Je, tarakimu ya kibiblia ni nini?


Swali: "Je, tarakimu ya kibiblia ni nini?"

Jibu:
Tarakimu ya Kibiblia ni utafiti wa nambari katika Biblia. Nambari mbili ambazo zimerudiwa zaidi mara kwa mara katika Biblia ni 7 na 40. Namba 7 inaashiria kukamilika au ukamilifu (Mwanzo 7: 2-4; Ufunuo 1:20). Mara nyingi huitwa "namba ya Mungu" tangu Yeye ndiye peke yake ambaye ni mkamilifu na kamili (Ufunuo 4: 5; 5: 1, 5-6). Namba 3 pia inafikiriwa kuwa ni namba ya ukamilifu wa Mungu: Utatu unajumuhisha Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu.

Namba 40 inaelewa mara nyingi kama "namba ya majaribio au majaribio." Kwa mfano, Waisraeli walizunguka kwa miaka 40 (Kumbukumbu la Torati 8: 2-5); Musa alikuwa juu ya mlima kwa siku 40 (Kutoka 24:18); Yona alionya Niniva kwamba hukumu itaanguka baada ya siku 40 (Yona 3: 4); Yesu alijaribiwa kwa siku 40 (Mathayo 4: 2); kulikuwa na siku 40 kati ya ufufuo wa Yesu na kupaa kwake (Matendo 1: 3). Namba nyingine iliyorudiwa katika Biblia ni 4, ambayo ni namba ya uumbaji: kaskazini, kusini, mashariki, magharibi; misimu minne. Namba 6 inadhaniwa kuwa namba ya mtu: mtu aliumbwa siku ya 6; mtu anafanya kazi siku 6 tu. Mfano mwingine wa Biblia ukitumia namba kuashiria kitu ni katika Ufunuo sura ya 13, ambayo inasema namba ya Mpinga Kristo ni 666.

Ikiwa nambari hizo zina au hazina maana bado zinajadiliwa. Biblia kwa kweli inaonekana kutumia nambari katika mifumo au kufundisha ukweli ya kiroho. Hata hivyo, watu wengi huweka umuhimu sana juu ya "tarakimu ya kibiblia," wakijaribu kupata maana maalum ya kila namba katika Biblia. Mara nyingi, namba katika Biblia ni namba tu. Mungu hatuiti sisi kutafuta maana ya siri, ujumbe wa siri, au kanuni katika Biblia. Kuna zaidi ya ukweli wa kutosha katika Maandiko ili kukidhi mahitaji yetu yote na kutufanya "kamili na vifaa vizuri kwa kila kazi njema" (2 Timotheo 3:16).

English
Rudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, tarakimu ya kibiblia ni nini?

Jua jinsi ya ...

kutumia milele na MunguPata msamaha kutoka kwa Mungu