa Biblia (ushahidi wa mantiki) na uhistoria wake (ushahidi wa akiolojia), ushahidi muhimu zaidi ni ule wa msukumo wake. Uamuzi wa kweli wa madai ya Biblia kuwa ukweli ulioongozwa kabisa ni katika ushahidi wake usio wa kawaida, ikiwa ni pamoja na unabii. Mungu alitumia manabii kuzungumza na kuandika Neno Lake na Mungu anatumia miujiza kama unabii uliotimizwa ili kuthibitisha wajumbe Wake. Kwa mfano, katika Mwanzo 12: 7, Mungu anaahidi kuwa nchi ya Israeli itakuwa ya Ibrahimu na wazao wake. Mwaka wa 1948 Israeli ilirudishwa kwa Wayahudi kwa mara ya pili katika historia. Hii inaweza kuonekana si la kushangaza mpaka utambue kwamba hakuna taifa katika historia ya dunia imetawanywa kutoka nchi yake na kurudi! Israeli imeifanya mara mbili. Kitabu cha Danieli kinatabiri kwa usahihi kuja kwa falme nne kuu kutoka Babiloni, hadi Medo-Persia, hadi Ugiriki, hadi Roma karne kabla ya baadhi ya falme hizo kuja kwenye eneo hilo na maelezo kuhusu jinsi wataweza kutawala na kuvunjika. Hii inajumuisha utawala wa Alexander Mkuu na Antiochus Epiphanies.

Katika Ezekieli 26 tunaweza kuona maelezo ya kushangaza jinsi jiji la Tiro lilivyoangamizwa, jinsi litakavyovunjika, na jinsi uchafu wake utatupwa ndani ya bahari. Wakati Alexander Mkuu alipokwenda eneo hilo, alikutana na kundi la watu lililofungwa kwenye mnara kwenye kisiwa kando ya pwani karibu na hapo. Hakuweza kuvuka bahari, kwa hivyo hakuweza kupigana na wale walio katika mnara. Badala ya kuwasubiri, mshindi huyo mwenye kiburi aliambia jeshi lake kutupa mawe ndani ya bahari na kujenga daraja la ardhi hadi kwa mnara. Ilifanya kazi. Jeshi lake likavuka bahari na kuwangoa wakazi wa ngome. Lakini alipata wapi mawe mengi? Mawe yaliyotumiwa kwa daraja la ardhi yalikuwa ni vifusi vilivyobaki kutoka mji wa Tiro. . . mawe yake yalitupwa baharini!

Kuna unabii mwingi kuhusu Kristo (zaidi ya 270!) Kwamba itachukua zaidi ya skrini chache cha nafasi ya kuandika orodha yote. Zaidi ya hayo, Yesu hakuwa na udhibiti juu ya mengi yao kama mahali pa kuzaliwa kwake au wakati wa kuzaliwa. Pili, hali mbaya ya mtu mmoja kutimiza ajali hata 16 ya hizi ni 1 kati ya 10 ^ 45. Hiyo ni ngapi? Kwa kulinganisha, kuna chini ya 10 ^ 82 chembe katika ulimwengu wote! Na Yesu, ambaye alithibitisha Biblia kama Neno la Mungu, alithibitisha uaminifu wake na uungu kwa kufufuka kwake (ukweli wa kihistoria haupuuzwi kwa urahisi).

Sasa fikiria Korani — mwandishi wake, Muhammad, hakufanya miujiza ya kuimarisha ujumbe wake (hata wakati alipoulizwa na wafuasi wake — Sura 17: 91-95; 29: 47-51). Tu katika tamaduni nyingi baadaye (Hadith) hufanya miujiza yoyote inayokiziwa hata kuonyesha na haya yote ni wazo tu (kama Muhammad kukata mwezi nusunusu) na kuwa na ushuhuda ambao hauko wa kuaminika ili kuthibitisha hilo. Zaidi ya hayo, Kurani hufanya makosa ya kihistoria ya wazi. Waislamu wanaamini Biblia ina msukumo lakini iko na makosa fulani kutoka kwa uhariri (Sura 2: 136 vile vile Sura ya 13, 16, 17, 20, 21, 23, 25). Swali ambalo hawawezi kujibu kikamilifu ni: "Biblia iliharibiwa lini?" Ikiwa wanasema kabla ya 600 A.D. basi Korani inawezaje kuwaonya waumini kuiisoma? Ikiwa wanasema ni baada ya 600 A.D., basi wametoka nje ya sufuria ya kukaanga na kuingia kwenye moto, kwa maana hatuna shaka kabisa usahihi wa maandishi ya kibiblia kutoka angalau karne ya tatu mbele. Hata kama Ukristo ulikuwa uongo, Kurani bado ina shida isiyoweza kushindwa kwa sababu inafanya hukumu dhidi ya Wakristo kwa kuamini mambo ambayo hawana (wala hawajawahi) kuamini. Kwa mfano, Korani inafundisha kwamba Wakristo wanaamini Utatu ni Baba, Mama (Maria), na Mwana (Sura 5: 73-75, 116), na Korani pia inafundisha kwamba Wakristo wanaamini kwamba Mungu alifanya mapenzi na Maria ili kupata mwana (Suras 2: 116; 6: 100-101; 10:68; 16:57; 19:35, 23:91; 37: 149-151; 43: 16-19). Ikiwa Korani ni kweli kutoka kwa Mungu, basi lazima iwezekanavyo kuwa na taarifa sahihi kwa kile Wakristo wanaamini.

Joseph Smith, mwandishi wa Kitabu cha Mormon, alijaribu kufanya miujiza kama vile unabii (mtihani kwa nabii wa kweli katika Kumbukumbu la Torati 18: 21-22) lakini alishindwa mara kadhaa. Alitabiri juu ya kuja kwa pili kwa Kristo katika Historia ya Kanisa (Hc) 2: 382. Joseph Smith alihubiri kwamba kuja kwa Bwana kungekuwa katika miaka 56 (karibu 1891). Kuja kwa pili hakukutokea mwaka wa 1891, na Kanisa la Mormon alikudai kwamba lilifanyika. Wala haijawahi tokea tangu. Pia alitabiri kwamba miji kadhaa itaangamizwa katika Mafundisho na Maagano (D & C) 84: 114-115. New York, Albany na Boston zilipaswa kuharibiwa ikiwa wangekataa injili kulingana na Smith. Joseph Smith mwenyewe alienda New York, Albany, na Boston na kuhubiri huko. Miji hii haikubali injili yake, lakini haijaharibiwa. Unabii mwingine wa uongo wa Joseph Smith ulikuwa ni "MWISHO WA MATAIFA YOTE" katika D & C 87 kuhusu uasi wa Carolina Kusini katika vita kati ya majimbo. Kusini ilitakiwa kuomba msaada kwa Uingereza, na kama matokeo vita vingemwawa juu ya mataifa yote; watumwa wataasi; Wakaazi wa dunia wataomboleza; njaa, mapigo, tetemeko la ardhi, radi, umeme, na mwisho kamili wa mataifa yote ingetokea. Kusini mwishowe waliasi katika mwaka wa 1861, lakini watumwa hawakuinuka, vita havikutiwa juu ya mataifa yote, hapakuwa na njaa duniani kote, mapigo, tetemeko la ardhi, nk, na hapakuwa na "mwisho wa mataifa yote."

Mkusanyiko wa maandiko ambayo wasio wakristo wiliita Apocrypha (maandishi yaliyofichwa), Wakatoliki wa Roma huita vitabu vya torati (baadaye au sharia ya pili). Vitabu hivi viliandikwa kati ya 300 B.C. na 100 A.D., kipindi cha uiano wa agano kati ya maandiko yaliyofunuliwa ya Manabii wa Mungu katika Agano la Kale na wale wa Mitume na wanaoishi katika Agano Jipya. Hizi zilikuwa zimekubaliwa kwa "uhakika" ndani ya Biblia na Kanisa la Katoliki la Kirumi mwaka wa 1546 katika Baraza la Trent. Sasa Apocrypha itakuwa imefunikwa chini ya ushahidi wa Biblia kama maandiko haya yalikuwa na msukumo kweli — lakini ushahidi unaonekana kuonyesha kuwa si kweli. Katika Biblia tunapata manabii wa Mungu ambao ujumbe wao umeidhinishwa na miujiza au unabii unaotimika, na ujumbe wao unakubaliwa mara moja na watu (Kumbukumbu 31:26, Yoshua 24:26, 1 Samweli 10:25, Danieli 9: 2; Wakolosai. 4:16; 2 Petro 3: 15-16). Kile tunachopata katika apokirifa ni kinyume tu — hakuna kitabu cha Apocrypha kilichoandikwa na nabii. Hakuna kati ya vitabu hivi vilijumuishwa katika Maandiko ya Kiebrania. Hakuna uthibitisho wa mwaandishi wa kitabu chochote cha Apocrypha. Hakuna kitabu cha Apocrypha kinachojulikana kwa mamlaka na waandishi wa Biblia wa baadaye. Hakuna unabii uliotimizwa katika kitabu chochote cha Apocrypha. Hatimaye, Yesu, ambaye alinukuu kutoka kila sehemu ya Maandiko ya Agano la Kale, kamwe hakunukuu kutoka kwenye Apocrypha. Wala hakuna hata mmoja wa wanafunzi wake.

Biblia kwa umbali huu imeshinda chimbuko lolote linaloshindana kuwa ufunuo wa Mungu kwamba kama sio Neno la Mungu, inaonekana kuwa haiwezekani kuchagua kati ya mabaki. Ikiwa Biblia siyo Neno la Mungu, basi tumeachwa bila vigezo vya wazi ambavyo tutajua nini kinachoweza kuwa.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Tunajuaje kwamba Biblia ni Neno la Mungu, na sio la Apocrypha, Korani, Kitabu cha Mormon, nk?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries