settings icon
share icon
Swali

Je, Torati ni nini?

Jibu


Torati ni jina la vitabu vitano vya kwanza vya Biblia ambazo zinahifadhi wasomi wa Biblia wanaamini kwamba nyingi zilikuwa zimeandikwa na Musa. Ingawa vitabu vya Torati vienyewe havikufafanua wazi mwandishi, kuna vifungu vingi ambavyo vinarejelea Musa au kama maneno yake (Kutoka 17:14, 24: 4-7; Hesabu 33: 1-2; Kumbukumbu la Torati 31 : 9-22). Moja ya ushahidi muhimu zaidi kwa Musa kuwa mwandishi wa Torati ni kwamba Yesu mwenyewe anasema sehemu hii ya Agano la Kale kama "sheria ya Musa" (Luka 24:44). Ingawa kuna baadhi ya mistari katika Torati ambayo inaonekana kuwa imeongezwa na mtu mwingine isipokuwa Musa-kwa mfano, Kumbukumbu la Torati 34: 5-8, inaelezea kifo na kuzikwa kwa Musa-wasomi wengi hutoa mengi ya vitabu hivi kwa Musa. Hata kama Yoshua au mtu mwingine aliandika hati za awali, mafundisho na ufunuo yanaweza kufuatiliwa kutoka kwa Mungu kwa njia ya Musa, na bila kujali ni nani aliyeandika maneno, mwandishi wa mwisho alikuwa Mungu, na vitabu bado vinaongozwa.

Neno "Torati" linatokana na mchanganyiko wa neno la Kiyunani penta, linalomaanisha "tano," na teuchos, ambayo inaweza kutafsiriwa "mchoro". Kwa hiyo, "Torati" inaelezea tu vitabu tano ambavyo ni sehemu ya kwanza ya vitengo tatu vya sheria ya Kiyahudi. Jina la Torato linaweza kufuatiliwa mbali kama A.D. 200 ambapo Tertullian alielezea vitabu vitano vya kwanza vya Biblia kwa jina hilo. Pia inajulikana kama Torati, ambayo ni neno la Kiebrania linamaanisha "Sheria," hazi vitabu tano vya Biblia ni Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati.

Kwa kawaida Wayahudi wamegawanya Agano la Kale katika sehemu tatu tofauti, Sheria, Manabii na Maandiko. Sheria au Torati ina historia ya uumbaji na chaguo la Mungu kwa Ibrahimu na taifa la Kiyahudi kama watu wake wateule. Torati pia ina sheria iliyotolewa kwa Israeli kwenye Mlima Sinai. Maandiko yanataja vitabu hivi tano na majina mbalimbali. Katika Yoshua 1: 7, walisema kuwa ni "sheria (Torati) ambayo Musa mtumishi wangu alikuamuru," na zinaitwa "sheria ya Musa" katika 1 Wafalme 2: 3.

Vitabu tano vya Biblia ambavyo hufanya Torati ni mwanzo wa ufanisi wa ufunuo wa Mungu kwa mwanadamu. Katika Mwanzo tunapata mwanzo wa uumbaji, kuanguka kwa mwanadamu, ahadi ya ukombozi, mwanzo wa ustaarabu wa binadamu na mwanzo wa uhusiano wa agano la Mungu na taifa lake la teule, Israeli.

Kitabu kinachofuata ni Kutoka, ambayo inarekodi ukombozi wa Mungu kwa watu wake wa agano kutoka utumwa na maandalizi yao ya kumiliki Nchi ya Ahadi ambayo Mungu ametenga kwa ajili yao. Kutoka inaandika juu ya Israeli kukombolewa kutoka Misri baada ya miaka 400 ya utumwa kama alivyoahidiwa na Mungu kwa Ibrahimu (Mwanzo 15:13). Kutoka inarekodi agano Mungu alifanya na Israeli kwenye Mlima Sinai, maelekezo ya kujenga hema, kutoa Amri Kumi, na maelekezo mengine kuhusu jinsi Israeli ingemwabudu Mungu.

Mambo ya Walawi hufuata Kutoka na kuenea juu ya maelekezo ya jinsi watu wa agano (Israeli) walivyokuwa wakiabudu Mungu na kujitawala wenyewe. Inaweka mahitaji ya mfumo wa dhabihu ambayo ingeweza kumruhusu Mungu kupuuza dhambi za watu Wake mpaka dhabihu kamili ya Kristo ambayo ingelipa kabisa kwa dhambi.

Kufuata Mambo ya Walawi ni Hesabu, ambayo inahusu matukio muhimu wakati wa miaka 40 ambayo Israeli alizunguka jangwani na inatoa maagizo ya kumwabudu Mungu na kuishi kama watu wake wa agano. Mwisho wa vitabu tano ambazo zinajumuisha Torati ni Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati wakati mwingine hujulikana kama "sheria ya pili" au "kurudia kwa sheria." Inaandika maneno ya mwisho ya Musa kabla ya watu wa Israeli kuingia katika Nchi ya Ahadi (Kumbukumbu la Torati 1: 1). Katika Kumbukumbu la Torati ya Sheria ya Mungu iliyotolewa katika Mlima Sinai inarudiwa tena na kuelezwa zaidi. Kama Israeli walivyoingia sura mpya ya historia yao, Musa anawakumbusha amri za Mungu na baraka ambazo zingekuwa zao kwa kumtii Mungu na laana ambazo zitatoka kwa kutotii.

Vitabu tano vya Torati kwa ujumla huchukuliwa kama vitabu vya kihistoria kwa sababu zinaandika matukio ya kihistoria. Ingawa mara nyingi huitwa Torati au Sheria, kwa kweli vina mengi zaidi kuliko sheria. Vinatoa maelezo ya jumla kwa mpango wa Mungu wa ukombozi na hutoa marejeleo kwa kila kitu kinachofuata katika Maandiko. Kama ilivyo katika Agano la Kale, ahadi, aina na unabii zilizomo katika Torati zina utimilifu wao kamili katika mtu na kazi ya Yesu Kristo.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, Torati ni nini?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries