settings icon
share icon
Swali

Je, ni majina gani tofauti na majina ya Biblia?

Jibu


Kuna majina kadhaa na majina ya Biblia yanayopatikana katika Agano la Kale na Jipya. Yafuatayo ni orodha ya mengi yanaojulikana zaidi:

Kitabu cha Sheria (Kumbukumbu la Torati 31:26) — "Twaeni chuo hiki cha torati, mkiweke kando ya sanduku la agano la Bwana, Mungu wenu, ili kiwepo kama shahidi juu yako." Biblia imeelezwa kama kitabu cha sheria, sheria ambazo sio kutuweka utumwani au kukomesha uhusiano wetu na Mungu, lakini sheria ambazo zina maana ya kuongeza ujuzi wetu juu ya haki ya Mungu na kutuelekeza sisi kwa Kristo.

Injili (Warumi 1:16) — "Kwa maana siionei haya injili; kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu, kwa kila aaminiye ..." Biblia inatufunulia injili, habari njema, juu ya Bwana Yesu Kristo. Kwa njia ya Mwana wa Mungu dhambi zetu zinasamehewa na tunapewa wokovu.

Maandiko Matakatifu (Warumi 1: 2) — "Injili ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika Maandiko Matakatifu." Biblia ni mkusanyiko wa maandiko matakatifu ambayo ni ya utakatifu na yenye mamlaka kwa sababu yalikuwa yakiongozwa na Mungu.

Sheria ya Bwana (Zaburi 19: 7) — "Sheria ya BWANA ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa BWANA ni amini, humtia mjinga hekima." Sheria za Biblia hazipaswi kuchanganyikiwa na nyingine yoyote; ni amri za Bwana na Bwana pekee, sio taratibu ya mtu.

Maneno ya Uhai (Mtendo. 7:38) — "Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika wa Mlima Sinai, tena pamoja na baba zetu; ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi." Biblia ni kitabu cha uzima; kila kitabu, sura na mstari ni hai na ujuzi na hekima ya Mungu Mwenyewe.

Ujumbe wa Kristo (Wakolosai 3:16) — "Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa Zaburi, nyimbo, na tenzi za Rohoni; huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. "Ujumbe wa Kristo ni ujumbe wa wokovu kutoka kwa dhambi kupitia Mmoja pekee ambaye anaweza kuitimiza.

Maandiko (2 Timotheo 3:16) — "Kila andiko, lenye pumzi ya Mungu, lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu wa makossa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaabiisha katika haki." Iliongozwa na Mungu, Biblia ni mkusanyiko wa maandiko tofauti na nyingine yoyote. Ni kitabu pekee kilichoandikwa na wanaume wakiongozwa, au "kufanyika pamoja," na Roho wa Mungu (2 Petro 1:21).

Mchoro (Zaburi 40: 7) — "Ndipo niliposema, Tazama nimekuja- katika gombo la chuo nimeandikiwa." Katika kutabiri Yesu, Biblia inajieleza yenyewe kama mchoro, gombo la nyaraka zilizofanana na ujuzi usio na thamani sana kugawanywa kutoka kizazi hadi kizazi.

Upanga wa Roho (Waefeso 6:17) — "Chukua ... upanga wa Roho, ambayo ni neno la Mungu." Kama upanga, Biblia inaweza kushambulia mashambulizi yoyote na kupiga kwa kweli ya Mungu. Mwandishi kwa Waebrania anasema Biblia ni kali zaidi kuliko "upanga wa pande mbili" kwa sababu inaweza "kugawa nafsi na roho, viungo na uboho; hukumu mawazo na mitazamo ya moyo "(Waebrania 4:12).

Ukweli (Yohana 17:17) — "Wawatakase kwa kweli; neno lako ni kweli." Kama Biblia ni Neno la Mungu, ni kweli. Kila neno linatokana na akili ya Mungu. Kwa kuwa Yeye ni kweli, hivyo lazima Neno Lake liwe kweli.

Neno la Mungu (Luka 11:28) — "Heri walisikiao neno la Mungu na kulishika." Biblia ni kama kinywa cha Mungu, kama kupitia kila kitabu Yeye anaongea moja kwa moja kwetu.

Neno la Uzima (Wafilipi 2:16) — "... ushikilie kwa nguvu neno la uzima." Biblia inatufunulia tofauti kati ya uhai na kifo-uzima wa milele ulio mbele ya wale wanaomkubali Yesu Kristo kama Mwokozi wao na kifo cha milele kwa wale ambao hawamkubali.

Maneno ya Bwana (Zaburi 12: 6) — "Maneno ya Bwana ni maneno safi, Ni fedha iliyojaribiwa kalibuni juu ya nchi; Iliyosafishwa mara saba." Maneno ya Biblia ni kamilifu na bila ya kosa kwa sababu ni maneno wa Bwana, alinena kupitia manabii na mitume kufunua upendo wa Mungu na utukufu.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, ni majina gani tofauti na majina ya Biblia?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries