settings icon
share icon
Swali

Tunawezaje kuamua ni vitabu gani vilivyomo katika Biblia tangu Biblia haisemi vitabu vyenye Biblia?

Jibu


Ikiwa Maandiko yatakuwa mamlaka yetu pekee, ni kwa mamlaka gani tunajua ni vitabu gani vilivyomo katika Biblia — kwa vile Biblia haielezei vitabu ambavyo vinapaswa kuwa katika Biblia? Hii ni swali muhimu sana, kwa sababu mnyororo ni ngumu tu kama kiungo chake dhaifu. Katika mnyororo wa mawasiliano kutoka kwa Mungu kwa wanadamu, kuna kiungo dhaifu? Ikiwa ndio, basi mnyororo wote unashindwa, na mawasiliano hatimaye hayawezi kuaminika.

Zingatia "viungo" mbalimbali vinavyojumuisha mawasiliano ya Mungu kwetu: kwanza inakuja hamu ya Mungu kuwasiliana. Hii ilitiwa mizizi katika upendo wake, kwa jambo la upendo zaidi Mungu mzuri anaweza kufanya ni kujidhihirisha Mwenyewe kwa uumbaji wake. Baadaye inakuja upeo halisi wa Neno la Mungu kupitia waandishi wa kibinadamu. Hii ilihusisha mchakato Biblia inaita "msukumo," ambayo Mungu alipumwua maneno ambayo wakala wa wanadamu waliandika (2 Timotheo 3:16). Baada ya hapo, inakuja usambazaji, kama Neno lilipotolewa kwa watazamaji kwa njia ya kuhubiri au njia nyingine. Kisha ikaja kutambuliwa, kama watu wa Mungu walifafanua Maandiko Matakatifu kutoka kwenye maandiko mengine ya kidini. Na kisha, ulinzi, kwa njia ambayo Neno la Mungu limeishi hadi leo, licha ya majaribio mengi ya kuiharibu. Na hatimaye, mwanga, kama Roho Mtakatifu hufungua uelewa wa waumini kupokea Neno.

Na hiyo ni "mnyororo" -kuonyesha upendo wa Mungu katika msukumo, usambazaji, kutambua, kuhifadhi, na kuangaza kwa Neno Lake. Tunaamini kwamba Mungu alihusika katika kila hatua ya mchakato, kwa nini Mungu angeenda kwa urefu kama huo ili kuhamasisha Neno Lake na kisha kukosa kulilinda? Kwa nini atasema na sisi na kisha kushindwa kutuongoza katika kutambua hotuba yake?

Utambuzi huu wa Neno la Mungu kwa kawaida huitwa "kisheria." Tuko makini kusema kwamba Mungu alitambua sheria, na kanisa likagundua kanuni za kisheria. Sheria za Maandiko haikuubwa na kanisa; badala yake, kanisa liligundua au likatambua. Kwa maneno mengine, Neno la Mungu lilifunuliwa na mamlaka tangu kuanzishwa kwake — "imesimama imara mbinguni" (Zaburi 119: 89) — na kanisa lilipata tu ukweli huo na kulikubali.

Vigezo ambavyo kanisa lililotumia kwa kutambua na kukusanya Neno la Mungu ni kama ifuatavyo:
1) Je! Kitabu kiliandikwa na nabii wa Mungu?
2) Je, mwandishi huyo amehakikishwa na miujiza ili kuthibitisha ujumbe wake?
3) Je, kitabu hiki kinasema ukweli juu ya Mungu, bila uongo au kuchanganya?
4) Je! Kitabu hiki kinathibitisha uwezo wa Mungu wa kubadilisha maisha?
5) Je, kitabu hiki kilikubaliwa kama Neno la Mungu na watu ambao kilitolewa kwao kwanza?

Kati ya vigezo hivi, moja ya umuhimu zaidi ilikuwa ya kwanza-je, kitabu kiliandikwa na nabii? Matokeo yake, "Je, kitabu hiki kilipokea idhini ya utume?", Ilikuwa ni mtihani mkuu wa sharia katika kanisa la kwanza. Kigezo hiki ni matokeo ya mantiki ya kujua nini "mtume" alikuwa. Mitume walikuwa wamepewa vipawa na Mungu kuwa waanzilishi na viongozi wa kanisa, hivyo ni busara kukubali kwamba kwa njia yao kulikuja Neno lililoongoza kanisa.

Mitume waliahidiwa Roho wa kweli ambaye angewakumbusha kile Kristo alichosema (Yohana 14:26) na kuwaongoza katika "ukweli wote" (Yohana 16:13). Baada ya kupaa kwa Kristo, mitume walipokea zawadi isiyo ya kawaida ili kuwezesha kazi zao na kuthibitisha ujumbe wao (Matendo 2: 4). Nyumba ya Mungu "imejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii" (Waefeso 2:20). Kutokana na tume maalum ya mitume, ni busara tu kwamba kanisa lilifanya ufuatiliaji mtihani wa msingi wa kisheria. Kwa hiyo, injili ya Mathayo ilikuwa imechukuliwa kuwa ya kisheria (iliandikwa na mtume); na Injili ya Marko, pamoja na ushirika wa karibu na Mtume Petro, pia ilikubaliwa.

Wakati Agano Jipya lilipokuwa linaandikwa, vitabu na barua za kibinafsi zilikubaliwa mara moja kama Neno la Mungu na zikaenea kwa manufaa ya wengine. Kanisa la Thesalonike lilipokea neno la Paulo kama Neno la Mungu (1 Wathesalonike 2:13). Barua za Paulo zilienea kati ya makanisa hata wakati wa utume (Wakolosai 4:16). Petro alitambua maandiko ya Paulo kama aliongozwa na Mungu na akawafananisha na "maandiko mengine yote" (2 Petro 3: 15-16). Paulo alinukuu Injili ya Luka na kuiita "Maandiko" (1 Timotheo 5:18). Kukubalika kwa kuenea kwa kawaida kuna tofauti sana na vitabu vichache vilivyojadiliwa, hatimaye kukataliwa kama yasiyo ya kisheria, ambayo ilifurahia neema ndogo kwa muda.

Baadaye, kama uasi uliongezeka na baadhi ya ndani ya kanisa wakaanza kupiga kelele kwa kukubali maandishi ya kidini yasiyokuwa na hatia, kanisa lilisimamia baraza ili kuthibitisha rasmi kukubaliwa kwa vitabu vya Agano Jipya 27. Vigezo vilivyotumia viliwawezesha kutofautisha kile ambacho Mungu alitoa kutoka kwa asili ya kibinadamu. Walihitimisha kwamba wangeendelea kukaa na vitabu ambavyo vilikubaliwa ulimwenguni. Kwa kufanya hivyo, waliamua kuendeleza "mafundisho ya mitume" (Matendo 2:42).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Tunawezaje kuamua ni vitabu gani vilivyomo katika Biblia tangu Biblia haisemi vitabu vyenye Biblia?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries