settings icon
share icon
Swali

Je! Ni nini hadithi ya Agano Jipya?

Jibu


Miaka mia nne baada ya Mungu kuzungumza na nabii Malaki, Mungu aliongea tena. Ujumbe ulikuwa kwamba unabii wa Malaki 3:1 ulikuwa ukamilike hivi karibuni, kwamba nabii alikuwa atayarishe njia kwa ajili ya Bwana. Masihi alikuwa njiani.

Nabii huyo aliitwa Yohana. Masihi aliitwa Yesu, aliyezaliwa na bikira aitwaye Maria. Yesu alikua kama Myahudi mwangalifu. Alipokuwa na umri wa miaka thelathini, alianza huduma yake ya umma kwa Israeli. Yohana alikuwa akihubiri juu ya Ufalme wa Kimasihi ujao na kubatiza wale walioamini ujumbe wake na kutubu dhambi zao. Wakati Yesu alikuja kubatizwa, Mungu alisema kwa kusikika na Roho Mtakatifu alikuja wazi juu ya Yesu, kumtambua kuwa ni Masihi aliyeahidiwa. Kutoka wakati huo, huduma ya Yohana ilisawajika, baada ya kutimiza kusudi lake la kutambulisha Kristo kwa ulimwengu (Mathayo 3).

Yesu aliwaita wanafunzi kumi na wawili kutoka kazi mbalimbali ya maisha, akawapa nguvu kwa ajili ya huduma, na kuanza kuwafundisha. Yesu alipokuwa akitembea na kuhubiri, aliwaponya wagonjwa na kufanya miujiza mingine mingi ambayo ilithibitisha ujumbe Wake. Huduma ya kwanza ya Yesu iliona ukuaji mkubwa. Umati mkubwa uliingiwa na hofu kwa miujiza na kushangazwa na mafundisho Yake, wakamfuata kila mahali alipoenda (Luka 9:1; Mathayo 19:2).

Si kila mtu alipendezwa na Yesu, hata hivyo. Viongozi wa kisiasa na wa kidini wa jumuiya ya Kiyahudi walichukia mafundisho ya Yesu kwamba sheria zao na mila hazikuwa njia ya wokovu. Walimkabili Yesu mara nyingi, na Yesu aliongea juu yao waziwazi kama wanafiki. Mafarisayo waliona miujiza ya Yesu lakini waliihusisha na kazi ya shetani badala ya kumpa Mungu utukufu (Mathayo 12:24; 15:3; Mathayo 23).

Umati uliomfuata Yesu ulikua kwa uchache, vile ilikuwa dhahiri kwamba Yesu hakuwa na nia ya kujifanya kuwa mfalme au ya kupindua wadhalimu wa Kirumi. John alikamatwa na hatimaye kuuliwa gerezani. Yesu alianza kuzingatia zaidi juu ya wanafunzi Wake kumi na wawili, wengi wao walikubali kwamba alikuwa Mwana wa Mungu. Mmoja tu ndiye hakuamini; jina lake lilikuwa Yuda, na alianza kutafuta njia ya kumsaliti Yesu kwa mamlaka (Yohana 6:66; Mathayo 16:16; 26:16).

Katika safari yake ya mwisho kwenda Yerusalemu, Yesu aliadhimisha Pasaka pamoja na wanafunzi Wake. Usiku huo, wakati wa sala, Yuda aliongoza kundi la watu walio na silaha kwa Yesu. Yesu alikamatwa na kulazimishwa kupitia mfululizo wa majaribio ya dhihaki. Alihukumiwa kufa kwa kusulubiwa na gavana wa Kirumi, ambaye hata hivyo alikiri kwamba Yesu alikuwa mtu asiye na hatia. Yesu alisulubiwa. Wakati wa kifo chake, kulikuwa na tetemeko la ardhi kubwa. Mwili wa Yesu ulichukuliwa kutoka msalabani na haraka ukazikwa kaburi lililokuwa karibu (Luka 22:14-23, 39-53; Marko 15:15, 25; Mathayo 27:51; Yohana 19:42).

Siku ya tatu baada ya kifo cha Yesu, kaburi la Yesu liligunduliwa kuwa tupu, na malaika walitangaza kwamba Amefufuka. Yesu kisha akawatokea wanafunzi Wake katika mwili na kukaa pamoja nao wakati wa siku arobaini zilizofuata. Mwishoni mwa wakati huo, Yesu aliwapa mamlaka mitume na kupaa mbinguni huku wakiangalia (Luka 24:6, 24; Yohana 21:1, 14; Matendo 1:3-9).

Siku kumi baada ya Yesu kupaa mbinguni, wanafunzi wapatao 120 walikusanyika huko Yerusalemu, wakiomba na kumngojea Roho Mtakatifu, aliyeahidiwa na Yesu kuja. Siku ya Pentekoste, Roho aliwajaza wanafunzi, akiwapa uwezo wa kuzungumza kwa lugha ambazo hawajawahi kujifunza. Petro na wengine walihubiri katika mitaa ya Yerusalemu, na watu 3,000 waliamini ujumbe kwamba Bwana Yesu alikufa na kufufuka tena. Wale ambao waliamini walibatizwa kwa jina la Yesu. Kanisa lilianza (Matendo 2).

Kanisa la Yerusalemu liliendelea kukua kama mitume walifanya miujiza na kufundisha kwa nguvu kubwa. Hata hivyo, waumini wapya walikabiliana na mateso, yaliyoongozwa na Mfarisayo kijana aitwaye Sauli. Waumini wengi walilazimika kuondoka Yerusalemu, na walipokuwa wakienda, walieneza habari njema ya Yesu kwenye miji mingine. Mikutano ya waumini ilianza kuongezeka katika jamii zingine (Matendo 2:43; 8:1, 4).

Mojawapo ya maeneo ambayo yalipokea injili ilikuwa Samaria. Kanisa la Yerusalemu lilimtuma Petro na Yohana Samaria ili kuthibitisha ripoti walioisikia juu ya kanisa huko. Wakati Petro na Yohana walipofika, walishuhudia kuja kwa Roho Mtakatifu kwa Wasamaria kwa njia ile ile aliyowajia wao. Bila shaka, kanisa lilienea Samaria. Hivi karibuni baada ya hapo, Petro alishuhudia Roho Mtakatifu akija juu ya jemadari wa Kirumi na nyumba yake; Kwa hivyo, kanisa lilikuwa likienea kwa ulimwengu wa Mataifa pia (Matendo 8:14-17; 10:27-48).

Yakobo, mmoja wa wanafunzi kumi na wawili, aliuawa huko Yerusalemu. Sauli alikuwa na mipango wa kuchukua chuki yake kwa Wakristo Dameski, lakini kwa njia Yesu alimtokea katika maono. Mtesaji wa zamani wa kanisa alibadilishwa kuwa mhubiri motomoto wa Kristo. Miaka michache baadaye, Sauli/Paulo akawa mwalimu katika kanisa la Antiokia. Walipokuwa huko, yeye na Barnaba walichaguliwa na Roho Mtakatifu kuwa "wajumbe wa kigeni" wa kwanza duniani, na waliondoka kwenda Kipro na Asia Ndogo. Paulo na Barnaba walipitia mateso mengi sana na shida katika safari yao, lakini watu wengi waliokolewa-ikiwa ni pamoja na kijana aliyeitwa Timotheo-na makanisa yalianzishwa (Matendo 9:1-22; 12:1-2; 13-14).

Kurudi Yerusalemu, swali liliibuka juu ya kukubaliwa kwa Mataifa katika kanisa. Je, Wakristo wa Mataifa (wapagani wa zamani) wangepewa nafasi sawa kama Wakristo Wayahudi, ambao walikuwa wameiweka Sheria maisha yao yote? Hasa zaidi, waumini wa Mataifa wanapaswa kutahiriwa ili wapate kuokolewa? Baraza likutana Yerusalemu ili kuzingatia swali hili. Petro na Paulo wote walitoa ushuhuda wa jinsi Mungu alivyowapa Roho Mtakatifu kwa waumini wa Mataifa bila kanuni ya kutahiriwa. Uamuzi wa halmashauri ni kwamba wokovu ni kwa neema kwa njia ya imani na kwamba kutahiriwa hakukuwa muhimu kwa wokovu (Matendo 15:1-31).

Paulo aliendelea safari nyingine ya kimisionari, akiambatana na Sila wakati huu. Alipokuwa njiani, Timotheo alijiunga nao, vile alifanya daktari aitwaye Luka. Kwa amri ya Roho Mtakatifu, Paulo na kundi lake waliondoka Asia Ndogo na wakaenda Ugiriki, ambapo makanisa mengi zaidi yalianzishwa huko Filipi, Thesalonike, Korintho, Efeso, na miji mingine. Baadaye, Paulo aliendelea safari ya tatu ya kimishonari. Njia yake ya operesheni ilikuwa karibu kila mara sawa-kuhubiri katika sinagogi ya jiji kwanza, akiwasilisha injili kwa Wayahudi katika kila jamii. Kwa kawaida, alikataliwa katika masinagogi, na angeweza kuchukua ujumbe kwa Mataifa badala yake (Matendo 15:40-21: 17).

Kinyume na maonyo ya marafiki, Paulo alifanya safari kwenda Yerusalemu. Huko, alishambuliwa na kundi la watu wakiwa na nia ya kumwua. Aliokolewa na jeshi la Kirumi na kuhifadhiwa katika kifungo cha kujikinga kwa kambi. Paulo alisimama mashtaka mbele ya Sanhedrin huko Yerusalemu, lakini mahakama ilianza machafuko, na Paulo akapelekwa Kaisaria ili kuhukumiwa mbele ya hakimu wa Kirumi. Baada ya miaka kadhaa huko Kaisarea, Paulo alimwomba Kaisari, kama ilivyokuwa haki yake chini ya sheria ya Kirumi (Matendo 21:12, 27-36; Matendo 23:1-25: 12).

Paulo alipelekwa Roma kama mfungwa katika meli, na Luka akaambatana naye. Kwenye njia, dhoruba kali ilivunja meli, lakini kila mtu aliyeingia ndani akalifika salama kwenye kisiwa cha Malta. Huko, Paulo alifanya miujiza ambayo ilikuwa imepata makini ya gavana wa kisiwa hicho. Tena, injili ilienea (Matendo 27:1-28: 10).

Alipofika Roma, Paulo alifungwa kifungo cha nyumbani. Marafiki zake wangeweza kumtembelea, na alikuwa na kiasi fulani cha uhuru wa kufundisha. Walinzi wengine wa Kirumi waligeuzwa, na hata baadhi ya nyumba ya Kaisari waliamini katika Yesu (Matendo 28:16, 30-31; Wafilipi 4:22).

Wakati Paulo alikuwa amefungwa Roma, kazi ya Mungu iliendelea katika ulimwengu wa Mediterania. Timotheo alihudumu huko Efeso; Tito alisimamia kazi katika Krete; Apolo alitumikia Korintho; Petro, labda, alienda Roma (1 Timotheo 1:3; Tito 1:5; Matendo 19:1, 1 Petro 5:13).

Wengi wa mitume waliuawa kwa imani yao katika Kristo. Mtume wa mwisho alikuwa Yohana ambaye, kama mtu mzee, alitorokea kisiwa cha Patmo. Hapo, alipokea ujumbe kutoka kwa Bwana Yesu kwa makanisa na maono ya nyakati za mwisho ambayo aliandika kama kitabu cha Ufunuo (Ufunuo 1:9, 4, 19).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je! Ni nini hadithi ya Agano Jipya?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries